Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fatih Tekke hayranýyým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fatih Tekke hayranýyým

  FATÝH TEKKE HAYRANIYIM


  Genç Milli Takýmlarda 29 maçta 24 gol attý ve henüz 16 yaþýnda Chelsea'den transfer teklifi aldý. 2.5 sezondur Bursaspor'un A takýmýyla idmanlara çýkmasýna raðmen yaþadýðý sakatlýk problemleri nedeniyle oynama fýrsatý bulamadý. Lider özellikleri, sürati, hýrsý ve özellikle gol vuruþlarýndaki ustalýðýyla hem Bursaspor camiasý hem de Genç Milli Takýmlardaki antrenörleri ondan çok þey bekliyor. 1992 yýlýnda Trabzon Araklý doðumlu olan Muhammet, tam bir Fatih Tekke hayraný olduðunu söyledi. Muhammet kýsaca þunlarý anlatýyor: “Araklý’da doðdum ama ailem, babamýn iþi gereði ben 5 yaþýndayken Karadeniz Ereðli'ye yerleþti. 5 erkek kardeþiz. Ben ailenin ortanca çocuðuyum. Aðabeylerim iyi futbol oynar ama futbolcu olmadýlar. Ýkiz kardeþlerim ise Bursaspor'un altyapýsýnda oynuyor.”

  ‘Karadenizli Futbolcu Doðar’

  “Malûm Karadenizliler futbola meraklýdýr. Ben de küçük yaþtan beri futbol oynuyordum. Sonra okul takýmýnda oynamaya baþladým. Kdz. Ereðli Belediyespor beni beðendi ve transfer etti. Futbola baþladýðýmda hiçbir hedefim yoktu. Sadece çok sevdiðim bir oyunu oynuyordum. Sonra Ereðli Belediyespor'a transfer olunca kafamda hedefler belirmeye baþladý. Hep daha iyi noktalara gelmek istedim. O zamanki düþüncem, aileme daha iyi bir hayat saðlamaktý. Bursaspor'a geldikten sonra ise futbol dünyasýný görüp öðreniyorsunuz ve o zaman yeni hedefleriniz de oluyor tabii ki. Ereðli Belediyespor'da Bayram Altýntaþ'ýn üzerimdeki emeði anlatýlamaz. Bursaspor'a beni zorla götürmüþtü. Ondan sonra Bursaspor'daki altyapý hocalarým Yýlmaz Burul ve Tahsin Tam'ýn emekleri de çok farklýdýr.”

  Fatih Tekke Dünya’nýn En Ýyisi’

  “Fatih Tekke bana göre Türkiye'nin deðil dünyanýn en iyi futbolcularýndan birisi. Onun maç görüntülerini sürekli izliyorum. En baþta liderliðini çok beðeniyorum. Maç içindeki hýrsýný, arkadaþlarýný ateþlemesini bambaþka bir þey olmalý. Topla rahatlýðý, soðukkanlýlýðý, gol vuruþlarýndaki becerisi, bir santrfor olmasýna raðmen oyunu yönlendirme yeteneðine de sahip olmasý, takýmýný organize etmesi ve kafa vuruþlarýyla bence Fatih Tekke 1 numara. 16 yaþýnda Chelsea'den teklif almýþ bir oyuncu olarak ligde 5 gol atmak seni kesmez herhalde. Benim Ýstanbul hedefim yok. Ýngiltere'ye gideceksem Bursaspor'dan gideyim. Bu benim için çok daha büyük bir mutluluk olur. Bir yandan genç yaþta Ýstanbul'a giden oyuncularýn durumunu da görüyorum. Avrupa'da her þeyin daha farklý olacaðýný düþünüyorum.”


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X