Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20 Nisan 2006 Haberler

  Rahip Cinayeti Ýçin AB'ye Rapor

  Meclis Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyesi 3 milletvekili Trabzon’da incelemelerde bulundu...

  Komisyonun hazýrlayacaðý insan haklarý ihlalleri ile ilgili raporu Avrupa Birliði’ne sunacaðý öðrenildi.

  Trabzon’da Rahip Andrea Santaro’nun öldürülmesi ile ilgili olarak Avrupa Birliði’ne sunulmak üzere rapor hazýrlanacaðý belirtildi. Meclis Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyesi 3 milletvekili Halil Ünlütepe, Mücahit Daloðlu ve Hakan Taþçý dün Trabzon’a gelerek Ýnsan Haklarý Kurulu ve Cezaevi Ýzleme Kurulu ile görüþtü.

  Trabzon’da insan haklarý ihlalleri ile ilgili rapor hazýrlanacaðý bu raporlarýn, Avrupa Parlamentosu’na sunulacaðýný belirten milletvekilleri, raporun AB’nin ilerleme raporuna da referans teþkil edeceðini belirttiler. Baþsavcý Burhan Çobanoðlu ile görüþen ve cezaevinde de incelemeler yapan heyet cinayet zanlýsýyla da görüþtü.

  Diðer illerde de üyelerin incelemelerde bulunduðunu belirten Manisa Milletvekili Hakan Taþçý, "Rahip Santoro’nun öldürülmesi ile ilgili rapor hazýrlamak istiyoruz. Bunun için de çeþitli kaynaklardan bilgi alýyoruz. Hazýrladýðýmýz rapor Türkiye’nin AB’ye sunulacak ve AB’nin ilerleme raporuna kaynak teþkil edecek" dedi.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloðlu, Manisa Milletvekili Hakan Taþçý Trabzon’da bir dizi incelemelerde bulundu.

  Sabah Trabzon Valiliði Toplantý Salonu’nda Ýnsan Haklarý Kurulu ile toplantý yapan heyet daha sonra Cezaevi Ýzleme Kurulu ile de ayný salonda toplantý yaptý. Daha sonra Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu ile Trabzon Adliyesi’ndeki makamýnda görüþen heyet, incelemelerini öðleden sonra Bahçecik Cezaevi’nde sürdürdü.

  Cezaevine giden ve buradaki durumu inceleyen heyetin hazýrlayacaklarý raporu, Meclis’e ve Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na rapor olarak sunacaðý öðrenildi.

  Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Çobanoðlu ile yapýlan görüþme sýrasýnda sorularýmýzý yanýtlayan heyet üyeleri, “Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyeleri olarak Trabzon’a incelemelerde bulunmaya geldik. Ayný anda Manisa ve Ýstanbul’da da diðer üyelerimiz incelemelerini sürdürüyor. Bu incelemeler Türkiye genelinde 51 ilde yapýlmaktadýr. Bir diðer geliþ sebebimiz de Rahip Santoro’nun öldürülmesi ile ilgili rapor hazýrlamak istiyoruz. Bunun için de çeþitli kaynaklardan bilgi alýyoruz. Görüþlerini aldýktan sonra rapor hazýrlayacaðýz. Bu hazýrladýðýmýz rapor Türkiye’nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliði’nin ilerleme raporuna kaynak teþkil edecek. Bizim hazýrladýðýmýz raporlarý Avrupa Birliði referans olarak kabul ediyor”
  Heyet, cezaevlerinde kötü muamele olduðu iddialarýnýn sorulmasý üzerine “Biz iddialarý araþtýrmak için cezaevine de gideceðiz. Eðer olumsuz bir durum varsa geliþmeleri basýnla ve kamuoyuyla paylaþýrýz” dedi.

  Erzurum Milletvekili Daloðlu da son bir yýl için yaþanan olaylarý hatýrlatarak, sorumlu davranmanýn gereðine iþaret etti. Yapýlan görüþmelerde Cezaevi Ýzleme Kurulu’ndan heyetin cezaevleri ile ilgili hazýrladýklarý raporlarýn örneðini istediði, cezaevlerinin denetlenip denetlenmediðini sorduðu öðrenildi. Heyet, cezaevine giderek rahip cinayeti zanlýsý O.A. ile görüþtü. Görüþmede cinayete iliþkin soru sorulmadýðý, insan haklarýna iliþkin O.A.’nýn bir þikayette bulunmadýðý bildirildi.

  Heyetin bugün de Santa Maria kilisesini ziyaret ederek burada görüþmeler ve incelemeler yapacaðý öðrenildi. • #2
  Ýple Kendini Astý

  Trabzon''un Akçaabat Ýlçesi Akçaköy beldesinde bir kiþi girdiði ruhi bunalým sonucu kendisini iple asarak intihar etti. Trabzon Vergi Dairesi Baþkanlýðý’nda yoklama memuru olarak çalýþan Þahap Saka kendini iple astý...

  Edinilen bilgiye göre, Trabzon Vergi Dairesi Baþkanlýðý'nda yoklama memuru olarak çalýþan Þahap Saka (44), dün ailevi sebeplerden dolayý girdiði ruhi bunalým sonucu Akçaabat Ýlçesi Akçaköy Beldesi'ndeki evinde tavana kendisini iple asarak intihar etti. Saka'nýn 16 yýldýr Trabzon Vergi Dairesi Baþkanlýðý'nda yoklama memuru olarak çalýþtýðý belirlendi. Saka, dün kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Akçaköy'de topraða verildi.
  Öte yandan Saka'nýn bir süre önce eþinden boþandýðý öðrenildi.


  Yorum yap


  • #3
   Gemide Ölüm

   Trabzon açýklarýnda demirli bulunan Derya 2 isimli kömür yüklü kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan Tekin Güler, kamarasýnda öldü. Güler’in þüpheli ölümü üzerine Savcýlýk soruþturma baþlattý...

   Trabzon açýklarýnda dün sabah demirli bulunan bir gemide personel olarak görev yapan 1 kiþi kamarasýnda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Limaný açýklarýnda demirli bulunan 'Derya 2' isimli kömür yüklü kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan Tekin Güler (38), kamarasýnda dün sabah saat 07.40 sýralarýnda ölü olarak bulundu. Gemi Trabzon Limaný'na çekilirken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcýsý soruþturma yaptý. Ceset otopsi için Adli Týp Kurumu’na kaldýrýldý.
   Gemicinin kalp krizi sonucu öldüðü tahmin edilirken, bir süre önce Rusya’daki bir barda kavga ettiði öðrenildi.

   ***

   Kaza: 1 ölü
   Trabzon'un Deðirmendere Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi de yaralandý. Terkedilmiþ bir otoya çarpan kamyonun sürücüsü Lezgin Ete kurtarýlamadý.
   Edinilen bilgiye göre, Lezgin Ete (35) yönetimindeki 56 AD 374 plakalý çilek yüklü kamyon, dün sabah saat 07.00 sýralarýnda Deðirmendere Köprüsü üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu terk edilmiþ park halindeki bir otoya çarptý. Kazada yaralanan þoför Lezgin Ete kaldýrýldýðý Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybederken, kamyonda bulunan Mehmet Erbey (33) ve Cevat Deðirmenci (30) yaralandý. Yaralýlar, ayný hastanede tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X