Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Of Felaketi Destanı

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Of Felaketi Destanı

  Dokuzyüzyirmidokuzda
  Pazar gününde, temmuzda
  Saat yedide, gündüzde
  Büyük bir afet olmuştur

  Kabil değildir temsili
  Görülmemiştir hiç misli
  Yerler, dağlar oldu sisli
  Hava çok vahim olmuştur

  Hiç görmeyenler inanır
  Elli saat yağdı yağmur
  Hep yerleri etti çamur
  Birdenbire sel olmuştur

  Halk çok bunaldı şöyle ki
  Bırakıp hem kaçar ola ki
  Candan aziz bir şey yok ki
  Bu söz akıla gelmiştir

  Ne kadar şiddetli afat
  Devam etti elli saat
  Millette kalmadı neşat
  Can korkusu sezilmiştir

  Yekün millet hayret oldu
  Hepsinin benizi soldu
  Bu ne müthiş seller oldu
  Nuh tufanı ad almıştır

  Bakıyorlar bu afeti
  Düşünürler felaketi
  Anladılar kıyameti
  Hiç şüphesi yok koymuştur

  Bizim Of’un memleketi
  Görmedi böyle afeti
  Büyük belaya uğradı
  Büsbütün harap olmuştur

  Neden oldu acep neden?
  Su kaynadı yerden gökten
  Birikti su her bir yerden
  Her yerde ırmak olmuştur

  Sular ne kadar çoğaldı
  İnsanlar bundan bunaldı
  Kimi evi sade kaldı
  Arazisi mahvolmuştur

  Bakımsız yerin dibinden
  Hem taşlıkların içinden
  Su çıktı gayet derinden
  Deryalar gibi akmıştır

  Yollar bile ırmak oldu
  Dereye müşabih oldu
  Bahçeler de mahzen oldu
  Hep mahsulat mahvolmuştur

  Çapa kürek ele almak
  Mümkün değil ev kayırmak
  Öte beri su dağıtmak
  Gayet tehlike olmuştur

  Titrer sızlar vücudumuz
  Geldi ecel hududumuz
  Yoktur canda umudumuz
  Salavat çok okunmuştur

  Kimi aldı beşiğini
  Kimi ağlar çocuğunu
  Şaşırır yapacağını
  Güya bir yola kopmuştur

  Millet bunu çok halleşti
  Birbiriyle çok ağlaştı
  Kimisi de helalleşti
  İşte ecel yanaşmıştır

  Of kazası oldu harap
  Oldu sebeb nedir acep
  Böyle büyük bir ızdırap
  Asırlarca görmemiştir

  Caiz olur yazılması
  Matbaaya basılması
  Büyük bir tarih olması
  Çok münasip görülmüştür

  Açtı yürek yarasını
  Kadahor nahiyesini
  Bıraktı tek camisini
  Başka dükkan kalmamıştır

  Nahiyenin yıkılması
  Yıkılıp harap olması
  Bilinmez çaylık olması
  Hep milleti ağlatmıştır

  Güzel bir mevkide iken
  Güzel bir düzende iken
  Hep dillerde söylenirken
  Mahvolup viran olmuştur

  Çarşıların alasıydı
  Hem ülkenin aynasıydı
  Nolaydı yıkılmasaydı
  Böyle ziyan görmemiştir

  Gitti dükkanlardan mallar
  Güzel Singer makineler
  Şavrol(e) kamyon (o)tomobiller
  Dereliğe bend olmuştur

  Bir güzel kasaba Hadi
  Kadahordan evvel battı
  Her biri birer top attı
  Göğe karşı görülmüştür

  Bakmıyorsunuz vadiye
  Elveda gidiyor diye
  En sonunda belediye
  Sancak ile yol almıştır

  Çalındı güzel borular
  Gitti dereden köprüler
  Yıkılıp kesildi yollar
  Herkes yerinde kalmıştır

  Kimi karşı kimi beri
  Yakıyor göz alevleri
  Sel olup akan yerleri
  Ağlayarak bakmışlardır

  Her bir kalpte hissedildi
  Dünya direği kırıldı
  Hem yıkılıyor denildi
  İşte nişan görülmüştür

  Nice çok ziyanlar oldu
  Nice canlar zayi oldu
  Düştü sele gaip oldu
  Halkı meydanda kalmıştır

  Eyidür böyle eymiş ise
  İman ile ölmüş ise
  Makamını görmüş ise
  Sağlığını aldamıştır

  Millet küstü bu ülkeden
  Kurtulamaz tehlikeden
  Kimi de çıkmıştır önden
  Hicrete mecbur kalmıştır

  Zavallılar ne yapacak?
  Hangi tarafa kopacak?
  Korkar evi sel olacak
  Şüphe içinde kalmıştır

  Hesap olmaz ziyanatı
  Haddi yoktur hasaratı
  Bu rahmetin beşaratı
  Azaba tahvil olmuştur

  Kimiler gıdasız kaldı
  Kimiler tarlasız kaldı
  Kimiler iskansız kaldı
  İdareyi şaşırmıştır

