Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Nisan 2006 Haberler

  Vurduk Ama
  1-0 öne geçtiðimiz maçta Fener’i direkler ve Vahid Hoca korudu Tribünleri taraftar týklým týklým doldurmuþtu...

  Uzun yýllardýr ilk kez böylesine coþkulu ve kazanma isteði olan bir seyirci vardý. Hýzlý baþladýk. Fatih’in golüyle öne geçtik. Soyunma odasýna avantajlý gittik. Herkes ikinci devreye Yattara’yý beklerken, Vahit Hoca yine bildiðini yaptý.
  Ve ölmüþ Fener’i kendi kendimiz dirilttik... Arka arkaya yediðimiz goller bir yana 150 civarýndaki Fenerbahçe seyircisi de taraftarýmýzý taþ ve koltuk yaðmuruna tuttu. Kral’ýn golüyle umutlanýp maçý rakip yarý sahaya yýktýk ancak tüm çabalara raðmen golü bulamadak

 • #2
  Beyaz Otomobile Bindi
  BEYAZ OTOMOBÝLE BÝNDÝ Trabzon’un Çarþýbaþý Ýlçesi’nde babasýna ait çay ocaðýnda çalýþan Sedat Genç, önceki akþam ilçe merkezinde beyaz bir otomobile bindi...

  BEYAZ OTOMOBÝLE BÝNDÝ
  Trabzon’un Çarþýbaþý Ýlçesi’nde babasýna ait çay ocaðýnda çalýþan Sedat Genç, önceki akþam ilçe merkezinde beyaz bir otomobile bindi. Kendisinden bir daha haber alýnamadý. Dün sabah saatlerinde Köprücek Köyü yolu üzerinde vatandaþlar bir ceset gördü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin Sedat Genç’e ait olduðunu belirledi.

  KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDÝ
  Sedat Genç’in kafasýna 2 kurþun, sýrtýna ise bir kurþun sýkýldýðý belirlendi. Korkunç cinayete kurban giden Sedat Genç’in bindiði beyaz otomobil, bir iþyerinin güvenlik kamerasý tarafýndan görüntülendi. Katil zanlýlarýnýn yakalamasýnýn an meselesi olduðu bildirildi.

  Trabzon’un Çarþýbaþý Ýlçesi Büyükdere Mahallesi’nden Sedat Genç (20) Vakfýkebir ilçesine baðlý Köprücek Köyü yol kenarýnda ölü olarak bulundu.
  Köprücek Köylüleri dün sabah saatlerinde yol kenarýnda bir ceset görünce hemen Vakfýkebir Jandarma Komutanlýðý’na haber verdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. Yapýlan otopside Genç’in vücudunda, kafasýnda iki ve sýrt bölgesinde bir olmak üzere üç kurþun tespit edildi. Talihsiz Genç’in cesedi önce Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne oradan da Trabzon Adli Týp Kurumu’na gönderildi.

  ÝPUÇLARI DEÐERLENDÝRÝLÝYOR
  Edinilen bilgilere göre, Sedat Genç’in önceki gece Çarþýbaþý’nda beyaz bir otoya bindiði ilçe merkezinde bulunan kameralar tarafýndan tespit edildi. Araçtan yola çýkan ve ipuçlarýný deðerlendiren güvenlik güçlerinin cinayeti çözmesinin an meselesi olduðu tahmin ediliyor. Sedat Genç’in babasýnýn Çarþýbaþý’nda çay ocaðý iþlettiði ve kendisinin de orada çalýþtýðý öðrenildi.
  Olayla ilgili olarak geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý. Acý haberi alan Sedat Genç’in yakýnlarý ve Çarþýbaþý Belediye Baþkaný Mehmet Turan Köprücek Köyü’ne geldiler.


  Yorum yap


  • #3
   Belçika Arkanýzda   Türkiye’ye gelen Belçika Scahaerbeek Belediye Baþkaný ve beraberindeki heyet, Trabzon’da ziyaretlerde bulundu...

