Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maç öncesi dostluk yemeði

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maç öncesi dostluk yemeði

  MAÇ ÖNCESÝ DOSTLUK YEMEÐÝ


  Trabzonspor Yönetim Kurulu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Toulouse FC ve UEFA temsilcisine Marina Restaurant'ta bir yemek verdi.

  Oldukça samimi bir ortamda geçen yemeðe Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener’le birlikte yönetim kurulu üyeleri, Toulouse FC Baþkaný Oliver Sadron, yönetim kurulu üyeleri, UEFA Temsilcisi Ývan Lekov, Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, Emniyet Müdürü Feridun Boz, Eski Baþkanlýrýmýz, Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Özkan Sümer, Eski Teknik Direktörümüz Urbain Breams, Kurucularýmýz Sabit Sabýr, Refik Karaaðaçlý, Kurul Baþkanlarýmýz Kenan Atalay, Rüþtü Araz, TFF Üyesi Süleyman Atal, Gençlik Spor Ýl Müdürü Þerif Özgür, Eski Asbaþkan Nevzat Þakar ve Divan Üyesi Cafer Hazaroðlu katýldý.

  Yemekte bir konuþma yapan Baþkan Þener, Trabzonspor Kulübü olarak misafirleri aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirterek, “Yarýn elbette iki takýmýn oyuncularý birbirlerine üstünlük saðlayabilmek adýna sahada kýyasýya bir mücadele içerisinde olacaklar. Ancak bu mücadelede eminiz ki hiçbir zaman sporun dostluk, barýþ ve kardeþlik ruhunu simgeleyen fair-play ölçülerinin dýþýna taþmayacaktýr. Bizler bu büyük mücadele öncesinde iki kulübün ve dolaysýyla da iki ülkenin samimiyet duygularý içerisinde bu akþam bir aradayýz. Sahada adil oyunun hakim kýlýndýðý, hak edenin kazandýðý bir müsabaka olmasý temennisiyle hepinize hoþ geldiniz dileklerimizi iletiyor, saygýlar sunuyorum” dedi.

  Toulouse FC Baþkaný Oliver Sadron ise Trabzon'da kendilerine gösterilen ilgiden dolayý çok mutlu olduklarýný belirterek, "Umarým dostça bir müsabaka olur. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bir hafta sonra da sizi Fransa’da aðýrlayacak olmamýz çok güzel" diye konuþtu.

  Yemek sonrasý yönetimler arasýnda karþýlýklý hediye alýþ veriþi yapýldý.

  19 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X