  Şurayı hesap etmedik
  Sele kapılıp gitmedik
  Tanışlardan gitti gördük
  Haber çok fena gelmiştir

  Nihayetsiz şükür olsun
  Bu belamız geçmiş olsun
  Mevlamız inayet etsin
  Dileğimiz bu olmuştur

  Of’a gelmez oldu doğan
  Of’ta oldu büyük tufan
  Göğe çıktı ah-u figan
  Arşa bile dayanmıştır

  Zeno köyü oldu taşlık
  Çoğa varmaz olur çaylık
  Selin boyu bin metrelik
  Uzaktan tahmin olmuştur

  Aktı gündüz güya düzdü
  Gece dereyi duruttu
  Yekün milleti korkuttu
  Büyük gürültü yaymıştır

  Van’ın gölü gibi oldu
  Altı saat aktı doldu
  Tamam yarı gece oldu
  Deniz haline gelmiştir

  Zeno köyü mevzuumuz
  Biliyoruz mesmuumuz
  Yalan değil bu sözümüz
  Nüfusu az, azalmıştır


  Mesafesi bize uzak
  Bir gün güzel hava berrak
  Zeno bendi idi patlak
  Gündüz dokuzda akmıştır

  Zeno’nun seli ne müthiş
  Emsali hiç görülmemiş
  Hakikati öyle imiş
  Hasarata uğramıştır

  İlk defa bir duman çıktı
  Gürlemesi göğe gitti
  İnsanları dağa kaçtı
  Başka çare bulmamıştır

  Çok evleri gitti sele
  Tehlikeli zede ile
  Baki kalan evler bile
  Üst taraftan patlamıştır

  Şimdi arttı melaleti
  Hayran kalmıştır milleti
  Acep ne günah işledi
  İnkisara uğramıştır

  Zeno Zeno nasıl oldun
  Birden bire tebdil oldun
  Şenlik iken insiz oldun
  Her yerin viran olmuştur

  Dumanlardan ateş gibi
  Gürlemiştir gökler gibi
  Zeno senin camin gibi
  Güzel cami olmamıştır

  Zenodan sel akmasaydı
  Yüreğe gam salmasaydı
  Camisi yıkılmasaydı
  Millet onu ağlamıştır

  Zayi oldu binbeşyüz can
  Holo Fotinos Zenodan
  En fazlası Zisinodan
  Sele katılıp gitmiştir

  Yekün millet çok havf etti
  Bu işlere esef etti
  Su, malını telef etti
  Buna taaccüb etmiştir

  Bu ülke ilim yeri idi
  Hem ulema mevkiiydi
  İnsanların azmasaydı
  Belalara uğramıştır

  Haddi aştı acziyeti
  Bıraktılar ma’siyeti
  Bu memleketin milleti
  İbadetgaha dolmuştur

  Felaketten millet korktu
  Allahını tasdik etti
  Resulünü tasdik etti
  Dünyadan ümit kesmiştir

  Bu memleketteki azab
  Acep ne şey oldu sebep
  Ma’siyet mi idi sebep
  Belaya düçar olmuştur

  İşte bunlardır ma’siyet
  Daha anlamadı millet
  Etmiştir küfran-ı nimet
  Şükür eda etmemiştir

  Beklemezdik bu sırayı
  Hep ağniya fukarayı
  Haksız alışlar parayı
  Bu Halika güç gitmiştir.

  Ne kadar tebdil oldun Of,
  Hiç daha söylemezsin of
  Harabattın, mahvoldun Of
  Her köşen harap olmuştur

  Millet hiç almadı örnek
  Yetmedi yediği değnek
  Yalan değil herhal gerçek
  Fiiline pişman olmuştur

  Hiç kimse hisse almadı
  Bu belayı hiç saymadı
  Hiç mütenebbih olmadı
  Helake layık olmuştur

  Ya Rab! Affeyle sen bizi!
  Mücazat eyleme bizi!
  Mağfiret et zenbimizi
  Günahımız çoğalmıştır

  Ya Rab! Asi kullarınız
  Mücrim hem kara yüzlüyüz
  Affet bizi yalvarırız
  Lütfuna ümit kalmıştır

  Koca Zisino bütün mahvoldu
  Nice nüfusu anzısın öldü
  Dersem yalandır biri kurtuldu
  Bir nefes bile alamamıştır

  Halas çaresi duaya gitti
  Güya limana dağlara çıktı
  Aşk ile millet hep amin etti
  Zavallı millet kurtulmamıştır

  Pazar ertesi günü gün tuluunda
  Kaçıyor millet can telaşında
  Dağ geldi birden millet altında
  Ağlar dikili maşat olmuştur

  Hiç görülmedi bu afet nasıl
  Beşyüz nüfusu gitti velhasıl
  Canı kurtarmak olur mu kabil
  Zisino halkı çoğu gitmiştir

  Nice kimseler biçare kaldı
  Yüreklerini mihnete saldı
  Güzel haneler sele katıldı
  Tarla, dereler dümdüz olmuştur

  Visir köyünün gitti köprüsü
  Bir yola koptu millet ordusu
  Herkes kalbinde bu can korkusu
  Kimi yüklenmez köyden kaçmıştır

