Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Broos'a Þok Üstüne Þok!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Broos'a Þok Üstüne Þok!

  BROSS'A ÞOK ÜSTÜNE ÞOK!

  Broos'un aklý kulübe geldiði günden beri hiç rahat deðil...
  Ünal Karaman'ýn sportif direktörlüðe gelmesiyle aklýnýn karýþtýðý bilinen Belçikalý, transfer hareketliliði konusunda da, “Biz baþka takýmlar gibi büyük paralarla oyuncu alamýyoruz, ancak þartlarýn oluþmasýný bekliyoruz” sözleriyle üstü kapalý mesajlar yollamýþtý.
  Kýsa bir süre önce kulüp doktorunun arabasýnýn kurþunlanmasýyla büyük þaþkýnlýk yaþayan deneyimli antrenörün dünkü kongre hareketliliðini de yakýndan izlediði ve geliþmelerden endiþe duyduðu bildirildi.  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X