Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Bross da Statükocu Çýktý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Bross da Statükocu Çýktý

  BROSS DA STATÜKOCU ÇIKTI

  Hugo Broos'tan herkes umutluydu ama Ziya Doðan ve Ersun Yanal'ýn hastalýklarý onda da belirdi
  Hugo Broos.... Ülkesinde 4 kez yýlýn teknik adamý seçilmiþ, defalarca þampiyonluk yaþamýþ, tecrübeli bir isimdi.
  Onunla birlikte takým hazýrlýk maçlarýndaki performansýyla umut verdi. Sivasspor galibiyeti ise herkesi adeta mest etti. Taraftarlar, 'Broos ile zirveye çýkacaðýz' demeye baþladý. Ancak bu arada sahaya sürdüðü takýmlar, Ziya Doðan ve Ersun Yanal taklidi gibiydi. Hiçbir sürpriz yoktu. Tribündeki taraftarlar da öncelikli olarak Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Tjikuzu, Colman, Alanzinho, Umut, Gökhan, Selçuk, Engin gibi futbolcularý sahaya sürerdi. Broos'ta taraftar gibi yaptý! Hugo Broos'un kadro seçiminde hiçbir yaratýcýlýk göze çarpmadý. Þans tanýdýðý oyunculara tepki gelmesi halinde bile sonuna kadar arkasýnda durabilecek bir görüntü çizemedi ve bu anlamda sýnýfta kaldý. Ceyhun, Sivas maçýnda gol attý, Diyarbakýr'a karþý oynadý ancak bu maç kaybedilince hemen kulübeye çekildi.

  Gýgnac Neden Kontrol Edilmedi

  Diyarbakýr maçýnýn en iyil oynayan ve bir de gol atan Giray Kaçar da, beklenmedik bir þekilde Toulouse karþýlaþmasýnda kulübedeydi.
  O maçta çok kötü oynayan ve takýmýn yediði iki golde de hatasý bulunan Egemen Korkmaz ise yine 11'deki yerini korudu. Alanzinho yedek soyunurken, onun bölgesinde Barýþ'a forma vermesi gerekiyordu ama Broos, Serkan'ý tercih etti. Selçuk Ýnan, Gustavo Colman ve Hrvoja Cale oynanan maçlarda bir varlýk gösterememelerine raðmen takýmdaki yerlerini korudular. Toulouse maçýnda da ilk yarýda iyi görüntü vermemelerine karþýn deðiþtirilmemeleri teknik adamýn maçý okuma adýna eksi puan almasýna neden oldu. Fransýz ekibinin gol makinesi Gýgnac'ýn adeta serbest býrakýlmasý ise baþla baþýna bir felaketti ve bu da takýma pahalýya patladý. Deðiþikliklerdeki tercihi sorun olurken, ikinci yarýlarda takýmýn oyundan düþmesi de bir baþka soru iþaretiydi.

  Hani Gençlere Çok Þans Tanýrdý

  Broos, Trabzonspor'da göreve baþladýðýnda, “Ben gençler için bir þansým. Çünkü onlarý oynatmayý çok severim” diyince, “Bu hoca, Ziya Doðan ve Ersun Yanal'dan farklý” yorumlarý yapýlmýþtý.
  Davraz kampýnda Abdullah Karmil, Göksu Ahlas ve Ferhat Öztorun için, 'Bunlar özel oyuncular demiþti. Ancak Abdullah, Hollanda kampýna bile götürülmemiþti. Hollanda'da ise Mustafa Yumlu'nun yýldýzý parlamýþtý. Ancak Abdullah, Karadeniz'e gönderildi. Ferhat kulübede paslandý, Mustafa ve Göksu'nun da 18'e bile giremedi. Hazýrlýk döneminde çok iyi görülen Barýþ Memiþ gibi bir genç yetenek de Maastricht maçýnda yaptýðý bir hatadan dolayý tribünlerin ýslýklamasýnýn kurbaný edildi. Tüm bu yaþananlardan, “Hugo Broos'ta þu ana kadar uygulamalarýyla Ziya Doðan ve Ersun Yanal gibi statükocu teknik adam görüntüsü verdi. Böyle devam ederse baþarýlý olamaz. Umarýz yanýlýrýz” eleþtirilerine neden oldu


  22 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X