  Visir köyünde oldu çok ziyan
  Haneler gitti içinde çok can
  Gitmiş kaldı vücutta bir can
  Tarla, evleri harap olmuştur

  Paçana merbut Mimilos köyü
  Aktı yarısı kesti dereyi
  Ziyana kaldı evet epeyi
  Küçük ziyanlar unutulmuştur

  Yanlış değil malum sayısı
  Sele katıldı dokuz nüfusu
  Mimilos köyü gitti hülasa
  Hanelerinin azı kalmıştır

  Bir güzel hava gürültü yaptı
  Hem birden bire yarıldı aktı
  Korkudan millet karşıya baktı
  Görür Mimilos sele gitmiştir

  Mimilos selinden akamaz dere
  Oldu bir deniz sanki Marmara
  Patlayış geldi birden evlere
  Elveda köyüm deyip kopmuştur

  Mimilos Köyü mevkii taşlı
  Evsiz kalanlar gözleri yaşlı
  Kimisi yoksul kimisi aşlı
  Bu nasıl bela görülmemiştir

  Mübarek yağmur yeri gevşetti
  Şinek köyünden kırk bir ev battı
  Güzel evleri çamura kattı
  Hem daha başka neler olmuştur

  Şinek’ten biri şaşırdı baştan
  Canı gidiyor geçmez eşyadan
  Girmiş evine biraz sonradan
  Evi içinde sele gitmiştir

  Çok tehlikede kalmıştır Şinek
  Ahalisinde kalmadı yürek
  Dağdan başladı her yeri gevşek
  Hep insanları dağa kaçmıştır

  Zavallı rençber neyi düşünsün
  Tarlayı yoksa neyi acısın?
  Akıl başta yok neyi düşünsün?
  Mahzunlayarak şöyle demiştir

  Allahım! Hıfz eyle cemi ülkeyi
  Sen takviye eyle bu tehlikeyi
  Sen kaldır bizden bu ihafeyi
  Masum kulların çok yalvarmıştır

  Allahım! Her şey sana malumdur
  Def et belayı bizi sevindir
  Kullar lütfuna ümit ediyor
  Büyüksün Allah! Rica olmuştur.

  Şur’un karyesi esas zedeli
  Şimdi durur mu akacak seli
  Akar olduğu ederdi belli
  Otuz hanesi aktı mahvoldu

  Şur’un seğmenos mahallesinden
  Koptu büyük sel arazisinden
  Hep millet korktu hışıltısından
  Dediler işte kıyamet oldu

  Çok ağlıyorlar gitti köyleri
  Sele gitmedi hiç kimseleri
  Sayıya gelmez büyük selleri
  Velhasıl Şur’da çok ziyan oldu

  Yazıklar olsun evi gidene
  Hep yekün varlığı sele gidene
  Ne mutlu olsun mü’min olana
  İmanla ölüm aranılmıştır

  Bu ne korkulu zamana geldik
  Keşke dünyaya gelmez olaydık
  Çok laf olmasın candan usandık
  Böyle diyerek millet ağladı

  Ey Allahımız! Ver bir kolaylık
  Millet çekmesin susuzluk,açlık
  Aksilik bu ya! Tükendi harçlık
  Çok kimseler var, imkansız kaldı

  Ne yapsın fakir fukaralıktan
  Bir şey kalmadı koca varlıktan
  Kimine kaldı kuyruk Balıktan
  Bu da herkese nasip olmadı

  Sözümüz olmasın günah
  İnayet eyle ya ilah
  Hep kulların ediyor ah!
  Fiilimiz mucip olmuştur

  Holo köyünden haberler gelmiş
  Havaşosunda çok evler akmış
  Bu da çok acı, can zayi olmuş
  Millette sabır karar kalmadı

  Gördüm acıdım Fot Mahalleyi
  Acısın yenmiş, ev saireyi
  Büyük sel yıktı ev daireyi
  İşte Hololar aynasız kaldı

  Elbet hasarat her yerde oldu
  İlla Holoda çok fazla oldu
  Bazı anneler oğulsuz kaldı
  Daim işleri ağlamak oldu

  Hopşera köyünden on hane gitmiş
  Hep yerlerini baştan seyretmiş
  Mahsulatını bütün mahvetmiş
  Müthiş manzara şeklini aldı

  Kociyo halkı garip ağlamış
  Mahalleleri bütün sallanmış
  Karye üstünde dağdan başlamış
  Herkes evinden firari oldu

  Kimileri kaçtı liman arıyor
  Can kurtarmaya çare arıyor
  Kimi evinden ayrılamıyor
  Bir şey yok diye teselli aldı

  Kaçtı yükseğe mahalleliler
  Yolda yoruldu o zavallılar
  Yağmur kesecek göğe bakarlar
  Hiçbir çare yok umutla kaldı

  Kimi evinde rahat edemez
  Hiçbir tarafa yol yok gidemez
  Nerede mahalle bakar göremez
  Akşam mıdır bu? Karanlık kaldı

