Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor transfer yapmayacak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor transfer yapmayacak

  TRABZONSPOR TRANSFER YAPMAYACAK

  Trabzonspor Yönetim Kurulu, kulübü kritik süreçten kurtarmak için kaynak arayýþýna devam ediyor. Trabzoncell'e olan ilgiden fazlasýyla memnun kalan yönetim, yeni transfer yapmama kararý aldý.

  Trabzonspor'da geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurul'da planladýðý 4 projeyi geçiremeyen yönetim kurulu, yeni proje arayýþlarý içerisine girdi. Trabzoncell'e olan ilgiden fazlasýyla memnun kalan Bordo - mavili yöneticiler, iki haftalýk süreçte 5 bine ulaþan abone sayýsýnýn daha da artmasýný bekliyor.
  Ligde alýnan kötü sonuçlarýn son bulmasýyla federasyondan önemli bir gelir elde etmeyi planlayan bordo - mavililerin, bütçeyi zorlamamak adýna yeni transfer yapmama kararý aldýðý da öðrenildi. Bu konuda yapýlan görüþmede ortak bir karar alýnýrken, teknik direktör Hugo Broos'un da, "Sakatlarýmýz iyileþirse takýmýmýz yeterli olur" diyerek yönetime bu konuda destek verdiði öðrenildi.

  TAYFUN: "BEN GÖREVÝMÝ YAPARIM"

  Trabzonspor'da taraftarlarla yýldýzý bir türlü barýþmayan Tayfun Cora, bordo - mavili forma altýnda kendini ispatlayýp taraftara kendini kabullendireceðini söyledi.

  Tayfun, görevini en iyi þekilde yapmaya çalýþtýðýný belirterek, "Benden önceki bazý yerli futbolcularda da bu tür sýkýntýlar oldu. Kimse pes edip kaçmadý. Bende kaçmayý hiçbir zaman düþünmedim. Trabzonspor formasý benim için kutsal ve bu forma altýnda önemli baþarýlara imza atmak istiyorum" dedi.

  YATTARA'NIN SAKATLIÐI SÝNÝRLERÝ BOZUYOR

  Bordo - mavili takýmýn sezon baþý yaptýðý yurt dýþý kampýnda sakatlanan ancak kýsa bir dönem sahalardan uzak kalacaðýnýn açýklanmasýna raðmen, yaklaþýk 2 aydýr futboldan uzak kalan Gineli futbolcu Ibrahima Yattara'nýn fiziksel sakatlýðýnýn büyük ölçüde geçtiði açýklandý. Ancak futbolunun psikolojik olarak kendisini hazýr hissetmediði ve bu nedenle forma giyemediði öðrenildi. Teknik direktör Hugo Broos'un, Yattara'yla sürekli görüþerek, "Sana ihtiyacým var bir an önce toparlansan çok iyi olur" dediði belirtildi.


  27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X