Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fransýzlar Barýþ’ýn peþinde

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fransýzlar Barýþ’ýn peþinde

  FRANSIZLAR BARIÞ'IN PEÞÝNDE

  Trabzonspor’un altyapýsýndan yetiþen ve nadir yeteneklerden biri olarak kabul edilen Barýþ Memiþ, daha çok kulübede oturmasýna ve en küçük bir hatasýyla tribünlerin hýþmýna uðramasýna karþýn Avrupa’nýn gözdeleri arasýna girmeye baþladý.
  Fransa’da oynanan Toulouse karþýlaþmasýnda bu futbolcunun büyüteç altýna alýndýðý ve karþýlaþmanýn hemen ardýndan dikek teklif aldýðý kaydedildi. Barýþ Memiþ, doping kontrolünden çýkarken önünü Toulouse ve Paris Seint Germaen kulübünün menajerleri kesti. Bu futbolcuya, “Seni transfer etmek isteriz. Ne dersin?’ diye soran iki kulüp yöneticisine Barýþ’ýn, “Trabzonspor’da 4 yýllýk sözleþmem var. Beni isteyen kulübümle anlaþacak. Ama takýmýmdan memnunum. Trabzonspor’a hizmet etmek istiyorum” dediði kaydedildi. Barýþ’ýn bu ani ve beklenmedik teklifler karþýsýnda da þaþýrdýðý ifade edildi.

  Kayserispor’da Çok Ýstedi

  Ýki Fransýz kulübünün bu futbolcunun peþini býrakmayacaðý ve kendisini uzun vadeli izleyip, gerekirse önümüzdeki sezon transferini gerçekleþtirmeye çalýþacaklarý vurgulandý. Öte yandan Genç futbolcu Barýþ Memiþ’i Türkcell Süper Ligi kulüplerinden Kayserispor’un da istediði ama hem yönetimin, hem de teknik direktör Hugo Broos’un bu teklife ‘hayýr’ dediði belirtildi. Forvette sorun yaþayan Sarý-Kýrmýzýlýlarýn, ilaç olarak düþündüðü isim olan Barýþ Memiþ için yüklü bir transfer ücreti ödenebileceði de Trabzonspor kurmaylarýna bildirildi fakat buna raðmen, “Barýþ’a ihtiyacýmýz olacak. Bu futbolcu, takýma katký yapacak. Asla satmayý düþünmüyoruz ve onu vitrine etmeyi planlýyoruz” yanýtýyla karþýlaþtýlar. Barýþ Memiþ de en büyük hedefinin Trabzonspor formasý altýnda þampiyonluk yaþamak olduðunu vurgularken, gitmeyi hiçbir þekilde düþünmediðini belirtti.


  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X