  Kucunga bile patladı çoğu
  Tehlikededir yarı buçuğu
  Kaçtılar köyden küçük büyüğü
  İskana kabil hali kalmadı

  Korktu milleti yola koptular
  Çıktılar dağa çadır kurdular
  Beş altı gece dağda yattılar
  İşte bu gibi sefalet oldu

  Böyle çok yağmur görmedi millet
  Üç gün devamlı yağmıştır dehşet
  Kışta olmadı şükran-ı minnet
  Bu da ikbaldir.Baharda oldu

  Her daim hüdaya şükürler olsun
  Hevalar uydu senalar olsun
  Et bize imdat! Allah büyüksün!
  İşine kullar hayrette kaldı

  Büyük sel oldu bozan havada
  Millet ateşsiz yandı tavada
  Kimi kaçıyor kimi kehanda
  Bazı serseri tarlaya daldı

  Dünyaya haris olanlar çoktur
  Ahiret vardır düşünen yoktur
  Fani dünyada rahatlık yoktur
  Ahir zamanda vefa kalmadı

  İşte bu dünya yıkılmaktadır
  Fani olduğu anlaşılmaktadır
  Yerler oynuyor hem batmaktadır
  Kıyamet budur şehir kalmadı

  Ey azizlerim! Sözüme bakın
  Tanrı emrini terk etmen sakın!
  Bakınız ya hu! Kıyamet yakın
  Üç kıyametin birisi oldu

  Ne kadar asi, mücrim kullarız
  Emri tutmayıp nehyi işleriz
  Heva-yı nefse bakar uyarız
  Nasıl İslamlık taaccüp oldu

  Allahım bize hidayet eyle
  Büyüğe layık… Merhamet eyle
  Ecel geldikte göçtür imanla
  Gerçi dünyamız hüsranla oldu

  Suda ağaçlar dizili gitti
  Dereliklere kumlar yığıldı
  Tarla mahsulleri tarümar oldu
  Taşlar altında fidanlar kaldı

  Aktı dereye köydeki seller
  Mahvoldu bütün aktığı yerler
  Dereler doldu anbar, zahreler
  Mısırlar bitti kehansız kaldı

  Kadahor, Hadi camiden başka
  Kalmadı dükkan değildir şaka
  Siliyor millet bu selden yaka
  Nice bakkallar sergisiz kaldı

  Taş ile çaylık oldu dereler
  Yirmibeş metre doldu söylerler
  Gitti dereye kıymetli şeyler
  Milletin avı kumaşlar oldu

  Manifaturalar serildi suya
  Nice emekler gitti havaya
  İşte çekilmez beladır bu ya
  Nice esnaflar deftersiz kaldı

  Of kazasının şaştı milleti
  Bazı kimsenin gitti ülfeti
  Meydanda kaldı hane külfeti
  Hem birden bire ayrılık oldu

  Kimi gurbetten aldı havadis
  Düşünür Of’u kalbinde bir his
  Memleketine olmuştur haris
  Hasret görmeye, karye ne oldu?

  Of felaketi tezden yayıldı
  İşiten Oflu sanki bayıldı
  Uzak şehirden bir günde geldi
  Bakar köyüne, uyuştu kaldı

  Kimi ırmakta buldu köylüler
  Deniz kıyında nice ölüler
  Kemikler etsiz,hep soyuldular
  Kimi sade baş ayak kaldı

  Haberler gelir olsun uzakta
  Kimi görünmez kaldı toprakta
  Gömüldü herhal derin batakta
  İsmi hem cismi birden yok oldu

  Allah ömür ver kalanlarına
  Evladı ölmüş olanlarına
  Sen bereket ver ömürlerine
  Ağlıyor millet, uykusuz kaldı

  Nice güzeller, gitti yavrular
  Gece gündüz ağlar anne babalar
  Issız kalmıştır,gülşen binalar
  Karakuşların yuvası oldu

  Of kazasına düştü gariplik
  Millet nişansız, hem de tatsızlık
  Of’ta kalmadı daha rahatlık
  Kimi muhacir, biçare kaldı

  Uçmuyor kuşlar dalda ağaçta
  Yuvasız kaldı dağda yamaçta
  Ötmez bülbüller bu harap halde
  Kuşlar bu hali işte ağladı

  Yollar yıkıldı olmuyor geziş
  Hiç daha Of’ta olmaz yaşayış
  Düşünür millet bu nasıl bir iş
  Üç gün içinde Of harap oldu

  Yaşasın ebed, varolsun millet
  Payidar ol daim ey Cumhuriyet!
  Sensin bilene kıymetli nimet
  Yaşasın vatan, alkışlar oldu!

