Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Of Serince Köyü

Daralt
X
  • Süzgeç
  • Zaman
  • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

  • Of Serince Köyü

    Köyümüzün Tarihçesi

    Hicri 1294 (1877 ) tarihli "Trabzon Vilayeti Salnamesi"nde OF KAZASI'nın köyler bazında insan (Müslüman ve Gayr-i müslim) ve hayvan envanteri belirtilmiştir.
    Bu envanterde köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, köyün hem hane hem de şahıs olarak nüfusu, köyün aşar ve vergileri ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
    Adı geçen Salname'de ZARYOZ (SERİNCE) ile ilgili kayıtlar şu şekildedir:
    Esami-i Kura (Köyün Adı): Zariyoz
    Kara Sığır
    Öküz : -
    İnek : 6
    Manda : -
    Merkep : -
    Herkele
    Merkep : -
    Kısrak : 1
    Enva' ve Adad-ı Hayvanat
    At : -
    Keçi : -
    Ağnam (koyun) : 14
    Gayr-i Müslim Bedel-i Askeriyesi:-
    Müslim
    Aşarı : 1.149
    Vergisi : 677
    Nüfus : 40
    Hane : 11
    Bu kayıtlardan anlaşılıyor ki, 1800'lü yıllarda Of'a bağlı köyler içerisinde ZARİYOZ (SERİNCE) küçük bir köy olarak yer almaktadır ve nüfusunun tamamı müslümandır..
    Pontos Kültürü kitabı yazarı Ömer ASAN'ın Selanik'te bulduğu Zisino'lu bir Papazın not defterinde ZARİYOZ'la ilgili küçük ama önemli bir bilgi vardır.
    Bilgi şu şekildedir: "Solaklı üstünde Voşkint köyü var. Leka köyünün karşısındadır. Devamında Türk köyü Stavsi (Yemişalan), Kazerika (Ağaçbaşı), Zari (Zaryoz = SERİNCE) var. OF EŞRAFI YAZLIKLARINI ZARYOZ'DA YAPARLARDI....."
    Bu ifadelerden de anlıyoruz ki, köyümüz kuruluşundan beri Türk ve müslüman köyüdür.
    Köyümüzün eski ismi Zaryoz'dur. Ancak, bazı kaynaklarda Zari, Zariyoz, Zaryoz olarak da zikredilmektedir. Sonradan köyümüzün ismi SERİNCE olarak değiştirilmiştir. Köyümüz iki taraftan denize açık olduğundan devamlı rüzgar alır ve serin olur. Bu nedenle köyümüzün adı serince olarak konmuştur.
    Köyümüz Yavuz Sultan Selim zamanında kurulduğu tahmin edilmektedir ve insanları bu yöreye Erzurum ve Ardahan'dan gelmiş ve yerleşmişlerdir. Köyümüz ilk şenlendiğinde (kurulduğunda) 9 hane olduğu bilinmektedir.
    ÇEVRENİN TANIMI VE YERİ
    Serince Köyü, Of ilçesinin güneyinde yer alır. İlçeye 7 km uzaklıkta, Of – Balaban grup yolu üzerindedir. Kuzeyinde Yukarı Kışlacık Köyü, güneyinde Yemişalan ve Yanıktaş Köyleri, doğusunda Kavakpınar ve Yanıktaş köyleri, batısında ağaçbaşı köyleri vardır.
    COĞRAFİ DURUMU
    Yer şekilleri bakımından Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik özelliklerini gösterir. Oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Vatandaşlar ev yeri bulmakta dahi güçlük çekmektedirler. Bu nedenle bazı evler kayaların başlarına yapılmıştır. Köyün içinde 4 tane küçük akarsu geçmektedir. Orman bakımından fakir bir yöredir. En çok kızılağaç, kumar, kestane ağaçları yetişir. Yöre insanının bir kısmı yakacağını parayla dışardan getirmektedir. Bunun en önemli sebebi ormanlık alanların sökülerek çay arazisine dönüştürülmesidir.

    İKLİM ÖZELLİKLERİ :

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iklim tipi özelliklerine sahiptir. Yağışların her mevsimde bol olması ve sürekliliği, yöre iklimini etkiler. Yağışın en fazla olduğu dönem Sonbahar mevsimidir.

    Denizin düzenleyici etkisi termostat görevi gördüğünden, hem günlük, hem yıllık sıcaklık farklılıklarının fazla olması önlenir. Yaz aylarında fazla sıcak olmadığı gibi, kış aylarında da dondurucu soğuklar görülmez. Her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçer.

    Ardındaki dağların birden yükselmesi dolayısıyla yamaç yağışları gerçekleşir.

