Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Aytekin takýma, Karaman forvetlere sahip çýktý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Aytekin takýma, Karaman forvetlere sahip çýktý

  TAKIMIN KALÝTESÝ BU DEÐÝL
  AYTEKÝN: TAKIMIN KALÝTESÝ BU DEÐÝL

  Trabzonspor’un Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Aytekin, zor günler geçirdiklerini, bu dönemi atlatma yolunda herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini belirtti. Sivas maçýyla güzel baþlayan sezonun birden kötü bir tabloya dönmesinin sýkýntýsýný yaþadýklarýný belirten Aytekin, “Takýmýn kalitesinin bu olmadýðýný biliyoruz ve kýsa sürede toparlanacaktýr” dedi.

  Aytekin, yönetimlerin gelip geçici olduðunu, bunun için eleþtirilerin Trabzonspor’a zarar vermeden yapýlmasý gerektiðini belirterek, “Biz gideriz, baþkalarý gelir. Ancak özellikle takýma yara verecek söylemlerden ve eylemlerden kaçýnalým. Bu çocuklar ile sonuçta ligi bitireceðiz. Bunun için zor dönemde kenetlenirsek, güzel günler geri gelir” diye konuþtu.

  KARAMAN: ÝKÝ GOLCÜMÜZE DE GÜVENÝYORUZ

  Trabzonspor Sportif Direktörü Ünal Karaman, hep tartýþýlan ve eleþtirilen forvetleri Gökhan ve Umut’un ligin en kaliteli forvetleri olduðunu ifade ederek, “Sonuçlarý sadece bu bölgeye yýkmak doðru deðil. Takým halinde aþmamýz gereken sýkýntýlar var. Gökhan’da, Umut’ta bugün her kulübün isteyeceði kalitede forvetler. Biz iki golcümüze de güveniyor, ve patlama yapacaklarýna inanýyoruz” diye konuþtu.

  NEFES BÝLE ALMIYORLAR

  Milli arada hazýrlýklarýna ara vermeyen Trabzonspor, yoðun temposunu sürdürüyor. Sabah kondüsyon, akþamda taktik çalýþma yapan Bordo-Mavililer’de Milli Takýmlarda bulunan Song, Tjikuzu, Ceyhun ve Cale çalýþmalarda yer almadý. Teknik Patron Hugo Broos’un idmanlarda zaman zaman Gökhan ve Umut ikilisini birlikte oynatarak çift forvetli sistemi denediði gözlendi. Kaptan Egemen’in tamamen iyileþmesiyle Ýstanbul B.B. maçýnda Giray, Song ve Egemen’den hangi ikilinin forma giyeceði konusunda Belçikalý hoca, kararsýz durumda.


  04 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X