Duyuru

Collapse
No announcement yet.

QVT Fund LP, Trabzonspor'u da karýþtýrdý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • QVT Fund LP, Trabzonspor'u da karýþtýrdý

  QVT FUND LP,TRABZONSPOR'U DA KARIÞTIRDI
  Trabzonspor'un borsadaki hisselerinin bir kýsmýný elinde bulunduran Ýngiliz OVT þirketi tüm ortaklarýyla kavgalý...
  Türkiye'de adýný daha çok spor kulüplerine yaptýðý alýmlarla duyuran, ancak neredeyse yatýrým yaptýðý tüm þirketlerle kavgalý olan 3.5 milyar dolarlýk bir büyüklüðe sahip olan Ýngiliz yatýrým fonu QVT Fund LP, Trabzonspor'u da karýþtýrdý. QVT, "haksýz para transferi" yaptýklarý gerekçesiyle kulübün yöneticilerini ibra etmemesi üzerine Yönetim kurulu eski üyesi Hukuk iþleri sorumlusu Ali Sürmen bir açýklama yaptý.

  Trabzonspor'un bir önceki yönetiminde Hukuk Ýþlerinden sorumlu eski yönetici avukat Ali Sürmen, Ýngiliz þirketinin Trabzonspor'a açtýðý davanýn bu konuda açýlan ilk dava olmadýðýný söyledi

  Ali Sürmen, Ýngiliz QVT Fund þirketinin Trabzonspor'a açtýðý davanýn ilk olmadýðýný belirterek, “Bu þirketin Trabzonspor'a açtýðý dava ilk deðil ki, daha öncede Trabzonspor'a böyle davalar açýlmýþtý, bu davadan bir þey çýkmaz” dedi


  03.09.2009
Haz?rlan?yor...
X