Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ýftardan sonra olaðanüstü toplantý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ýftardan sonra olaðanüstü toplantý

  ÝFTARDAN SONRA OLAÐANÜSTÜ TOPLANTI

  Trabzonspor yönetiminin kriz masasý kuracaðýna dair gelen haberlere þu saatlerde yeni bir geliþme daha eklendi.
  As Baþkan Hayrettin Hacýsalihoðlu’nun talimatý ile kulübün ilgili birimi bütün asýl ve yedek yöneticilere iftardan sonra yönetim kurulu toplantýsý olduðunu teblið etti.
  GÜNDEMDE NE VAR
  Trabzonspor yönetiminin rutin olarak yapmasý gereken toplantýdan bir gün önceye alýnan toplantýnýn gündemine kulüp doktoru Hakan Ayaz’ýn otomobilinin kurþunlanmasý olayý da ele alýnacak. Ancak daha önemlisi, takýmýn aldýðý sonuçlarda masaya yatýrýlacak.
  Söz konusu toplantýda yönetim Broos ile Ünal Karaman’ý birlikte dinleyeceðine dair bilgiler geliyor.
  Bu akþam iftar sonrasý toplantý son dönemin en kritik toplantýlarýndan biri olacak..

  21 Aðustos 2009
  Konu BordoMavi61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/3033-bordomavi61 Saat 21.08.2009, 20:20 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X