Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Þener'den Camiaya Reçete

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Þener'den Camiaya Reçete

  ÞENER'DEN CAMÝAYA REÇETE
  Trabzonspor Kulüp Baþkaný Sadri Þener'den açýklama yaptý.
  Trabzonspor Kulüp Baþkaný Sadri Þener, birlikte aðlayan, birlikte gülebilen bir camia haline gelmeleri halinde birçok sorunun üstesinden gelebileceklerini söyledi.

  Olaðan Genel Kurul'da yaþananlardan dolayý oldukça kýrgýn ve üzgün olan Trabzonspor Kulüp Baþkaný Sadri Þener, dün oynanan Bursaspor maçýnda, tribündeki yerini almadý. Þener, Sivasspor galibiyetinin ardýndan hiç kimsenin beklemediði þekilde puan kayýplarý yaþadýklarýný belirterek, "Takýmýmýza düþen, alýnan bu sonuçlarýn üzüntüsünü bir an önce üzerimizden atacak sonuçlarý elde etmek olmalýdýr. Trabzonspor olarak hedeflerimizden hiç bir þey kaybetmediðimize inanýyoruz. Yeniden moralimizi yerine getirebilirsek, önümüzdeki engelleri aþacaðýmýz yönünde hiç bir endiþemiz yok" dedi.

  Göreve seçildikleri günden beri yönetim kurulu olarak tek düþüncelerinin camianýn beklentilerini karþýlamak olduðunu ifade eden Þener, "Özlediðimiz sonuçlarý göremediðimizde elbette üzüntü duymaktayýz. Üzüntülerimizi bölüþerek azaltacaðýmýz gibi, sevinçlerimizi paylaþarak büyütebiliriz. Bunun yolu da bütünleþmekten geçer. Birlikte aðlayan, birlikte gülebilen bir camia haline gelebilirsek bir çok sorunu aþma yolunda da önemli adýmlar atmýþ oluruz" þeklinde konuþtu.  31.08.09

Haz?rlan?yor...
X