Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Visitor Messages

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Merhaba Ayaz bey ayrýlmak istemeniz sizin tercihinizdir.tercihlere her zaman saygýlýyýz. .yalnýz bu tercihteki sebebinizin katký koyamýyorum gibi bir düþünce olmasý beni açýkcasý üzdü.bende sizin gibi bu ailenin bir üyesiyim.Biz burda hepimiz bir aileyiz.burda zaten bizimle beraber olmanýz bir katkýdýr.biz moderatör arkadaþlar burda sizlerin eklemek istediðiniz paylaþýmlarda bir zorlukla karþýlaþtýðýnýzda sizlere yardýmcý olabilmek adýna burdayýz.yine kendi adýma þunuda söylemek isterim ben sizin ailemiz içinde olmanýzdan ayrýca memnundum.neden böyle bir düþünceye kapýldýnýz açýkcasý anlayamadým.ama düþüncenizde hala ýsrarlýysanýz bu konuyu adminimiz empy'le görüþmelisiniz.hoþçakalýn.iyilikler ile kalýn
Haz?rlan?yor...
X