Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor’a acil kan aranýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor’a acil kan aranýyor

  TRABZONSPOR' A ACÝL KAN ARANIYOR
  Kýzýlay, Trabzonspor’u Bekliyor.

  Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Turkcell Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan formasýnda Türk Kýzýlay amblemini taþýmaya dair söz aldýklarýný kaydetti.

  Bordo-mavili takýmýn en yakýn zamanda Türk Kýzýlayý'na formasýnda yer vereceðine inandýðýný ifade eden Küçükali, ''Bizim sloganýmýz 'Türkiye iyilikte birleþiyor'. Spor bir iyiliktir. Futbolda da 'iyilikte' birleþmek istiyoruz. Bütün takýmlarýmýza duyuru yapýyoruz. 'Gelin bu iyilikte beraber olalým.' Futbolda da ortak bir konumumuz, ortak bir duruþumuz olsun. Burada biz Türk Kýzýlay’ý olarak bu iþe talibiz. Bütün kulüp baþkanlarýmýza, taraftarlarýmýza, yöneticilere duyuruyoruz. Takýmlarýmýz þu anda formalarýna reklâm almýþ olabilirler, ancak daha sonra o reklamlarýn yeri boþaldýkça Türk Kýzýlay’ýný formalarýnda taþýyacaklarýna inanýyorum. Türk Kýzýlay’ý Beþiktaþ'ýn formasýna nasýl yakýþtýysa, diðer takýmlarýn formasýna da ayný ölçüde yakýþýr'' þeklinde konuþtu.


  21 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X