Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Þifre: Seribaþý ( Hakan Kulaçoðlu )

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Þifre: Seribaþý ( Hakan Kulaçoðlu )

  ÞÝFRE:SERÝBAÞI


  Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ne kalamamasý çok acý, çok büyük kayýp. Ýtibar kaybý, ilgi kaybý, para kaybý, inanç kaybý. Avrupa'da olabilse bambaþka bir Trabzonspor olacaktý herkesin gözünde. Sýcaðý sýcaðýna maç analizleri, duygusal ve acýmasýz olur hep. Hadiseye öncesinde nasýl bakýlýyordu, þimdi sakin kafayla nasýl bakmak gerekir, onu irdeleyelim burada. Samimi olalým: Trabzonspor'un Avrupa Ligi ön elemesi oynayacaðý belli olduðunda bu barajý geçme þansýný hiç yüksek görmüyorduk. Zira bordo-mavililer, artýk eski Avrupa yýllarýndaki gibi 'seribaþý' deðil, sýradan bir kulüptü UEFA nezdinde. Ýyi anlaþýlsýn diye rakam verelim: IFFHS, yani Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu listesinde 310. sýrada Trabzonspor. Avrupa kupalarý kura çekiminde, IFFHS 22'ncisi Galatasaray veya 48'incisi Fenerbahçe gibi seribaþý deðil artýk. Yani, kurada kendinden daha güçlü bir rakiple eþleþeceði kesin gibiydi Trabzonspor'un. Bu durumda rakip en az yüzde 51 þansla geliyor karþýnýza. Fransa Ligi dördüncüsü Toulouse FC ile eþleþtiniz iþte. Sýralamada ilk 100 sýnýrýnda bir kulüp. Onun ülkesi Fransa, FIFA listesinde 9. iken Türkiye 28. durumda. Kulüp farký, ülke farký sabit; kur farký ortada. Avrupa Ligi'ne kalma olasýlýðýnýz yüksek deðil.

  Ders çýkarmak lazým

  Peki ne yapýlabilirdi bu ahval ve þerait içinde. Ýki þey: Ya elinizdeki imkâna göre mücadele edecek, yani yüksek elenme riskini peþinen kabullenip, þansýnýzý deneyecektiniz ya da Avrupa kalýbýnda birkaç transfer... Yani belli bir harcama yapýp daha büyük bir maddi girdi ve itibar kapýsý açmaya çalýþacaktýnýz. Trabzonspor ilkini seçti; sürpriz de olmadý ve elendi. Geçmiþ olsun. G.Saray rakibini beþleyip, F.Bahçe ziyadesiyle hoþ bir skorla dönerken bu duruma düþmek gerçekten moral bozucu. Ancak asla sürpriz deðil. Normalde Toulouse, Trabzonspor'u elerdi, öyle de oluyor. Geçmiþte Trabzon'un saðladýðý ülke puanýyla Avrupa'ya gidebilen Fenerbahçe'nin oynadýðý ligde Trabzonspor olmayacak. Fener ileri gitti, ülke puaný yerine de kulüp kredisi geldi. Tabzonspor, kurada seribaþý olsaydý bugün diðer 2 kulübümüz gibi Avrupa Ligi'ndeydi. Galibiyetlerden kazanç elde etmek gibi, yenilgilerden de ders almak lazým. Buradan çýkan ders ne yeni ne de ilginç: Þeffaf takým Matriks'e 6 gol atýp, dönemin acýlý takýmý Sivas'ý geçince "Avrupa'da yarý final" kelamý etmek baþka þey, modern futbolun ve kulüp yönetiminin gereklerini yerine getirebilmek ise çok baþka.


  23.08.2009
Haz?rlan?yor...
X