Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Mehmet Ali Yýlmaz acý konuþtu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mehmet Ali Yýlmaz acý konuþtu

  MEHMET ALÝ YILMAZ ACI KONUÞTU

  Trabzonspor’da kötü gidiþatýn nedenleri konuþulurken, eski baþkan Mehmet Ali Yýlmaz çok çarpýcý açýkmalar yaptý...

  Trabzonspor Onursal Baþkaný Mehmet Ali Yýlmaz, “Yönetim Fatih’i parasý olmadýðý için alamadý. Bu takýmýn þampiyonluk þansý yok. Taraftar sahip çýkmalý, güven veren transferler yapýlmalýydý” dedi.
  Sezona kötü baþlayan ve dördüncü hafta sonunda 8 puan kaybeden Trabzonspor’da kötü gidiþatýn nedenleri konuþulurken, eski baþkan Mehmet Ali Yýlmaz çarpýcý açýkmalar yaptý.

  GEÇEN YILKÝ TABLO ALDATTI

  Geçen sezonun aldatýcý olduðunu ifade eden Yýlmaz, “Trabzonspor lige berbat baþladý. Gidiþat hiç iyi görünmüyor, takýmýn hemen toparlanmasý gerekiyor. Geçen yýl herkes Trabzonspor’un iyi sonuçlar aldýðýný düþündü ancak ortada bir gerçek var. O da Galatasaray ve Fenerbahçe çok kötüydü. Puan kaybetmekten analarý aðladý. Yönetim, artýk transfer yapmayalým, hoca deðiþikliði Trabzonspor için yeterli mantýðýyla hareket etti” dedi.

  BU HALÝYLE ÇOK ZOR

  Trabzonspor’un þampiyonluk þansýnýn olmadýðýný söyleyen Yýlmaz,sözlerine þöyle devam etti: “Bu haliyle Trabzonspor þampiyonluk adayý olamaz. Rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ýn durumu ortada. Bu tabloda Trabzonspor’un þansý yok gibi.”

  SATILAN ADAM ALINMAZ

  Çok tartýþýlan Fatih Tekke transferini de yorumlayan Yýlmaz, “Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a transferi niye konuþuldu bilmiyorum. Satýlan adamý geri almanýn mantýðý nedir? O zaman Fatih Tekke satýlmayacaktý. Ayrýca alacaksanýz daha genç bir futbolcu alýn. Ama Trabzonspor parasý olmadýðý için Fatih’i alamadý” diye konuþtu.

  GÜVEN VEREN TRANSFER LAZIM

  Trabzonspor Yönetimi’nin tarnsfer politikasýný eleþtiren Mehmet Ali Yýlmaz, “Yönetimin taraftara güven verecek tutum ve yapýda olmasý lazým. Böyle giderse güven ve yaptýrým güçleri kalmaz. Ýyi transfer taraftarý sahaya çeker. Trabzonspor bu takýmla þampiyon olamasada üstleri zorlayan bir kadroya sahip” þeklinde konuþtu


  02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X