  Herşeyim feda şanlı vatana
  Başımı koydum vatan uğruna
  Allahım keder sen verme ona
  Gerçi varlığım bütün mahvoldu

  Fazla uzanır yeter bu kadar
  Yoksa fikrimde çok dahalar var
  Kısa anlatış daha çok sarar
  Okuyanları ricası oldu

  Kemal’in nazmı yadigar olsun
  Okuyanlara hatıra olsun
  Hatası varsa tashih olunsun
  İşte burada tamam edildi

  Dokuzyüzyirmidokuzda
  Pazar gününde, temmuzda
  Saat yedide, gündüzde
  Büyük bir afet olmuştur

  Kabil değildir temsili
  Görülmemiştir hiç misli
  Yerler, dağlar oldu sisli
  Hava çok vahim olmuştur

  Hiç görmeyenler inanır
  Elli saat yağdı yağmur
  Hep yerleri etti çamur
  Birdenbire sel olmuştur

  Halk çok bunaldı şöyle ki
  Bırakıp hem kaçar ola ki
  Candan aziz bir şey yok ki
  Bu söz akıla gelmiştir

  Ne kadar şiddetli afat
  Devam etti elli saat
  Millette kalmadı neşat
  Can korkusu sezilmiştir

  Yekün millet hayret oldu
  Hepsinin benizi soldu
  Bu ne müthiş seller oldu
  Nuh tufanı ad almıştır

  Bakıyorlar bu afeti
  Düşünürler felaketi
  Anladılar kıyameti
  Hiç şüphesi yok koymuştur

  Bizim Of’un memleketi
  Görmedi böyle afeti
  Büyük belaya uğradı
  Büsbütün harap olmuştur

  Neden oldu acep neden?
  Su kaynadı yerden gökten
  Birikti su her bir yerden
  Her yerde ırmak olmuştur

  Sular ne kadar çoğaldı
  İnsanlar bundan bunaldı
  Kimi evi sade kaldı
  Arazisi mahvolmuştur

  Bakımsız yerin dibinden
  Hem taşlıkların içinden
  Su çıktı gayet derinden
  Deryalar gibi akmıştır

  Yollar bile ırmak oldu
  Dereye müşabih oldu
  Bahçeler de mahzen oldu
  Hep mahsulat mahvolmuştur

  Çapa kürek ele almak
  Mümkün değil ev kayırmak
  Öte beri su dağıtmak
  Gayet tehlike olmuştur

  Titrer sızlar vücudumuz
  Geldi ecel hududumuz
  Yoktur canda umudumuz
  Salavat çok okunmuştur

  Kimi aldı beşiğini
  Kimi ağlar çocuğunu
  Şaşırır yapacağını
  Güya bir yola kopmuştur

  Millet bunu çok halleşti
  Birbiriyle çok ağlaştı
  Kimisi de helalleşti
  İşte ecel yanaşmıştır

  Of kazası oldu harap
  Oldu sebeb nedir acep
  Böyle büyük bir ızdırap
  Asırlarca görmemiştir

  Caiz olur yazılması
  Matbaaya basılması
  Büyük bir tarih olması
  Çok münasip görülmüştür

  Açtı yürek yarasını
  Kadahor nahiyesini
  Bıraktı tek camisini
  Başka dükkan kalmamıştır

  Nahiyenin yıkılması
  Yıkılıp harap olması
  Bilinmez çaylık olması
  Hep milleti ağlatmıştır

  Güzel bir mevkide iken
  Güzel bir düzende iken
  Hep dillerde söylenirken
  Mahvolup viran olmuştur

  Çarşıların alasıydı
  Hem ülkenin aynasıydı
  Nolaydı yıkılmasaydı
  Böyle ziyan görmemiştir

  Gitti dükkanlardan mallar
  Güzel Singer makineler
  Şavrol(e) kamyon (o)tomobiller
  Dereliğe bend olmuştur

  Bir güzel kasaba Hadi
  Kadahordan evvel battı
  Her biri birer top attı
  Göğe karşı görülmüştür

  Bakmıyorsunuz vadiye
  Elveda gidiyor diye
  En sonunda belediye
  Sancak ile yol almıştır

  Çalındı güzel borular
  Gitti dereden köprüler
  Yıkılıp kesildi yollar
  Herkes yerinde kalmıştır

  Kimi karşı kimi beri
  Yakıyor göz alevleri
  Sel olup akan yerleri
  Ağlayarak bakmışlardır

  Her bir kalpte hissedildi
  Dünya direği kırıldı
  Hem yıkılıyor denildi
  İşte nişan görülmüştür

  Nice çok ziyanlar oldu
  Nice canlar zayi oldu
  Düştü sele gaip oldu
  Halkı meydanda kalmıştır

  Eyidür böyle eymiş ise
  İman ile ölmüş ise
  Makamını görmüş ise
  Sağlığını aldamıştır

  Millet küstü bu ülkeden
  Kurtulamaz tehlikeden
  Kimi de çıkmıştır önden
  Hicrete mecbur kalmıştır

  Zavallılar ne yapacak?
  Hangi tarafa kopacak?
  Korkar evi sel olacak
  Şüphe içinde kalmıştır

  Hesap olmaz ziyanatı
  Haddi yoktur hasaratı
  Bu rahmetin beşaratı
  Azaba tahvil olmuştur

  Kimiler gıdasız kaldı
  Kimiler tarlasız kaldı
  Kimiler iskansız kaldı
  İdareyi şaşırmıştır

  Şurayı hesap etmedik
  Sele kapılıp gitmedik
  Tanışlardan gitti gördük
  Haber çok fena gelmiştir

