Duyuru

Collapse
No announcement yet.

“Kendi evimizde kaybetmek kötüydü”

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • “Kendi evimizde kaybetmek kötüydü”

  "KENDÝ EVÝMÝZDE KAYBETMEK KÖTÜYDÜ"


  Teknik Direktörümüz Hugo Broos, müsabaka sonrasý yaptýðý açýklamada, “Toulouse’ye kendi evimizde kaybetmek kötüydü” dedi.

  Broos, “Þüphesiz ki bundan daha iyi akþamlarým oldu. Toulouse’ye kendi evimizde kaybetmek kötüydü. Elimizden gelen her þeyi yaptýk. Oyuna hükmettik ancak golleri onlar attýlar. Ýlk yarý için 1-1 adil deðildi. Ýkinci yarý ilk yarýda olduðu gibi oynayamadýk. Rakip oyuncularý çok boþ býraktýk. Ýhmalkarlýk yaptýk. Ýkinci yarýda bütün riskleri almýþtýk. Savunmada devasa açýklar vermek zorundaydýk. Ýkinci yarýda kontrolü onlarýn eline býraktýk” dedi.

  Yaklaþýk iki haftadan buyana olasý takviyeler için çalýþtýklarýný belirten Broos, “Ancak bazý oyunculara verilen yüksek bedelleri biz veremeyiz. Ödeyebileceðimiz bedeller karþýsýnda istediðimiz oyuncuyu bulursak alacaðýz” diye konuþtu.

  Ýki takým arasýndaki kondisyon farkýnýn ligler arasýndaki kaliteyle ilgisinin olmadýðýný dile getiren Broos, “Biz hücum etmesi gereken taraftýk. Þans çok önemliydi. Ýlk yarýda þanslar yakaladýk ancak golle sonuçlandýramadýk. Ýlk yarý iki gol atabilseydik farklý sonuç çýkarabilirdik. Özellikle rakibin ikinci golü moral motivasyon açýsýndan yýkýcý oldu. Beklemediðimiz bir anda duran toptan yediðimiz goldü. Toparlanmak için büyük bir dirence ihtiyacýmýz vardý ancak bunu gösteremedik” açýklamasýnda bulundu.

  20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X