Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sylva 'Yarýn bizim günümüz olacak'

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sylva 'Yarýn bizim günümüz olacak'

  SYLVA 'YARIN BÝZÝM GÜNÜMÜZ OLACAK'


  Senegalli kalecimiz Tony Sylva, Fransa’ya tur için umutlu geldiklerini söyledi.

  Ýlk maçta rakipleri karþýsýnda aðýr bir maðlubiyet aldýklarýný hatýrlatan Sylva, ''Ama yarýn bizim günümüz olacak. Buna inanarak geldik. Zor bir iþin peþindeyiz. Bunu gerçekleþtirmek için sahada ne gerekiyorsa yapacaðýz. Turu geçme hevesi ile geldik. Yarýn bunu göreceksiniz'' dedi.

  Ýlk maçta rakiplerinin aldýðý sonuca þaþýrmadýðýný ifade eden Sylva, ''Çünkü, Fransýz ligini yakýndan tanýyan biri olarak form durumlarýný biliyordum. Takým arkadaþlarým sorduðunda onlara anlatýyordum. Toulouse'un giderek yükselen form grafiði var. Ýlk maçta bizi þaþýrtmadý'' diye konuþtu.

  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X