Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor ve Kanser ( Kayýhan Gedikli )

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor ve Kanser ( Kayýhan Gedikli )

  TRABZONSPOR VE KANSER


  Dün maçý izlediðimiz mekanda, devre arasýnda dertli dertli sigarasýna asýlan, düþünceli bir gence hangi takýmý tutuyorsun diye sordum. “Kanser hastayým abi” dedi. Çok þey anlatýyor bana hiç kuþkusuz. Zira amacý güldürmek deðildi. Anlayana çok þey anlatýr. Öncelikle yine söyleyelim, Trabzonspor bu Toulouse’u yenebilecek güçteydi. Üstelik içerde dýþarýda farklý skorlarla. Bu iki maçý izleyen herkes eminim ki bana katýlacaktýr. Rakibimiz Turkcell Super Lig’de oynayan takýmlarýn en az yarýsýndan daha kötü. Hatta bu takýmý rahat eleyecek 4-5 tane Anadolu takýmý da sayabiliriz. Bir baþka deyiþle, Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynasaydý Avrupa Kupalarýnda gruplara kalmýþtý. Zaten Trabzonspor’un diþine göre, rahat eleyebileceði bir takým olmasaydý, bu kadar kahrolmazdý Trabzonsporlular.
  Trabzonspor kötü evet. Bunun sebebini herkes bir yerlere baðlýyor. Hoca misali, sen de haklýsýn diyorum herkese. “Bu takýma forvet almayan yönetim utansýn” naralarý çoðunlukta. Ýyi güzel de senin elindeki forvet Türkiye’nin en pahalý yerli forveti. Daha taksiti bitmedi. Bu atamýyor, yenisini alalým yapacak durumda deðil Trabzonspor. Bu adam neden oynamýyor, ne sýkýntýsý var bu araþtýrýlýp sorun çözülmeli. Bana öyle geldi ki yemek yedirmiyorlar Gökhan’a. Kim bilir.


  Her þeye raðmen, forvetlerin yetersiz olduðunu düþünenlere inat, bu Trabzonspor’un; mevcut kadronun bu Toulouse’yi eleyebilecek güçteydi diye düþünüyorum. Ancak bizlerin bilmediði bir þeyler olmalý, ki bütün takýmda bir isteksizlik vardý. Maçý anlatan spiker bile bir çoðundan daha fazla zorlandý. Sahada 0-0’ý korumaya çalýþan bir Trabzonspor vardý. Bunun aksini kimse söyleyemez. Sanki maçtan önce birileri siz bu takýmdan deplasman da en az 5 yersiniz demiþ. Trabzonspor da sahaya en azýndan bir beraberlik alalým diye çýkmýþ, tesadüfen de bir gol bulmuþ bir ekip gibiydi.

  Giray, Ceyhun, Alanzinho, Barýþ ve Gökhan ilk maçta 11’de oynamayan, ikinci maçta ise ilk 11’de baþlayan oyunculardý. Bilmiyorum dünya üzerinde, 2 ayaklý eleme maçýnda, 2 maça böylesine farklý iki 11 ile çýkan bir baþka takým var mýdýr. Hugo Broos, üzülerek söylüyorum ki bu takýmýn hocasý deðildir. Ben de çok isterim Trabzonspor bir hocayla 30 yýl çalýþsýn; ancak doðru hocayla.
  Trabzonspor kendi evinde, Toulouse’a 4-5-1 sistemi ile, Alanzinho’suz çýkmýþtý. Amacý þüphesiz gol yememekti. Ama Hugo’nun kabahati yok; kabahat onu buraya getirip, ona Trabzonspor’u anlatmayanlarýndýr. Ünal Kahraman’ýn, Metin Diyadin’indir. Trabzonspor, kendi sahasýnda oynadýðý her maça kazanmak için çýkmak zorundadýr. Çünkü aksini beceremez. Trabzonspor hiçbir zaman kapanmayý becerebilen bir takým olmamýþtýr, takip edenler bilirler. Bu takým 1996 yýlýnda, 1-0 önde götürdüðü þampiyonluk maçýný 2. golü atmak uðruna 2-1 kaybeden bir takýmdýr. Parantez içinde, beraberlik Trabzonspor’u þampiyon yapýyordu. Bu durumu en güzel Abdullah Ercan açýklýyordu, Trabzonspor karakterinde kapanmak yoktu, hep daha fazla saldýrmak vardý.


  Daha da vahim olaný ise kazanmak zorunda olduðu, hatta en az 3 gol atmak zorunda olduðu bir maça tek forvet çýkarmasýydý. Kaybedecek neyi vardý Trabzonspor’un? Yoktu. Ama baþkalarýnýn vardý. Eðer Trabzonspor bu maçý kaybetseydi, Hugo Broos’un çok büyük ihtimalle son maçý olacaktý. Sinirler iyiden iyiye gerilecekti. O yüzden çok kontrollü oyun tercih edildi yine. En azýndan iyi skorla veda edelim diye. Oyunu kendi sahasýnda kabul eden bir Trabzonspor vardý. Oysa her pres sonuç getirmiþti. Trabzonspor biraz risk alýp, rakip ceza sahasý üzerinde çok adamla pres yapsaydý, ki yapmasý gereken de oydu, istediði skoru buradan çok rahat alýrdý. Rakip en önemli silahý Gignac’tan yoksundu. Ataða kalkmayan Trabzonspor 6 tane kontratak yedi. Ýlk maçý 3-1 kazanan Toulouse’du ama golü daha çok isteyen ve 7-8 pozisyona giren yine Toulouse’du.

  Maçtan önce Hugo ve futbolcularýn yaptýðý açýklamalar laf olsun diyeymiþ. Çünkü ne tur atlayacaðýna inanan teknik adam sahaya o diziliþ ile çýkardý, ne de inanan futbolcular o kadar isteksiz olurdu. 3 gol atmasý gereken, atabileceðine inanan takým ruhu dün gece sahada kesinlikle yoktu.
  Dün gece sahada biz fark yemeyelim burda yeter mantýðýnda bir teknik adam ve futbolcularý vardý.
  Bu hüsranda ilk sorumlu Hugo’dur. Maalesef teknik direktör konusunda avuçlarýný ovuþturanlarý haklý çýkardý yönetim. Hugo maalesef hatalarýndan ders de çýkarmýyor
  .


  29.08.09
Haz?rlan?yor...
X