Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Transferi Düþünmüyoruz

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Transferi Düþünmüyoruz

  TRANSFERÝ DÜÞÜNMÜYORUZ

  Trabzonspor Futbol Þube Sorumlusu Ýhsan Alioðlu, transfer konusunda önemli açýklama yaptý..
  Best FM'de yayýnlanan Özkan Öztürk'ün hazýrlayýp sunduðu "Futbol Vadisi" programýna telefonla konuk olan Trabzonspor Futbol Þube Sorumlusu Ýhsan Alioðlu, Trabzonspor'un Toulouse maçý ve transferlerle ilgili sorularý yanýtladý.

  -"BAÞARIMIZI ÝSPATLADIK"-

  Trabzonspor'un Avrupa'da baþarýsýný ispatlamýþ bir takým olduðunu belirterek sözlerine baþlayan Alioðlu, Trabzonspor'un birkaç sene aradan sonra tekrardan baþarýlara imza atacaðýný, gerek Trabzon þehrini gerekse Türkiye'yi Avrupa'da en iyi þekilde temsil edeceklerine inandýðýný belirtti.

  -"TAM KADRO HAZIRIZ"-

  Yarýnki maçta statü gereði forma giyemeyecek olan Gabriç'le beraber, Yattara'nýn da ayaðýndaki sakatlýðýnýn devam ettiðini ve maç kadrosunda bulunmayacaklarýný ifade eden Ýhsan Alioðlu, bu iki futbolcu dýþýnda takýmýn tam kadro sahaya çýkabilecek durumda olduðunu söyledi.

  -"TRANSFER DÜÞÜNMÜYORUZ"-

  Trabzonspor'un transfer durumuyla ilgili soruya da cevap veren Alioðlu, "Klasik bir açýklama olacak ama biz iddialý bir takýmýz ve iddialý takýmlarda transfer hiçbir zaman bitmez. Takýmýmýzýn iskeleti oluþmuþ durumda, tabii ki eksikler ve arayýþlar her zaman devam edecektir ancak þuanda herhangi bir transfer düþüncemiz yok" diye konuþtu


  19 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X