Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Mayýs 2006 Haberler

  SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
  Önceki gün Trabzon Zeytinlik Mahallesi Tanjant Yolu’nda yaþanan kazanýn ardýndan dün hakim karþýsýna çýkarýlan 61 DC 270 plakalý özel aracýn þoförü Mustafa D., tutuklanarak Bahçecik Cezaevi’ne gönderildi. Mustafa D.’nin iyiliksever kiþiliði ile tanýndýðý ve çevresinde çok sevilen bir kiþi olduðu belirtildi.

  CENAZELER DEFNEDÝLDÝ
  Kazada hayatlarýný kaybeden Nurcan Can (50) ve 61 ES 203 plakalý motor sürücüsü Es Ecza Deposu çalýþaný Ayhan Akaydýn gözyaþlarý arasýnda (28) topraða verildi. Ayrýca kazada ölen Nurcan Can’ýn araç sürücüsü Mustafa D.’nin ve TRT sanatçýsý Ýbrahim Can’ýn akrabasý olduðu öðrenildi.
  Önceki gün Trabzon Zeytinlik Mahallesi Tanjant Yolu üzerinde yaþanan olay sonrasý dün hakim karþýsýna çýkarýlan 61 DC 270 plakalý kazaya neden olan aracýn þoförü Mustafa D. tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. Kazada hayatýný kaybeden Nurcan Can’ýn araç þoförü Mustafa D’nin akrabasý olduðu belirtildi. Kaza sonrasý yakýnlarýnýn verdiði bilgiye göre araç sürücüsü Mustafa D’nin çok üzgün ve periþan bir durumda olduðu ve hala kazanýn þokunu yaþadýðý ifade edildi. Ayrýca yardýmsever kiþiliðiyle Trabzon’da tanýndýðý belirtilen Mustafa D.’nin yaþadýðý korkunç olaydan önce Bosna’dan yeni döndüðü ve dinlenmek için evine gittiði söylendi. Öte yandan önceki gün yaþanan kaza sonucu hayatlarýný kaybeden Nurcan Can (50) Beþikdüzü Akkese Köyü’nde öðlen namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

  Ayný kazada hayatýný kaybeden bir kýz bir erkek iki çocuk babasý ve daha önce elektrikçilikde yapan ve Es Ecza Deposu’nda kurye olarak görev yapan 61 ES 203 plakalý motor sürücüsü Ayhan Akaydýn (28) sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda köyündeki aile kabristanýnda topraða verildi.
  Akaydýn’ýn ölümü tüm yakýnlarýný ve sevenlerini yasa boðdu. • #2
  TRABZON'DA ÞÜPHELÝ ÖLÜMLER

  Trabzon’da nedenleri henüz belirlenemeyen iki ölüm vakasý daha gerçekleþti...

  Mehmet Çolak’ýn (48) cesedi Hýzýrbey Mahallesi Þenol Güneþ Caddesi’nde inþaat halindeki bir binanýn asansör boþluðunda bulundu. Bir diðer olayda ise Maraþ Caddesi Çarþý Mahallesi'nde bir otel odasýnda Tomak Kuloðlu'na (54) ait bir ceset bulundu. Cesetler Trabzon Adli Týp Kurumu’na kaldýrýldý.
  Trabzon'da dün biri otel odasýnda biri de inþaat halindeki bir binanýn asansör boþluðunda olmak üzere 2 þüpheli ceset bulundu. Ýlk ceset Hýzýrbey Mahallesi Þenol Güneþ Caddesi Muhçuoðlu Mobilya’nýn bitiþiðindeki inþaat halindeki bir binanýn asansör boþluðunda bulundu. Bir erkek þahsa ait olan ceset üzerinde yapýlan ilk otopside darp, býçak veya kurþun yarasýna rastlanýlmadý. Mehmet Çolak (48) isimli þahsa ait olduðu belirlenen cesedin yanýnda içerisi karýþtýrýlarak yere atýlmýþ vaziyette boþ bir cüzdanla karnýnýn üzerinde bir býçak bulundu. Ceset otopsi için Adli Týp Kurumu morguna kaldýrýldý. Diðer ceset ise Kahramanmaraþ Caddesi Çarþý Mahallesi'nde bir otel odasýnda bulundu. Ceset üzerinden Tomak Kuloðlu'na (54) ait bir kimlik çýkarken, þahsýn muhtemelen kalp krizi sonucu ölmüþ olabileceði ancak kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceði belirtildi. Ceset otopsi için Trabzon Adli Týp Kurumu Morgu'na kaldýrýldý.


  Yorum yap


  • #3
   HERÞEYÝ ANLATACAK,
   Trabzon''da 5 Þubat 2006 günü Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro''yu kilisede silahla öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan...

   Trabzon'da 5 Þubat 2006 günü Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro'yu kilisede silahla öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan O.A.'nýn yargýlanmasýna bugün Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlanacak.

   Santoro'nun öldürülmesinin ardýndan 7 Þubat 2006 tarihinde yakalanan ve 2 gün süren ifadesinin ardýndan çýkartýldýðý mahkemede susma hakkýný kullanan cinayet zanlýsý O.A.'nýn ilk duruþmasýnda ne söyleyeceði merakla bekleniyor. TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyeleri, çok sayýda yerli ve yabancý gazetecinin de izlemesi beklenen duruþma sebebiyle yarýn Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþka bir duruþma görülmeyecek.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X