Duyuru

Collapse
No announcement yet.

61.Dakika Brezilya basýnýnda!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 61.Dakika Brezilya basýnýnda!

  61.DAKÝKA BREZÝLYA BASININDA
  Brezilya'nýn büyük okur kitlesine sahip gazetelerinden biri olan 'O Globo', internet sitesinde yayýnladýðý bir haberde Trabzonspor'un 61. dakika þovu yer aldý.
  Brezilya'nýn büyük okur kitlesine sahip gazetelerinden biri olan 'O Globo', internet sitesinde yayýnladýðý bir haberde Trabzonsporlu taraftarlarýn yarattýðý '61. dakika kutlamasý'ndan övgüyle bahsetti.

  Telefonla Brezilyalý oyuncumuz Alanzinho'nun görüþlerine baþvurarak oluþturduðu haberi 'Türk kulübünün taraftarlarý kazansalar da kaybetseler de ikinci yarýnýn 16. (61.) dakikasýnda kutlama yapýyor' baþlýðýyla duyuran gazete, haberinde özetle þu ifadeleri kullandý: “
  Trabzonspor, Türkiye'nin dört büyük takýmýndan biri ve taraftarlarý týpký Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ taraftarlarý gibi tutku dolu ve fanatik. Trabzonspor taraftarlarýný diðerlerinden farklý kýlan yönü ise yaðmur da yaðsa güneþ de açsa takým kaybetse de kazansa da maçýn 61. dakikasý geldiðinde takýmlarý sanki gol atmýþ gibi sevinmeleri. Ýster Trabzon'da ister deplasmanda, Trabzonspor'un olduðu her yerde 61. dakika geldi mi meþaleler yanýyor, þarkýlar söyleniyor, balonlar gökyüzüne býrakýlýyor. Alanzinho da bu ritüelin kendileri üzerindeki ateþleyici etkisini 'Bu kutlama sayesinde maçý o esnada kaybediyorsak hemen toparlanýyoruz, þayet öndeysek de daha fazla gol atmak istiyoruz' diye anlatýyor.”

  20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X