    Rüzgarların esiş yönleri ve şiddet dereceleri mevsim özelliklerine bağlı değişiklikler gösterir. Genel olarak;
    - Güneybatı yönünden eserek etkili olan LODOS
    - Kuzeydoğu yönünden esen POYRAZ
    - Güneyden eserek etkili olan KIBLE
    rüzgarları görülür.


    AKARSULAR :

    İlçemiz yerüstü kaynakları bakımından zengin bir yöre özelliğindedir. Dağların denize paralel olarak uzanması yüzünden akarsular, sadece kuzeye bakan yamaçlardan denize doğru akar.

    Güneyde bulunan yüksek dağların yamaçlarından çıkan akarsular, sert akışlı, dar boğazlar içinden geçerek, derin vadiler boyunca denize ulaşırlar.

    Başlıca akarsular;
    - Solaklı Deresi
    - Baltacı Deresi
    - İkizdere


    BİTKİ ÖRTÜSÜ :

    Yörede bol yağış olmasından dolayı gür orman alanları mevcuttur. Yöredeki orman örtüsünün kendi kendini yenileyebilme özelliği vardır. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmeden orman örtüsü kendi kendine büyüyüp gelişebilmektedir.

    Kıyı şeridinde orman yerine küçük ağaç toplulukları göze çarpar. Burada en yaygın çeşit olarak fındık, taflan, kızılcık, üzüm, muşmula, defne gibi küçük ağaçlar ile çalı ve sarmaşıklar yetişir. Bunun yanında narinciye ürünlerine rastlamak da mümkündür. Kıyı şeridinde nüfus yoğunluluğunun çok olmasından dolayı doğal bitki örtüsü tahrip edilmektedir.

    Denizden 300-400 m yüksekliğe kadar olan yerlerde kızılağaç, meşe, kestane, ceviz vb. olan orman tiplerine rastlanır. Daha yükseklerde ormanlar alan ve büyüklük olarak birleşir. Dağların denize bakan ve daha nemli olan kuzey yamaçları daha yeşildir. Yükselti 600-800 m.yi aşınca yüksek dağların etek ormanları gözükmeye başlar. Bu ormanlarda en yaygın olan türler; kışın yapraklarını döken meşe, gürgen gibi ağaçlardır. Ancak bu tür ormanların önemli bir kısmı orman kazanmak amacıyla insanlar tarafından tahrip edilmiştir.

    Yükseklik arttıkça dağ ormanları ortaya çıkmaya başlar. Bu yükseklik 1200 m.ye gelene kadar yapraklı ağaç çeşitleri ormanları meydana getirir. Bunlar arasında en çok meşe, kestane, şimşir, kızılağaç ve ıhlamur ağaçları göze çarpar. 1200-1600 m. arasında orman çeşitleri yapraklı ve iğneli ağaçlardan oluşan karışık ormanlardır. 1600 m.den sonraki yükseklik kuşağında çam, ladin ve köknar gibi ağaçlardan meydana gelen iğneli ormanlar göze çarpar. Bu ormanlar 2000-2300 m.ye kadar uzanır. Daha yüksek yerlerde ormanlar kaybolur yerini çayırlar ve dağ otlakları alır.

    Genellikle sık ormanlar 1200-1600 m. aralarında yer alır. 1600 m.den yüksek olan yerlerde en çok çam ormanları görülür.


    ARAZİ DURUMU :

    İlçenin yüzölçümü 330 km2 olup, ortalama rakımı 10 m.dir. İlçenin önemli akarsuları Doğu Karadeniz Dağları'nın kuzey istikametinde doğup ilerledikçe yan kollar alarak büyüyen Solaklı, Baltacı ve İkizdere birbirlerine paralel olarak Karadeniz'e dökülür. Bu dereler ve yan kolları Karadeniz Dağları'nın ilçemiz sınırları içinde kalan bölümünü yine birbirlerine paralel şekilde bölmüştür.

    Böylece ilçemiz arazisi, sahilden güneye doğru giderek yükselen fakat doğu-batı yönünde birbirine hemen hemen paralel derin vadiler şeklinde engebeli bir konum içerisinde bulunmaktadır. Bu vadiler arasında yanyana uzanan sırtlar ya da yöre ağzıyla "Kıran"lar sıralanır.

    İlçemiz güneyindeki bu dağlık bölgenin eteklerinde çeşitli yüksekliklerde plato ve yaylalar bulunur. Bu platoların kuzey yönlerinde denize doğru alçalan ve özellikle vadi yamaçlarında ormanlar yer almaktadır. Esasen bol yağış alan yöremiz, bitki örtüsü bakımından da zengindir. Hemen her çeşit ağaç, çoğunlukla da kendiliğinden yetişerek, bölgeye orman görünümü vermektedir.


