Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Taraftara bak taraftara!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Taraftara bak taraftara!

  TARAFTARA BAK TARAFTARA!


  KOCAELÝ’NÝN Gebze Ýlçesi’nde Sýtký Narmanlý adlý Trabzonspor taraftarý olduðunu iddia eden bir kiþi, kulübü mahkemeye verdi. Narmanlý, Trabzonspor’un baþarýsýzlýðý yüzünden ruh yapýsýnýn bozulduðunu iddia ederek 1 TL tazminat talep etti.

  Hedef Yine Ayný... Trabzonspor Yönetimi

  TRABZONSPOR yönetimini mahkemeye veren Narmanlý, kendisini bu hale yönetimin düþürdüðünü belirterek, kendisi gibi çok sayýda taraftarýn da ayný sýkýntýlar içinde olduðunu iddia etti. Narmanlý, bu giriþimiyle koca bir camiayý ve kulübü rencide etti.

  Kocaeli'nin Gebze Ýlçesi'nde Sýdký Narmanlý adlý fanatik bir Trabzonspor taraftarý, Trabzonspor Kulübü yönetimini mahkemeye verdi. Çýlgýn taraftar þikâyet dilekçesinde, Trabzonspor'un baþarýsýzlýðý yüzünden ruh yapýsýnýn bozulduðunu, huzurunun kaçtýðýný belirterek 1 TL tazminat talebinde bulundu.

  Trabzonspor Kulübü yýllardýr yakalayamadýðý baþarý yüzünden mahkemelik oldu. Gebze'de ikamet eden ve koyu bir Trabzonspor taraftarý olan Sýdký Narmanlý adlý vatandaþ, Trabzonspor'un bu sezona da kötü baþlamasý nedeniyle Trabzonspor Kulübü yönetimi hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Çýlgýn vatandaþ Gebze Adliyesi'ne giderek kulübün baþarýsýzlýðýna neden olan yöneticilerden þikâyetçi oldu.

  Adliye çýkýþý gazetecilere açýklamalarda bulunan Sýdký Narmanlý, bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak kulübün gidiþatýndan, düþürüldüðü aciz durumdan dolayý çok mutsuz ve rahatsýz olduðunu söyledi. Narmanlý, Trabzonspor'un maçlarýný izlerken kahrolduðunu ve sinir yapýsýnýn bozulduðunu belirterek, "Trabzonspor'un baþarýsýzlýðý yüzünden saðlýk sorunlarý yaþamaya baþladým. Sinir hastasý oldum, psikolojim bozuldu. Dengemi kaybettim. Tüm bunlarýn sorumlusu Trabzonspor kulüp yönetimidir" dedi.

  Trabzonspor'un baþarýsýzlýðý yüzünden kendisi gibi birçok Trabzonspor taraftarýnýn sýkýntýlý dönemler yaþadýðýný kaydeden Narmanlý, "Trabzonspor'un baþarýsýzlýðýnýn sebebi yönetimdir. Koca bir camiayý bu hale düþürerek bizleri ruh ve sinir hastasý eden Trabzonspor yöneticilerinden davacýyým" diye konuþtu.

  Trabzonspor'a arzu edilen baþarýyý yakalattýramayarak taraftarý üzen, Trabzonspor fanatikleri hasta eden yöneticilerin hesap vermesi isteyen Narmanlý, "Alýnan oyunculara ödenen paralarý hiç inandýrýcý bulmuyorum. Bu anlamda da yönetimin hesap vermesini istiyorum" þeklinde konuþtu. Narmanlý, ruh saðlýðýnýn bozulmasýna neden olarak gösterdiði Trabzonspor'un baþarýsýzlýðý yüzünden de yöneticilerden 1 TL tazminat talep etti.
  Öte yandan Trabzonspor taraftarý Sýdký Narmanlý'nýn kulüpten þikâyetçi olmasýna tanýk olan Trabzonsporlu baþka bir taraftar Ýsmail Demir de benzer görüþleri dile getirdi. "Trabzonspor yüzünden evdeki huzurum kaçtý" diyen Demir, Narmanlý'nýn þikâyetine destek vererek kendisine davacý olmayý düþündüðünü kaydetti.


  Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X