Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tayfun Cora'yý Aðlattýlar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tayfun Cora'yý Aðlattýlar

  TAYFUN CORA'YI AÐLATTILAR
  Trabzonspor'da forma giyen futbolcularýn birçoðuna karþý yýllardýr bazý kesimler tarafýndan yürütülen saldýrýlarda bu kez boy hedefi Tayfun Cora oldu.
  Hüseyin Çimþir'in takýmdan ayrýlmasýndan sonra tribündeki bazý kiþilerin sürekli küfür ettikleri Tayfun, geçen sezon da daha az da olsa benzer tepkilerle karþý karþýya geliyordu. Bu kez tepkiler inanýlmaz derecede artmaya baþladý. Baþarýlý savunma oyuncusunun bu nedenle de Bursaspor maçýndan sonra 2 saate yakýn aðladýðý ve takým arkadaþlarý tarafýndan zor teskin edildiði belirtildi. Tayfun'un durumuna üzülen bir çok futbolcunun da kendisine hakaret eden, protestoda bulunan taraftar kimliði altýndaki holiganlara isyan noktasýna geldikleri kaydedildi. Toulouse ile oynanan maçta oyundan çýkarken yuhalanan Tayfun, bu kez de Bursaspor karþýlaþmasýnda oyuna girerken beklenmedik bir tepkiyle karþýlaþmýþtý.

  Trabzonluya Bu Öfke Niye?

  Tayfun, yakýn çevresine, daha ýsýnma hareketleri yaparken, tribünlerdeki bazý kiþiler tarafýndan kendisine, “Bu takýmda ne iþin var? Defol git'”sözlerinin yanýnda aðýr hakaretler edildiðini, bir ara Hugo Broos'a giderek, 'Hocam beni oyuna alma' deme noktasýna geldiðini yakýn çevresine anlattý. Tecrübeli futbolcunun, “Broos yabancý bir teknik direktör... Benim neden oyuna girmek istemediðimi anlayamaz. Onu ve takýmý protesto ettiðimi düþünür. Bu nedenle de ona bu fikrimi söylemekten vazgeçtim” dediði de belirtildi. Son dönemlerde yaþadýðý olaylar nedeniyle adeta bunalýma giren ve çok sevdiði Trabzonspor'da forma giymekten artýk vazgeçme noktasýna gelen Tayfun Cora'nýn birçok Trabzonlu gibi yine tribün marifetiyle yok olmasý endiþesi taþýnmaya baþlandý. Yönetimin ve profesyonellerin bu konuda sporcuya sahip çýkmasý gerektiðinin altý çizildi.

  Devre Arasýnda Ayrýlacak

  Öte yandan Tayfun'u Beþiktaþlý bir yöneticinin arayarak, “Bizim senin gibi bir stopere ihtiyacýmýz var. Gelmek istermisin?' dediði re ileri sürüldü. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da bu futbolcuyu arayarak, “Seni takýmýmýzda görmek istiyoruz” dedikleri belirtildi. Tayfun'un, Bülent Uygun'a “Teþekkür ederim, devre arasýnda takýmdan büyük ihtimalle ayrýlacaðým. Burada taraftar adý altýnda bir takým kiþiler iþkence çekmeme neden oluyor. Ama Trabzonspor'dan ayrýlýrsam ya Bursaspor'a, ya da Kayserispor'a gideceðim. Size çok teþekkür ederim” dediði belirtildi. Kafkas ve Saðlam'ýn istediði Tayfun'un, Trabzonlu düþmanlarýnýn yarattýðý atmosfer nedeniyle devre arasýnda takýmdan kesin olarak ayrýlma kararý verdiði de ifade edildi.  Kaynak: 05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X