    TARIMSAL YAPI :

    İlçemizde, nüfusun önemli bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.

    Elde edilen başlıca tarım ürünü çaydır. Çay, ayrıca bölgenin başlıca geçim kaynağıdır. İlçe arazisinin engebeli oluşu ( % 75 ) bölgede modern tarımın yapılmasını engellemektedir. Bu da, toprağın ve iklimin elvermesiyle, çay tarımının önünü açmaktadır. Ayrıca fındık tarımı da bölgenin geçimini sağlayan tarım ürünleri arasındadır. Diğer üretilen ürünlerinin çoğu ticari amaçla değil, kendi aile ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmektedir.

    Başlıca ürünler: Çay, fındık, mısır, patates, kara lahana, fasulye, kabak, elma, armut, erik, üzüm, incir, kiraz, kestane, karayemiş, narenciye ve kivi'dir.

    Son zamanlarda özellikle kivi üretimine özen gösterilmekte, üreticiler devlet tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Kivi, çaya alternatif ürün olarak yetiştirilmektedir.


    HAYVANCILIK :

    Bölgede;

    - Sürü hayvancılığı olmamakla birlikte, ahır hayvancılığı şeklinde büyükbaş hayvancılık,
    - İç kesimlerde küçükbaş hayvancılığı, koyun ve kıl keçisi yetiştiriciliği,
    - Kümes hayvancılığı, tavuk, kaz, ördek, tavşan yetiştiriciliği,
    - Denize komşu olması ve Karadeniz'in verimliliği, ayrıca akarsularda yetişen tatlı su balığı avcılığı ile, balıkçılık,
    - Bitki çeşitliliği, çiçeklerin bol olması, çok sayıda meyve ağaçları bulunması dolayısıyla, arıcılık bölgede yapılan başlıca hayvancılıktır.


    YAYLACILIK :

    Yazları sıcaklıklardan kurtulmak ve hayvanlara gür otlaklar bulmak amacıyla yaylacılık yapılmaktadır. Günümüzde bu faaliyet yerini turizm amacına bırakmaya yönelmiştir.

    ÇEVRENİN EKONOMİK DURUMU
    Arazinin az oluşu, yöre insanını dışarıya sevk etmektedir. Köyün %70’inin il dışıyla ilgisi vardır. Köyün büyük bir çoğunluğu İstanbul’dadır. Samsun ve Trabzon’a yerleşenler de vardır. İş için gidenlerin çoğu inşaatla uğraşmaktadır. Bu nedenle kış mevsiminde köyde ancak 20 hane kalmaktadır. Çay mevsiminin başlangıcı olan Mayıs ayında köye dönüş olur. Bu nedenle yaz mevsimi köy şenlenir. İstanbul’da olanların ekonomik durumu iyidir. Köyde kalanlar ise fakir ailelerdir. Köyde kalanların yıllık geliri ortalama 3000 ila 5000 YTL civarındadır. İstanbul ve Samsun’da bulunanların yıllık geliri ise ortalama 10000 ila 20000 YTL arasında değişmektedir. Yaz mevsiminde çay fabrikalarında ve çay alım yerlerinde erkekler mevsimlik işçi olarak çalışırlar. Herkesin az da olsa çay bahçesi vardır. Ancak en çok çay veren 5 aile 10 ton, 20 aile 7 ton, 25 aile 5 ton, kalanlar ise 1-2 ton civarında sezonluk çay satmaktadır. Köyde yaşayan yerli halk, kendi çayını kendisi üreterek satmaktadır. Herhangi bir nedenle köyde ikamet etmeyen köy halkı ise, çaylarını genellikle ilçe dışından gelmiş ailelere bırakırlar. Bu aileler çayların bakımını ve üretimini yapar, gideri ve geliri mal sahibiyle yarı yarıya paylaşırlar. Bu nedenle bu ailelere “Yarıcı” ismi verilir.
    Fındık üretimi yok denecek kadar azdır. Köy halkı, kendi ihtiyaçları kadar mısır, fasulye ve kabak yetiştirir.
    ÇEVRE İNSANININ KULLANDIĞI ARAÇLARDAKİ GELİŞMELER
    Köyde makineli tarım yapılmamaktadır. Toprak işlerinde kazma, kürek, bel ve çapa kullanılır. Çayları budamak için çay bıçağı ve makası kullanılmaktadır. Ağaçlar eskiden olduğu gibi hızarlarla değil, motorlarla kesilip odun veya kereste için hazırlanmaktadır. Yörenin engebeli olması ve arazinin çok az oluşu, makineli tarımı engellemektedir. Evlerde buzdolabı, çamaşır makinesi, radyo, TV, ütü gibi araçlar ekseriyetle bulunmaktadır.
    HAYVANCILIK
    Hayvancılık bakımından yöre halkı geridir. Yeterince ot olmaması ve yemlerin pahalı olması, hayvancılığın bu yörede geri kalmasına sebep olmuştur. Hemen her evde ancak bir inek bulunmakta, bunu da kendi ihtiyaçları için beslemektedirler. Son zamanlarda arıcılığa ilgi duyulmaktadır. Şu anda köyde 150 civarında kovan mevcuttur. Elde edilen balın besin değeri çok yüksek ve katkısız olduğundan, geliri yüksektir. Küçükbaş hayvan yok denecek kadar azdır. Hemen her evde sadece kendi ihtiyacını karşılayacak kadar kümes hayvanları yetiştirilir.
    İŞ YERLERİ
    Köyde 1 adet bakkal dükkanı ve iki adet çay alım evi bulunmaktadır. Ayrıca, köyümüzde 1 adet ahşap doğrama atölyesi bulunmaktadır. Köyümüzde Türk Telekomun 1 adet santral ünitesi bulunmaktadır. Köye ulaşım gündüzleri hemen her saatte sağlanmaktadır. Köyde şehirler arası ve milletler arası telefon mevcuttur. Hemen her evde ev telefonu ve hemen herkeste en az iki adet cep telefonu bulunmaktadır