   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret eden heyet daha sonra Trabzon Belediyesine giderek görüþ alýþveriþinde bulundu.
   Belçika Trabzonlular Derneðinin organizasyonu ile Türkiye’ye gelen Belçika Scahaerbeek Belediye Baþkaný Bernard Clerfayt ve beraberindeki heyet dün Trabzon’da belirli ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý’ný (TTSO) ziyaret eden heyeti burada TTSO Baþkan Vekili Ýsmail Öztürk karþýladý. Öztürk, konuklara TTSO’nun tarihçesini ve Trabzon’un yapýsýný ve tarihçesini anlatarak "Bizlere ziyaretiniz bizi çok sevindirmiþtir, AB sürecinde kuracaðýmýz iyi iliþkiler her iki ülkenin de faydasýna olacaktýr" dedi. Belçika Scahaerbeek Belediye Baþkaný Bernard Clerfayt gördüðü ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirerek " Nasýl ki Türkiye’nin baþkenti Anakara ise Belçika’da yaþayan Türklerin de baþkenti bizim belediyemizdir" yorumunu yaptý. AB Sürecinde Türkiye’ye destek verdiklerini ifade eden Belediye Baþkaný Clerfayt "AB’nin baþkenti Brüksel’e baðlý 19 belediyeden birisi olarak Türkiye’yi AB’de görmeyi isteriz. Bizim belediyemizde bir çok Türk yaþýyor ve bunlar genelde Türkiye’nin Ýç Anadolu Bölgesi’nden, Afyon ve Trabzon’dan gelen Türkler. Orada gördüðüm sizlerin ne kadar çalýþkan olduðunuzdur" dedi. 19 Mayýs’ta Bakan Ali Babacan’ýn kendilerine ziyareti olacaðýný ifade eden Baþkan Clerfayt bu görüþmelerde ikili iliþkileri geliþtirmek istediklerini söyledi. Daha sonra konuþan Belçika Trabzonlular Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Demir, 6 Haziran’da Belçika’da Trabzon Kültürünü yansýtan bir organizasyon düzenleyeceklerini ve bunun için TTSO’nun desteðini beklediklerini ifade etti. Daha sonra heyetler karþýlýk hediyeler vererek görüþmeyi tamamladýrlar.


   Yorum yap


   • #4
    Açýlýþ Yaptý    Trabzon’un Arsin Ýlçesi Belediye eski Baþkaný Ramis Sunguroðlu’nun ilçe merkezindeki Bosh beyaz eþya satýþ maðazasýnýn açýlýþý yapýldý...

    Trabzon’un Arsin Ýlçesi Belediye eski Baþkaný Ramis Sunguroðlu dün ilçe merkezinde Bosh beyaz eþya maðazasýný hizmete soktu. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Arsin Kaymakamý Hulusi Þahin, CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz, Bilecik Milletvekili Yaþar Tüzün, Arsin Kaymakamý Hulusi Þahin, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ýbrahim Usta, Trabzonspor Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Haþim Sayitoðlu, Akçaabat Belediye Baþkaný Þefik Türkmen, Fýndýklý Belediye Baþkaný Metin Kul, Yeþilyalý Belediye Baþkaný Hüseyin Fidan, Atayurt Belediye Baþkaný Galip Keleþ, Kaþüstü Belediye Baþkaný Mustafa Çam, TESOB Baþkaný Halil Ýbrahim Kalfaoðlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi 15. Bölge Birliði Baþkaný Murat Gümrükçü, CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu, Arsin Ýlçe Baþkaný Kemal Akçay, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Recep Aktürk, Aydýn Gürsoy, Pelitli Belediye eski Baþkaný Enver Kartal, Trabzon Þoförler ve Otomobilciler Odasý eski Baþkaný Engin Hacýsalihoðlu, Trabzonspor eski Yönetim kurulu Üyesi Necdet Birinci, ANAP il eski Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Birinci, Gökmen Yýlmaz ve Hasan Bektaþ, Sancak Medya Grup Baþkaný Salih Çamoðlu, TAKA Gazetesi Koordinatörü Yusuf Turgut, AKP ilçe eski baþkaný Mustafa Bekar ile çok sayýda vatandaþ ve iþadamý katýldý. Açýlýþta konuþan Sunguroðlu, 10 yýl belediye baþkanlýðý yaptýðý ilçenin ekonomisine katký yapacak bir maðaza açtýðýný söyleyerek açýlýþa katýlanlara tek, tek teþekkür etti. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu da Sunguroðlu’nu tebrik ederek, Arsin için yararlý bir hizmet olduðunu vurguladý. CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz ise Ramis Sunguroðlu’na ilçeye yönelik düþüncesinden dolayý teþekkür etti. Arsin Kaymakamý Hulusi Þahin ise konuþmasýnda, Arsin’de çok güzel iþlerin olduðunu, her gün yeni bir tesisin hizmete girmesinin gururunu yaþadýðýný söyleyerek, "Bu tesiste hayýrlý olsun. Arsinsporumuz 2.lige yükseldi. OSB’de her geçen gün daha iyi çalýþmalar oluyor. Bende ilçenin yöneticisi olarak mutlu oluyorum" ifadelerini kullandý. Daha sonra açýlýþa katýlanlara ikramda bulunuldu.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X