Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Þener istifamý etti?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Þener istifamý etti?

  SADRÝ BAÞKAN SALONU TERKETTÝ


  Trabzonspor baþkaný Kongrede çýkan tartýþma neticesinde istifa kararý mý aldý.

  Þuanda Þener'in etrafý sarýldý. Hasan Yener kürsüye çýktý ve teklifi geri çektiklerini söyledi. ÞEner'in istifa edeceði iddialarý genel kurul salonunu sardý. Þuanda salonda bir kaos var.
  Yönetim kurulunun teklifi geri çekmesi de genel kuruldakileri tatmin etmiyor. Oylamanýn yapýlmasýný istiyor. Bu arada kongrenin sona erdiðini divan baþkaný ilan etti.
  Genel kurul delegelerinden bir gurup salonu terketmiyor. Bu arada resmi kayýtlara geçmeyen oylamada evet oylarýnýn salonda bulunanlarýn sayýsýnýn 3'te 2'si olmadýðý için önergenin de reddedildiðini söyleyenler var.

  SADRÝ ÞENER SALONDAN AYRILDI

  Þener'in büyük bir ihtimalle istifa edeceði iddiasý salonda bir anda yayýldý. Yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler Þener'i ikna için kollarý sývadý.
  Ancak þuanda Þener'in aðzýndan istifa ettiðine dair bir açýklama gelmedi.

  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X