    NOT: Bu araştırma raporu, şu anda emekliye ayrılmış olan, okulumuzun kurucu müdürü ve aynı zamanda Serince Köyü sakinlerinden İrfan GÖKTAŞ’ın yardımlarıyla tamamlanmıştır


    Serince köyü, 15 haneli Gurbetli mahallesi, 19 haneli Merkez mahallesi, 17 haneli Kaban mahallesi, 12 haneli Humsa mahallesi ve 12 haneli Kervan mahallesi olmak üzere 5 mahalle ve 75 haneden oluşur
    Mahallelerimiz


    Merkez Mahallesi

    Merkez Mahallemizin Mera'dan Kuşbakışı Görünüşü.
    Gurbetli Mahallesi


    Gurbetli Mahallesinden Bir Görünüş

    Kevran Mahallesi
    Kevran'a Bir Kuşbakışı
    Kevran Of - Balaban Grup Yolu Üzerinde Kuruludur.
    Kaban Mahallesi
    Arka Fonda Kaban Mahallesi Genel Görünümü.
    Kaban Mahallesi    Serince Köyü

    KIYAFETLER & EĞLENCE HAYATI
    Yöre erkeklerinin geneli dışarıda çalışmaktadır. Bu nedenle tarla işleri kadınlar tarafından yürütüldüğünden, kadınların eğlenceye hatta dinlenmeye ayırdıkları zaman yok denecek kadar azdır. Ancak yörede düğünler olduğu zaman eğlenilir. Erkekler ise köy kahvesinde ve köy camisinde zaman zaman toplanarak sohbet ederler. Kadınların başları ekseriyetle örtülü ve yöresel kıyafet olan Keşan veya peştamalla dolaşırlar. Erkekler ise eski giyim alışkanlıklarını tamamen terk etmiş, bugünkü medeni kıyafetleri tercih etmektedirler.


    ÇEVRENİN KÜLTÜREL DURUMU
    Yörenin kültür seviyesi oldukça yüksektir. Okuma yazma oranı % 98 dir. Okuma yazma bilmeyenlerin % 98�i 70 yaş yukarısıdır. Hemen her eve günde bir gazete girmektedir. Radyo ve TV olması, halkın kültürüne etki yapmaktadır. Ayrıca köy halkı dinine çok bağlıdır. Halkın camiye olan ilgisi bir hayli fazladır. Köy halkının çoğu genellikle ilerleyen yaşlarda Hacca gitmektedir.


    GELENEKLER, DÜĞÜNE VE CENAZE TÖRENLERİ
    Köy halkı geleneklerine çok bağlıdır. Düğünlerde eski usuller aynen korunmaktadır. Sırasıyla kız isteme, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, yedileme uygulanır. Düğünlerde erkek ve kadınlar ayrı ayrı toplanır. Düğün evinde yemek verilir.
    Cenazelerde ise köyün gençleri cenazeyi bekler. Cenaze evinde yemek pişirilmez. Yemek ihtiyacı köy halkı tarafından temin edilir.


    Köyümüzden Genel Görünüm

    kumar çicekleri
    köyde güneşin batışı    köyden denizin görünüşü    akarsularımız


    köyümüzün akarsuları
    köyümüzün yolları    alıntı  • #2
    --->: Of Serince Köyü

    Memleketiniz çok Güzel... Yaaaaaaaaaa::

    Keşke Oralarda Gezebilsem

    Yorum

    Lütfen bekleyin...
    X