Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Nisan 2006 Haberler

  Dozer Dereye Uçtu

  DOZER DEREYE UÇTU Trabzon’un Yomra Ýlçesi’nde Sahil Köprüsü altýnda dere ýslah çalýþmasý yapan Polat firmasýna ait dozer dereye yuvarlandý...

  DOZER DEREYE UÇTU
  Trabzon’un Yomra Ýlçesi’nde Sahil Köprüsü altýnda dere ýslah çalýþmasý yapan Polat firmasýna ait dozer dereye yuvarlandý. Dozer sürücüsü kendini dereye atarak kurtulmayý baþardý.

  BALÇIKTA TAKLA ATTI
  Gümüþhane’nin Baðlarbaþý Mahallesi’nde toprak kaymasý sonucu balçýða dönen yolda takla atan Edip Gacýr yönetimindeki otomobil çamura gömüldü. Otomobilde bulunan 3 kiþi þans eseri ölümden kurtuldu.

  ARAÇ ÝÇÝNDE SIKIÞTI
  Rize’de virajý alamayarak þarampole yuvarlanan ve elektrik direðine çarparak durabilen kamyonun direksiyonuna sýkýþan sürücü Fatih Ýpek (26) uzun süre kurtarýlmayý bekledi ve güçlükle kurtarýldý.

  GÖRME ÖZÜRLÜ ÖLDÜ
  Trabzon Yeni Mahalle’de TEKEL binasý önündeki kazada yüzde 40 görme engelli Arif Aydýn (49), Ali Y.’nin kullandýðý kamyonun altýnda kaldý. Hastaneye kaldýrýlan talihsiz adam hayatýný kaybetti.

  Trabzon'da dün gece meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Tekel binasý önündeki sahil yolunda Ali Y. yönetimindeki 55 K 4135 plakalý kamyon, yolun karþýsýna geçmekte olan Arif Aydýn (49) isimli yayaya çarptý. Kazada aðýr yaralanan Aydýn, kaldýrýldýðý Trabzon Numune Hastanesi'nde tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza sonrasý sürücü Ali Y. gözaltýna alýnýrken, hayatýn kaybeden Arif Aydýn'ýn yüzde 40 oranýnda görme problemi olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor.

  DÝREKSÝYONDA SIKIÞTI
  Rize'de meydana gelen trafik kazasýnda kamyon içerisinde sýkýþan sürücüyü itfaiye erleri kurtardý. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Müftü Mahallesi'nde Fatih Ýpek (26) yönetimindeki 53 AY 856 plakalý kamyon, virajý alamayarak þarampole yuvarlandý. Bir elektrik direðine çarparak durabilen kamyonun içerisinde sýkýþan sürücü bir süre kurtarýlmayý bekledi. Rize Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralý sürücü aracýn içerisinden çýkartýlarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan sürücünün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.

  BALÇIKTA TAKLA ATTI
  Gümüþhane'nin Baðlarbaþý Mahallesi'nde takla atan otomobilde bulunan 3 kiþi çeþitli yerlerinden hafif þekilde yaralandý. Kaza, Gümüþhane merkez ilçeye baðlý Baðlarbaþý Mahallesi'nde aþýrý yaðýþ dolayýsýyla dün sabah saat 07.15 sýralarýnda toprak kaymasý sonucu balçýða dönen yolda meydana geldi. Trabzon'dan Erzurum'a gitmekte olan Edip Gacýr'ýn (24) kullandýðý 25 FF 125 plakalý otomobil, toprak kaymasý meydana gelen bölgede kontrolden çýkarak takla attý. Kazada sürücü Edip Gacýr, araç içerisinde bulunan E. Sabri Ýncegil (22) ile Fatih Barut (22) hafif þekilde yaralandý. Gümüþhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu ayakta yapýlan tedavilerinden sonra taburcu edildiði bildirildi. Kazanýn aþýrý yaðýþlar nedeniyle Baðlarbaþý Mahallesi'nde bulunan TOKÝ Konutlarý altýndaki toprak zeminin kayarak yola yayýlmasý sonucu meydana geldiðini belirtti.

  DOZER DEREDE
  Trabzon’un Yomra Ýlçesi’nde de bir dozer dereye düþtü. Son günlerde yoðun yaðmur dolayýsýyla artan su seviyesi, Yomra deresinde yükseldi. Dere üstünde yapýlan köprü inþaatýnda çalýþan Polat A.Þ.’ye ait dozer çalýþma esnasýnda balçýða saplandý. Dereye atlayan dozer operatörü kendini kurtarmayý baþardý. Ama derede kalan dozer, üç ayrý iþ makinesinin yaklaþýk 4 saat süren çabalarý sonucu dereden çýkartýldý. Yapýlan çalýþmalarý Yomralýlar meraklý gözlerle izledi.

 • #2
  KTÜ'den Ödül Yaðmuru

  Karadeniz Teknik Üniversitesi öðrencilerine yardým amaçlý Ayla Özen baþkanlýðýnda oluþturulan komite, 4 bin öðrenciye destek veren iþadamlarý ve kuruluþlarý ödüllendirdi...

  TAKA Gazetesi adýna verilen ödülü Medya Grup Baþkaný Salih Çamoðlu, Ticaret Borsasý Baþkaný Sebahattin Arslantürk’ün elinden aldý.

  KTÜ bünyesinde yaklaþýk 5 ay önce üniversite öðrencileri için ne yapýlabilir düþüncesi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ýbrahim Özen’in eþi Ayla Özen baþkanlýðýnda oluþturulan yardým amaçlý Organizasyon Komitesi, bu süreçte Trabzonlu hayýrsever bir çok iþadamý ve kurumlardan aldýðý destekle 4 bin öðrenciye çeþitli yardýmlar saðladý.

  Dün KTÜ’de sürdürülen kampanyaya destekte bulunan iþadamlarý ve kurumlara plaketleri verildi. Törende bir konuþma yapan Ayla Özen, ihtiyaç sahibi üniversite öðrencilerine, bot, mont, palto, pantolon, gömlek, ayakkabý gibi elbise ihtiyaçlarý temin edildiðini söyledi. Rektörlük ile Saðlýk ve Spor Dairesi’nin katkýlarý ve personelin özverili çalýþmalarýna teþekkür eden Ayla Özen, "Giyecek toplama kampanyamýz süresince öðrencilerle yaptýðýmýz yüz yüze görüþmelerde onlarýn daha farklý sorunlarý olduðunu tespit ettik. Psikolojik ve sosyal sorunlarýn yanýnda, burs, yakacak ve yiyecek talepleri bizlerin daha çok çalýþmamýz gerektiðini ortaya koymuþtur. Üniversite gençliðine maddi ve manevi desteðini esirgemeyen herkese ayrý ayrý teþekkür ediyoruz"dedi.

  TAKA Gazetesi adýna verilen ödülü Sancak Medya Grup Baþkaný Salih Çamoðlu, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sebahattin Arslantürk’ün elinden aldý. Törende Trabzon’un tanýnmýþ iþadamlarý ve medya temsilcilerine de ödülleri verildi.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X