Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Selçuk Aydýn 27. yaþýný kutladý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Selçuk Aydýn 27. yaþýný kutladý

  SELÇUK AYDIN 27.YAÞINI KUTLADI
  Kýtalararasý boks þampiyonu ,gururumuz Selçuk Aydýn dün akþam Darýca’da bulunan Saray köfte, balýk restaurant’ýnda sevenleri ile bir iftar yemeðinde buluþtu.ve burada iftardan sonra 27.yaþ günü pastasýný kesti
  Selçuk Aydýn iftar sonrasý yaptýðý açýklama’da”Burada yakýnlarýmla beraber iftar yemeði yemeði düþündüm. Yaklaþýk 3 yýldýr ramazan ayýný Trabzon da memleketimde yaþayamýyordum. Ramazaným hep gurbette geçti. Özlemim vardý memleketimde ramazan geçirmek adýna. Razaman aylarý hep kamp dönemimde geldi. Sýrf bu özlemi yaþamak o ramazan ayýnýn maneviyatýný yaþamak için Trabzon’a geldim. Allah kabul etsin iþte orucumuz tutuyoruz. Huzurluyuz ramazanýn manevi havasýný yaþýyoruz. Çok mutluyum evimde olduðum için, dinimiz açýsýndan önemli günlerde memleketimde olduðumdan. Ýnþallah ramazan bayramýndan sonra çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. Önümüzde bizim için bir maç kaldý O da dünya þampiyonluk maçý! Ýnþallah yeni yaþýmda yeni þampiyonluðumu kutlayacaðým! Dedi

  Baþarýmýn sýrrý..
  Bugün burada aramýzda gördüðün insanlar,Yakýnlarýn aile dostlarým spordaki en büyük dostlarým. Baþarýmda her zaman yanýmda olan ve desteðini bir gün eksik etmeyen Ýbrahim Hacýosmanoðlu abim ve Kürþat Baþkan aðabeyim dir.onlarda beni yalnýz býrakmadýlar.Bu baþarýmda kendilerinin de emekleri var Her zaman beni desteklediler. Manevi olarak çok destek verdiler. Baþarýlarýmýn en baþ kahramaný burada aramýzda. Ben maç yaparken ring de her zaman kenarda durur
  Saygýdeðer babam Ali aydýn. Benim bu günlere gelmemin en büyük pay sahini þüphesiz babamdýr! Ýnþallah dünya þampiyonluk maçýný kazanýp bunca emeðimizin karþýlýðýný Baþta ülkemize sevenlerimize o güzel mutluluðu sevinci yaþatmak istiyoruz. saygýdeðer Halkla beraber ve basýn mensuplarýyla beraber en kýsa zaman da baþarýya ulaþacaðýz, dedi


  HABER-FOTOÐRAFLAR: Özgür ÖZDEMÝR 05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X