GÖZLEMCÝ VE TEMSÝLCÝLER BELLÝ OLDU

Turkcell Süper Lig'in 4. hafta karþýlaþmalarýnda görev alacak olan gözlemci ve temsilciler açýklandý.

Buna göre takýmýmýzýn Bursaspor ile oynayacaðý karþýlaþmada Hamdi Kutval hakem gözlemcisi, Cemil Dönmez ve Hakký Köklükaya da Federasyon Temsilcisi olarak görevlendirildiler.

27 Aðustos 2009