Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Þener Geri Dönmemeli

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Þener Geri Dönmemeli

  ÞENER GERÝ DÖNMEMELÝ


  Trabzonspor yönetimi görevinden istifa etmeli...
  Trabzonspor yönetim kurulu bugün yapýlan olaðanüstü genel kurulda saðduyulu genel kurul üyelerinin demokrasi tokadýný yedi.

  Trabzonspor'u 40 trilyon borçla alýp 90 trilyon daha borçlandýran anlayýþ genel kurul delegelerinin saðduyu duvarýna çarptý.

  Genel kurul tarihini, saatini ve salonunu kendi çýkar ve menfaatleri doðrultusunda ayarlayan Trabzonspor yönetim kurulu, genel kurul üyelerinin haklý tepkisiyle karþýlaþýrken zor anlar yaþadý.

  Göreve geldikleri günden bu yana keyfi bir yönetim sergileyen, kulübü adeta uçurumun eþiðine getiren mevcut yönetim kurulu, Trabzonspor tarihinde görülmemiþ bir tepkiyle karþýlaþtý. Öyle ki, yönetim kurulunu bu kez kongre divan baþkaný bile kurtaramadý!

  Açýk oylama yapýldýðý için her þey ayan - beyan ortaya çýktý. Demokrasiyi içine sindiremeyen yönetim kurulu genel kurulda verdikleri maddeleri geri çekmek zorunda kaldý.

  Sonrasýnda ne mi oldu?

  Kulüp baþkaný Sadri Þener istifa edeceðini açýkladý. Tabi bu istifa beklenen bir tavýrdý. Trabzonspor'u bir kulüp gibi deðil, kendi istek ve arzularý etrafýnda padiþah gibi yönetmeyi tercih eden Þener, bu sefer arkasýnda hiçbir destek bulamadý. Kýsacasý kendisini Trabzonspor'un üstünde gören sayýn baþkana genel kurul üyeleri hayatý boyunca unutamayacaðý bir ders vermiþ oldu.

  Trabzonspor yönetim kurulu Sadri Þener'in istifasýný ertelemek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Kulübün o sýcak koltuðunda bir dakika daha fazla oturabilmek için yoðun gayret sarf eden yöneticiler, baþkan giderse bizde gideceðizin” vermiþ olduðu korkuyla ellerindeki bütün atraksiyonlarý deniyorlar. Ama nafile!

  Trabzonspor camiasýnda bugün bir anket veya referandum yapýlsa %99 herkes Sadri Þener ve yönetim kurulunun bu görevi býrakmasýný ister. Benim tavsiyem yönetim kuruluna Trabzonspor'u daha fazla hýrpalamadan bu görevi býrakmalarýdýr. Allah göstermesin ilerleyen günlerde baþka istenmedik olaylar ortaya çýkabilir.


  TrabzonunSesi 25.08.2009
Haz?rlan?yor...
X