Duyuru

Collapse
No announcement yet.

'Futbolda mucize denilenlerin gerçeðe..

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 'Futbolda mucize denilenlerin gerçeðe..

  'FUTBOLDA MUCÝZE DENÝLENLERÝN GERÇEÐE DÖNÜÞTÜÐÜNÜ BÝRÇOK KEZ GÖRDÜM'


  Teknik Direktörümüz Hugo Broos, futbolda mucize denilenlerin gerçeði dönüþtüðünü birçok kez gördüðünü ve bunu gerçekleþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi.

  Broos, maçýn oynanacaðý Stadium de Toulouse'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, son günlerde parlak bir dönem geçirmediklerini belirterek, ''Buraya gelirken ilk maçý 3-1 kaybetmiþ bir takým olarak geldik. Yarýn Toulouse karþýsýnda psikolojik bir avantajýmýz olacak ve bunu kullanacaðýz'' dedi.

  Kendilerinin kazanacak çok þeyi olduðunu ve bu düþünceyle Toulouse'a geldiklerini ifade eden Broos, ''Toulouse'in ise kaybedecek bir þeyi var. Bu onlarý endiþelendirebilir. Futbolda 40 yýllýk deneyimim var. Mucize denilenlerin gerçeðe dönüþtüðünü birçok kez gördüm. Bunu gerçekleþtirmeye çalýþacaðýz'' diye konuþtu.

  Ýlk maçta aldýklarý 3-1'lik sonuca karþýn umutlarýný yitirmediklerini kaydeden Broos, þöyle devam etti:

  ''Buraya kesinlikle tur atlama isteði ile geldik. Yarýn bunun için elimizden geleni ortaya koymaya çalýþacaðýz. Ýlk maçta düþtüðümüz duruma düþmek istemiyoruz. O maçta ilk yarý ortaya koyduðumuz oyun çok fazlasýný hak ediyordu. Ýkinci yarý oyundan düþmüþtük. Burada bunu engellemeye çalýþacaðýz. Erken gol atarak rakibimizi paniklemesini saðlamak istiyoruz. Bazýlarýnýn mucize dediði þeyi gerçekleþtirmek için þansýmýz var. Bunu zorlayacaðýz.''

  Broos, alýnan sonuçlardan mutsuz olduðunu, ancak hayal kýrýklýðýna uðramadýðýný kaydederek, ''Takýmýma güvenim sonsuz. Pazar günkü maçtan ve ondan önceki Diyarbakýrspor maçýndan sonra çok büyük üzüntüler yaþadýk. Bunu takým halinde yaþadýk. Ama buraya enerji dolu geldik. Mucize imkansýz denilen þeyi gerçekleþtirmek istiyoruz. Üzgün olabiliriz ama takýma güvenimizden bir þey kaybettik'' dedi.

  Ýlk maçta rakip takýmýn golcü oyuncusu Gignac'ý durdurmayý maç içinde denediklerini belirten Broos, ''Ona özel bir oyuncu verdik. Durdurmaya çalýþtýk ama durdurmamýz mümkün olmadý. Gignac, çok iyi bir hücum oyuncusu, çok uyanýk nerede pozisyon alacaðýný biliyor. Yarýn ayný duruma düþürsek bizim için hayal kýrýklýðý olur. Onu özel markaj ile durdurmaktansa kollektif olarak durdurmaya çalýþacaðýz. Çünkü bu önemleri boþa çýkaracak bir oyuncu'' diye konuþtu.

  Hugo Broos, sakatlýðý nedeniyle baþ parmaðý pansumanlý olan Egemen'in yarýn bandajla sahaya çýkýp çýkmayacaðýna bakacaklarýný, bu futbolcunun haricinde baþka sorunlarýnýn bulunmadýðýný kaydetti.

  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X