  Nihayetsiz şükür olsun
  Bu belamız geçmiş olsun
  Mevlamız inayet etsin
  Dileğimiz bu olmuştur

  Of’a gelmez oldu doğan
  Of’ta oldu büyük tufan
  Göğe çıktı ah-u figan
  Arşa bile dayanmıştır

  Zeno köyü oldu taşlık
  Çoğa varmaz olur çaylık
  Selin boyu bin metrelik
  Uzaktan tahmin olmuştur

  Aktı gündüz güya düzdü
  Gece dereyi duruttu
  Yekün milleti korkuttu
  Büyük gürültü yaymıştır

  Van’ın gölü gibi oldu
  Altı saat aktı doldu
  Tamam yarı gece oldu
  Deniz haline gelmiştir

  Zeno köyü mevzuumuz
  Biliyoruz mesmuumuz
  Yalan değil bu sözümüz
  Nüfusu az, azalmıştır


  Mesafesi bize uzak
  Bir gün güzel hava berrak
  Zeno bendi idi patlak
  Gündüz dokuzda akmıştır

  Zeno’nun seli ne müthiş
  Emsali hiç görülmemiş
  Hakikati öyle imiş
  Hasarata uğramıştır

  İlk defa bir duman çıktı
  Gürlemesi göğe gitti
  İnsanları dağa kaçtı
  Başka çare bulmamıştır

  Çok evleri gitti sele
  Tehlikeli zede ile
  Baki kalan evler bile
  Üst taraftan patlamıştır

  Şimdi arttı melaleti
  Hayran kalmıştır milleti
  Acep ne günah işledi
  İnkisara uğramıştır

  Zeno Zeno nasıl oldun
  Birden bire tebdil oldun
  Şenlik iken insiz oldun
  Her yerin viran olmuştur

  Dumanlardan ateş gibi
  Gürlemiştir gökler gibi
  Zeno senin camin gibi
  Güzel cami olmamıştır

  Zenodan sel akmasaydı
  Yüreğe gam salmasaydı
  Camisi yıkılmasaydı
  Millet onu ağlamıştır

  Zayi oldu binbeşyüz can
  Holo Fotinos Zenodan
  En fazlası Zisinodan
  Sele katılıp gitmiştir

  Yekün millet çok havf etti
  Bu işlere esef etti
  Su, malını telef etti
  Buna taaccüb etmiştir

  Bu ülke ilim yeri idi
  Hem ulema mevkiiydi
  İnsanların azmasaydı
  Belalara uğramıştır

  Haddi aştı acziyeti
  Bıraktılar ma’siyeti
  Bu memleketin milleti
  İbadetgaha dolmuştur

  Felaketten millet korktu
  Allahını tasdik etti
  Resulünü tasdik etti
  Dünyadan ümit kesmiştir

  Bu memleketteki azab
  Acep ne şey oldu sebep
  Ma’siyet mi idi sebep
  Belaya düçar olmuştur

  İşte bunlardır ma’siyet
  Daha anlamadı millet
  Etmiştir küfran-ı nimet
  Şükür eda etmemiştir

  Beklemezdik bu sırayı
  Hep ağniya fukarayı
  Haksız alışlar parayı
  Bu Halika güç gitmiştir.

  Ne kadar tebdil oldun Of,
  Hiç daha söylemezsin of
  Harabattın, mahvoldun Of
  Her köşen harap olmuştur

  Millet hiç almadı örnek
  Yetmedi yediği değnek
  Yalan değil herhal gerçek
  Fiiline pişman olmuştur

  Hiç kimse hisse almadı
  Bu belayı hiç saymadı
  Hiç mütenebbih olmadı
  Helake layık olmuştur

  Ya Rab! Affeyle sen bizi!
  Mücazat eyleme bizi!
  Mağfiret et zenbimizi
  Günahımız çoğalmıştır

  Ya Rab! Asi kullarınız
  Mücrim hem kara yüzlüyüz
  Affet bizi yalvarırız
  Lütfuna ümit kalmıştır

  Koca Zisino bütün mahvoldu
  Nice nüfusu anzısın öldü
  Dersem yalandır biri kurtuldu
  Bir nefes bile alamamıştır

  Halas çaresi duaya gitti
  Güya limana dağlara çıktı
  Aşk ile millet hep amin etti
  Zavallı millet kurtulmamıştır

  Pazar ertesi günü gün tuluunda
  Kaçıyor millet can telaşında
  Dağ geldi birden millet altında
  Ağlar dikili maşat olmuştur

  Hiç görülmedi bu afet nasıl
  Beşyüz nüfusu gitti velhasıl
  Canı kurtarmak olur mu kabil
  Zisino halkı çoğu gitmiştir

  Nice kimseler biçare kaldı
  Yüreklerini mihnete saldı
  Güzel haneler sele katıldı
  Tarla, dereler dümdüz olmuştur

  Visir köyünün gitti köprüsü
  Bir yola koptu millet ordusu
  Herkes kalbinde bu can korkusu
  Kimi yüklenmez köyden kaçmıştır

