Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Karadenizspor Uçurumun Eþiðinde

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Karadenizspor Uçurumun Eþiðinde

  KARADENÝZSPOR UÇURUMUN EÞÝÐÝNDE

  Karadenizspor'da futbolcular kazan kaldýrmak üzere...
  Ekonomisi felaketin eþiðinde… Oyuncu kadrosu parasýný alamýyor; kazan kaldýrmak üzere...

  Yeni sezona, yeni yönetim, yeni teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla girmeye hazýrlanan Karadenizspor, geçtiðimiz sezon yapýlan yanlýþ planlamanýn sýkýntýlarýný yaþýyor. Ekonomi felaket ve kulüp içerisinde herkes tedirgin

  DEÐÝRMENDERE'YÝ ÝNCELESELERDÝ!

  Kurulduðu günden bu yana plan ve stratejiden yoksun bir þekilde yönetilen, buna paralel olarak da yönetimsizlik içerisinde boðulan Karadenizspor'da gidiþat iç açýcý deðil. Oysa Karadenizspor'da iki ayrý dönemin yönetimleri, kulübün temelini oluþturan Deðirmenderespor'un amatörden bugüne deðin yönetilme tarzýný inceleme altýna alsalardý Karadenizspor'un ekonomisi de bu denli felaketin eþiðine gelmezdi.

  SPORTÝF ALANDA HAYAL KIRIKLIÐI

  Yapýlan harcamalarýn sonucunda sportif anlamda tamamen hayal kýrýklýðý yaþayan Karadenizspor, yeni sezona da þampiyonluk hedefi, yeni yönetim ve yeni teknik kadro ile girmeye hazýrlanýyor. Aktörler deðiþse de senaryo ayný… Futbolcular kazan kaldýrmak üzere; paralarý ödenmiyor. Durum böyleyken de bu kadro içerisinden A takýma futbolcu kazandýrýlma hayalleri kuruluyor.

  RESMÝ ÝNTERNET SÝTESÝNÝN HALLERÝ

  Kurumsallaþma adý altýnda birkaç hamlede bulunan Karadenizspor yönetiminin, bunlarý da yüzüne gözüne bulaþtýrdý. Öyle ki; kulüp adýna kurulan internet sitesinde futbolcu kadrosuna girildiði zaman karþýmýza çýkan tablo þu: toplamda kadroda 9 futbolcu gözüküyor. Bunlardan birisi de Giresunsporlu Eren Görür! Buradan bakýldýðý zaman da Karadenizsporlu yöneticilerin iþlerini ne denli ciddi yaptýklarý ortada!  Kaynak: 27.08.09
Haz?rlan?yor...
X