Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Haziran 2006 Haberler

  DEDEKTÝF GÝBÝ KAZA
  Trabzon Tanjant Yolu, Bahçecik Kavþaðý’nda meydana gelen kaza ucuz atlatýldý. 61 DN 541 plakalý aracýn sürücüsü Zuhal U., 61 AE 231 plakalý motosikletli Nihat Gedik’le çarpýþtý. Nihat Gedik olayý hafif yaralarla atlatýrken, Zuhal U. aracýný durdurmayarak olay yerinden ayrýldý. Ancak aracýn plakasýnýn tespit edilmesi ve polise bildirilmesiyle, Zuhal U.’ya ulaþýldý.
  ‘RANDEVUM VARDI’
  Aracýn bulunduðu yeri tespit eden polisler, yanlarýnda Nihat Gedik’le aracýn yanýna giderek Zuhal U.’yu buldular. Aracýn arkasýnda çarpma izi belli olurken, Zuhal U. kendisinin maðdur olduðunu ve suçsuz olduðunu söyledi. Zuhal U., "Kiralýk bir ev bakacaktýk randevum vardý. Genç ayaða kalkýnca randevuma geldim" dedi.
  Trabzon Tanjant Yolu Bahçecik Kavþaðý’nda yaþanan kaza, düþündürücüydü. Tanjanta dün öðlen saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatýldý. Görgü tanýklarýnýn ifadesine göre 61 DN 541 plakalý araç, yolda seyir halinde bulunan 61 AE 231 plakalý motosiklete temas ederek, motosikletin kontrolden çýkmasýna neden oldu. Motosiklet yan yatarak sürüklenirken sürücüsü Nihat Gedik olayý hafif sýyrýklarla atlattý. Ama motosiklete çarpan araç olay yerinde durmaydý. Olay sýrasýnda plakasý tespit edilemeyen araç duyarlý bir vatandaþýn takibiyle belirlendi.
  ASIL BEN MAÐRUDUM
  Kaza yerine gelen polisler, duyarlý bu vatandaþýn ihbarýný dikkate alarak, motosiklet sürücüsü Nihat Gedik’le beraber kazaya sebebiyet veren aracýn yanýna gittiler. Aracýn þoförü olduðu anlaþýlan Zuhal U., aracýnýn yanýna gelerek, asýl maðdurun kendisi olduðunu, kendi þeridinde ilerlerken sadece bir ses duyduðunu ve motosikletin yan yattýðýný gördüðünü söyledi.
  PEKÝ NEDEN DURMADINIZ
  Diðer yanda ise kendisinin yolunda ilerlediðini ve Zuhal Haným’ýn motosikletin direksiyonuna çarparak dengesini bozduðunu ifade eden motosiklet sürücüsü Nihat Gedik, "Olayý görenler de ayný þeyi söylüyor. Burada önemli olan kazada kimin suçlu olduðu deðil. Sizin hiç umursamadan beni ve kaza yerini býrakýp gitmenizdir. Beni üzen budur" yorumunda bulundu.
  ÝÞÝM VARDI
  Nihat Gedik’in bu ifadesine sinirlenen Zuhal Haným, "Bu þehirde dikkat etmezsen günde yüz tane kaza yaparsýn. Hem suçlusun hem de þikayetçiyim diyorsun. Benim randevum vardý, kiralýk bir ev bakacaktýk, eþim ve ev sahibi beni bekliyordu. Ben durmak istedim. Hatta durup seni azarlayacaktým. Ama Allah’tan ucuz atlattýn. Aynadan baktým ve ayaða kalktýðýný görünce bir þeyin yok diyerek randevuma yetiþtim" þeklinde cevap verdi. Polisler iki tarafa da alkol kontrolü yaparak, Zuhal U.’ya kaza yerini terk etmekten 150 YTL para cezasý keseceklerini belirttiler.


 • #2
  GENÇ MÜHENDÝSÝN SIR ÖLÜMÜ  Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliði bölümünden mezun olduktan sonra kendi iþyerini açan Yunus Alemdar dün 6.kattan düþerek öldü. Alemdar’ýn intihar mý ettiði yoksa olayýn kaza mý oldugu araþtýrýlýyor.
  Uzun süredir psikolojik tedavi gören Yunus Alemdar dün sabaha karþý çýktýðý evinin balkonundan aþaðý düþtü. Toprak zemine düþen Yunus Alemdar’ýn ölümü ilçeyi yasa boðdu.
  Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliði bölümünü bitiren ve Ankara da kendi iþlerinde çalýþan Yunus Alemdar son 6 aydýr Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde psikolojik tedavi görüyordu. Yakýnlarý tarafýndan çok sakin birisi olarak tanýnan Yunus Alemdar’ýn askerden geldikten sonra psikolojik bunalýma girdiðini ifade edildi. Araklý Otogar karþýsýnda babasýna ait evin altýncý katýndan sabah saat 06:00 sýralarýnda aþaðýya düþen Alemdar olay yerinde hayatýný kaybetti. Olayla ilgili soruþturma Araklý Adliyesi tarafýndan devam ediyor.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X