Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hacýsalihoðlu destek istedi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hacýsalihoðlu destek istedi

  HACISALÝHOÐLU DESTEK ÝSTEDÝ


  Asbaþkan Hayrettin Hacýsalihoðlu, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.

  Son haftalarda kötü futbol karþýlýðý kötü neticeler aldýklarýný belirterek, “Trabzonspor kadrosunun hak etmediði, layýk olmadýðý, camiamýzýn alýþýk olmadýðý neticeler alýndý. Geçtiðimiz sezon bu oyuncular ligdeki kalitelerini 3. olarak göstermiþtiler. Bu nedenle bu kadronun yapýlan takviyelerle çok daha iyi futbol oynayan, çok daha iyi neticeler alan konumda olmasý gerekir. Aksi takdirde futbolcularýmýz da geçen sene alýnan neticelerin tesadüf olduðunu ortaya çýkartmýþ olurlar. Bu da hem onlara hem de Trabzonspor'a yakýþmaz. Þimdi elbirliði içerisinde teknik kadro ve futbolcularýmýzla birlikte alýnan kötü neticeleri ve oynanan kötü futbolu deðiþtirmek için gayret içinde olmalýyýz. Bu konuda en büyük destek de taraftarlardan ve camiadan gelecektir. Trabzonspor taraftarlarýnýn futbol takýmýnýn deðil, kulübün taraftarlarý olarak desteklerini sürdüreceklerine inanýyoruz” dedi.

  Toulouse maçýyla ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Hacýsalihoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: “Bu sezona baþlarken Avrupa Ligi'nde olarak gruplara katýlacaðýmýzý düþünmüþtük. Toulouse karþýsýnda kötü netice alýndý. Ancak futbolda her þey var. Çok iddialý ve beklenti içinde olmasak da sürprizlerin yaþanabileceðini düþünüyoruz. Oyuncularýmýz nasýl ilk maçý 3-1'lik skor ile kaybetmiþse, 3-0'lýk skoru da alabileceklerini göstermeleri gerekir. Umuyoruz ki bu gayret içinde olurlar”

  Manisaspor macý öncesinde bazý oyuncularýn gribal enfeksiyona yakalandýðýný belirten Hacýsalihoðlu,''Trabzonspor kadrosu bu haftaya kadar oynadýðý rakiplere bakýldýðýnda bu tip mazeretlere hiç sýðýnmamasý gerekir. Bir kaç oyuncu deðil daha fazlada oyuncu hasta, sakat ve cezalý da olsa rakiplerine üstünlük saðlayýp maçý galibiyetle tamamlamak zorundadýr. Bu maçlarda gerekli duyarlýlýðý, dayanýþmayý, kazanma azmini ortaya koyamadýlar. Umarýz bundan sonra düþüncelerini sahaya yansýtýrlar. Yönetimleri ve teknik kadroyu ceza verme gibi bir düþünce içinde olmalarýný engellerler” diye konuþtu.  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X