Duyuru

Collapse
No announcement yet.

TS'den Maç Saati Açýklamasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • TS'den Maç Saati Açýklamasý

  TS'DEN MAÇ SAATÝ AÇIKLAMASI

  Trabzonspor'dan bir açýklama yapýldý.
  Trabzonspor'un 13 Eylül Pazar günü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynayacaðý müsabakayla ilgili olarak Trabzonspor'dan bir açýklama yapýldý.

  Açýklamada þu görüþlere yer verildi: “Takýmýmýzýn Türkcel Süper Ligi'nin 5. haftasýnda oynayacaðý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor müsabakasýnýn saatiyle ilgili olarak bir açýklama yapýlmasý uygun görülmüþtür.
  Buna göre Türkcell Süper Ligi maçlarýnýn yayýn haklarýný elinde bulunduran kuruluþ, ekibimizin Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor takýmýyla oynayacaðý karþýlaþmanýn tarihini 14 Eylül Pazartesi günü saat 21.00 olarak belirleme yönündeki görüþünü kulübümüze iletmiþtir. Ancak belirtilen zamanýn mesai gününe denk gelmesi, taraftarlarýmýzýn yaþayacaðý ulaþým zorluklarý düþünülerek bu öneri tarafýmýzdan olumlu karþýlanmamýþtýr.
  Yaptýðýmýz temaslar sonrasýnda Atatürk Olimpiyat Stadý'nýn ulaþým koþullarýný ve Ýstanbul için iftar vaktini düþünerek doðmasý muhtemel yoðunluklarý engellemek amacýyla maç saatinin Pazar günü seyircimizin de rahatça gelip dönebilmesi düþünülerek 17.00 olarak belirlenmesinin uygun olacaðý yayýncý kuruluþa bildirilmiþtir. Taraftarlarýmýzýn iftar sonrasý stadyuma ulaþmasý konusunda yaþanmasý muhtemel aksaklýklar göz önünde bulundurularak alýnan bu kararýn gerekçelerini kamuoyuna sunarýz. Saygýlarýmýzla”


  04.09.2009Haz?rlan?yor...
X