Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Þener yönetimini olaðanüstü topluyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Þener yönetimini olaðanüstü topluyor

  ÞENER YÖNETÝMÝ OLAÐANÜSTÜ TOPLUYOR

  Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener Genel Kurulda yaþanan gerginliklerin ardýndan Trabzonspor Yönetim Kurulunu olaðanüstü toplantýya çaðýrdý.
  Trabzonspor Yönetim Kurulu Baþkaný Sadri Þener, aðýr hakaretlerin, kavgalarýn, tartýþmalarýn yaþandýðý genel kurulda çok caný sýkýlmýþ ve taleplerini geri çekmiþti.
  Genel Kurul salonunu terk eden Sadri Þener'in tavrý merak edilirken, bugün saat 14.00'da yönetim kurulunu olaðanüstü toplantýya çaðýrdýðý bildirildi.
  Ýstifa edeceði yönünde bilgiler gelen Sadri Þener, M. Ali Yýlmaz Tesisleri'nde düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantýsýnýn ardýndan tavrýný belli edeceði öðrenildi.


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X