  Visir köyünde oldu çok ziyan
  Haneler gitti içinde çok can
  Gitmiş kaldı vücutta bir can
  Tarla, evleri harap olmuştur

  Paçana merbut Mimilos köyü
  Aktı yarısı kesti dereyi
  Ziyana kaldı evet epeyi
  Küçük ziyanlar unutulmuştur

  Yanlış değil malum sayısı
  Sele katıldı dokuz nüfusu
  Mimilos köyü gitti hülasa
  Hanelerinin azı kalmıştır

  Bir güzel hava gürültü yaptı
  Hem birden bire yarıldı aktı
  Korkudan millet karşıya baktı
  Görür Mimilos sele gitmiştir

  Mimilos selinden akamaz dere
  Oldu bir deniz sanki Marmara
  Patlayış geldi birden evlere
  Elveda köyüm deyip kopmuştur

  Mimilos Köyü mevkii taşlı
  Evsiz kalanlar gözleri yaşlı
  Kimisi yoksul kimisi aşlı
  Bu nasıl bela görülmemiştir

  Mübarek yağmur yeri gevşetti
  Şinek köyünden kırk bir ev battı
  Güzel evleri çamura kattı
  Hem daha başka neler olmuştur

  Şinek’ten biri şaşırdı baştan
  Canı gidiyor geçmez eşyadan
  Girmiş evine biraz sonradan
  Evi içinde sele gitmiştir

  Çok tehlikede kalmıştır Şinek
  Ahalisinde kalmadı yürek
  Dağdan başladı her yeri gevşek
  Hep insanları dağa kaçmıştır

  Zavallı rençber neyi düşünsün
  Tarlayı yoksa neyi acısın?
  Akıl başta yok neyi düşünsün?
  Mahzunlayarak şöyle demiştir

  Allahım! Hıfz eyle cemi ülkeyi
  Sen takviye eyle bu tehlikeyi
  Sen kaldır bizden bu ihafeyi
  Masum kulların çok yalvarmıştır

  Allahım! Her şey sana malumdur
  Def et belayı bizi sevindir
  Kullar lütfuna ümit ediyor
  Büyüksün Allah! Rica olmuştur.

  Şur’un karyesi esas zedeli
  Şimdi durur mu akacak seli
  Akar olduğu ederdi belli
  Otuz hanesi aktı mahvoldu

  Şur’un seğmenos mahallesinden
  Koptu büyük sel arazisinden
  Hep millet korktu hışıltısından
  Dediler işte kıyamet oldu

  Çok ağlıyorlar gitti köyleri
  Sele gitmedi hiç kimseleri
  Sayıya gelmez büyük selleri
  Velhasıl Şur’da çok ziyan oldu

  Yazıklar olsun evi gidene
  Hep yekün varlığı sele gidene
  Ne mutlu olsun mü’min olana
  İmanla ölüm aranılmıştır

  Bu ne korkulu zamana geldik
  Keşke dünyaya gelmez olaydık
  Çok laf olmasın candan usandık
  Böyle diyerek millet ağladı

  Ey Allahımız! Ver bir kolaylık
  Millet çekmesin susuzluk,açlık
  Aksilik bu ya! Tükendi harçlık
  Çok kimseler var, imkansız kaldı

  Ne yapsın fakir fukaralıktan
  Bir şey kalmadı koca varlıktan
  Kimine kaldı kuyruk Balıktan
  Bu da herkese nasip olmadı

  Sözümüz olmasın günah
  İnayet eyle ya ilah
  Hep kulların ediyor ah!
  Fiilimiz mucip olmuştur

  Holo köyünden haberler gelmiş
  Havaşosunda çok evler akmış
  Bu da çok acı, can zayi olmuş
  Millette sabır karar kalmadı

  Gördüm acıdım Fot Mahalleyi
  Acısın yenmiş, ev saireyi
  Büyük sel yıktı ev daireyi
  İşte Hololar aynasız kaldı

  Elbet hasarat her yerde oldu
  İlla Holoda çok fazla oldu
  Bazı anneler oğulsuz kaldı
  Daim işleri ağlamak oldu

  Hopşera köyünden on hane gitmiş
  Hep yerlerini baştan seyretmiş
  Mahsulatını bütün mahvetmiş
  Müthiş manzara şeklini aldı

  Kociyo halkı garip ağlamış
  Mahalleleri bütün sallanmış
  Karye üstünde dağdan başlamış
  Herkes evinden firari oldu

  Kimileri kaçtı liman arıyor
  Can kurtarmaya çare arıyor
  Kimi evinden ayrılamıyor
  Bir şey yok diye teselli aldı

  Kaçtı yükseğe mahalleliler
  Yolda yoruldu o zavallılar
  Yağmur kesecek göğe bakarlar
  Hiçbir çare yok umutla kaldı

  Kimi evinde rahat edemez
  Hiçbir tarafa yol yok gidemez
  Nerede mahalle bakar göremez
  Akşam mıdır bu? Karanlık kaldı

  Kucunga bile patladı çoğu
  Tehlikededir yarı buçuğu
  Kaçtılar köyden küçük büyüğü
  İskana kabil hali kalmadı

  Korktu milleti yola koptular
  Çıktılar dağa çadır kurdular
  Beş altı gece dağda yattılar
  İşte bu gibi sefalet oldu

  Böyle çok yağmur görmedi millet
  Üç gün devamlı yağmıştır dehşet
  Kışta olmadı şükran-ı minnet
  Bu da ikbaldir.Baharda oldu

  Her daim hüdaya şükürler olsun
  Hevalar uydu senalar olsun
  Et bize imdat! Allah büyüksün!
  İşine kullar hayrette kaldı

  Büyük sel oldu bozan havada
  Millet ateşsiz yandı tavada
  Kimi kaçıyor kimi kehanda
  Bazı serseri tarlaya daldı

  Dünyaya haris olanlar çoktur
  Ahiret vardır düşünen yoktur
  Fani dünyada rahatlık yoktur
  Ahir zamanda vefa kalmadı

  İşte bu dünya yıkılmaktadır
  Fani olduğu anlaşılmaktadır
  Yerler oynuyor hem batmaktadır
  Kıyamet budur şehir kalmadı

  Ey azizlerim! Sözüme bakın
  Tanrı emrini terk etmen sakın!
  Bakınız ya hu! Kıyamet yakın
  Üç kıyametin birisi oldu

  Ne kadar asi, mücrim kullarız
  Emri tutmayıp nehyi işleriz
  Heva-yı nefse bakar uyarız
  Nasıl İslamlık taaccüp oldu

  Allahım bize hidayet eyle
  Büyüğe layık… Merhamet eyle
  Ecel geldikte göçtür imanla
  Gerçi dünyamız hüsranla oldu

  Suda ağaçlar dizili gitti
  Dereliklere kumlar yığıldı
  Tarla mahsulleri tarümar oldu
  Taşlar altında fidanlar kaldı

  Aktı dereye köydeki seller
  Mahvoldu bütün aktığı yerler
  Dereler doldu anbar, zahreler
  Mısırlar bitti kehansız kaldı

  Kadahor, Hadi camiden başka
  Kalmadı dükkan değildir şaka
  Siliyor millet bu selden yaka
  Nice bakkallar sergisiz kaldı

  Taş ile çaylık oldu dereler
  Yirmibeş metre doldu söylerler
  Gitti dereye kıymetli şeyler
  Milletin avı kumaşlar oldu

  Manifaturalar serildi suya
  Nice emekler gitti havaya
  İşte çekilmez beladır bu ya
  Nice esnaflar deftersiz kaldı

  Of kazasının şaştı milleti
  Bazı kimsenin gitti ülfeti
  Meydanda kaldı hane külfeti
  Hem birden bire ayrılık oldu

  Kimi gurbetten aldı havadis
  Düşünür Of’u kalbinde bir his
  Memleketine olmuştur haris
  Hasret görmeye, karye ne oldu?

  Of felaketi tezden yayıldı
  İşiten Oflu sanki bayıldı
  Uzak şehirden bir günde geldi
  Bakar köyüne, uyuştu kaldı

  Kimi ırmakta buldu köylüler
  Deniz kıyında nice ölüler
  Kemikler etsiz,hep soyuldular
  Kimi sade baş ayak kaldı

  Haberler gelir olsun uzakta
  Kimi görünmez kaldı toprakta
  Gömüldü herhal derin batakta
  İsmi hem cismi birden yok oldu

  Allah ömür ver kalanlarına
  Evladı ölmüş olanlarına
  Sen bereket ver ömürlerine
  Ağlıyor millet, uykusuz kaldı

  Nice güzeller, gitti yavrular
  Gece gündüz ağlar anne babalar
  Issız kalmıştır,gülşen binalar
  Karakuşların yuvası oldu

  Of kazasına düştü gariplik
  Millet nişansız, hem de tatsızlık
  Of’ta kalmadı daha rahatlık
  Kimi muhacir, biçare kaldı

  Uçmuyor kuşlar dalda ağaçta
  Yuvasız kaldı dağda yamaçta
  Ötmez bülbüller bu harap halde
  Kuşlar bu hali işte ağladı

  Yollar yıkıldı olmuyor geziş
  Hiç daha Of’ta olmaz yaşayış
  Düşünür millet bu nasıl bir iş
  Üç gün içinde Of harap oldu

  Yaşasın ebed, varolsun millet
  Payidar ol daim ey Cumhuriyet!
  Sensin bilene kıymetli nimet
  Yaşasın vatan, alkışlar oldu!

  Herşeyim feda şanlı vatana
  Başımı koydum vatan uğruna
  Allahım keder sen verme ona
  Gerçi varlığım bütün mahvoldu

  Fazla uzanır yeter bu kadar
  Yoksa fikrimde çok dahalar var
  Kısa anlatış daha çok sarar
  Okuyanları ricası oldu

  Kemal’in nazmı yadigar olsun
  Okuyanlara hatıra olsun
  Hatası varsa tashih olunsun

 • #2
  --->: Of Felaketi Destanı

  kime ait şiir bu

  ve gerçekten güzel yzılmış...

  Yorum

  Lütfen bekleyin...
  X