Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.04.2007Spor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.04.2007Spor  MÝLLÝYET'ÝN ÝKÝ USTA FUTBOL YORUMCUSU, BUGÜNKÜ KUPA BULUÞMASINI DEÐERLENDÝRDÝ

  Kartal'ýn kozu fazla

  Beþiktaþ son yýllarda Fenerbahçe'ye karþý daha güvenli futbol oynuyor. Tek dezavantajý son maçlarda saha içinde ekip olarak iyi görüntü verememesi


  MUSTAFA DENÝZLÝ


  - Beþiktaþ'ýn kupanýn ilk sýnavýndaki avantajlarý ya da dezavantajlarý neler ?
  * Beþiktaþ sahasýnda oynayacaðý ilk maça önemli avantajlarla çýkacak. Birincisi Beþiktaþ son yýllarda Fenerbahçe'ye karþý daha güvenli futbol oynuyor. Geçen sezon oynanan final maçýný 3-2 kazanarak kupayý almalarý da onlarýn güvenini daha da artýran bir faktör olacak.
  Hücum hattýnda görev yapan futbolcularýn bireysel etkinliði de üst düzeyde. Ayrýca ateþli taraftarý da siyah-beyazlý takýmýn bir diðer avantajý.
  Son maçlarda ekip olarak saha içinde iyi görüntü vermemeleri ise en önemli dezavantajlarý olarak görünüyor. Özellikle savunmanýn arkasýna yapýlacak koþular tehlikelere yol açabilir.
  - Beþiktaþ'ýn bu maçtaki kilit oyuncusu kim olur, neden ?
  * Bunu ýsrarla söylüyorum, Beþiktaþ'ýn en kilit oyuncusu benim için her zaman Delgado'dur. Sahada kalmasýna ne kadar fýrsat verilirse Delgado en önemli oyuncu olur. Topu en iyi kullanan, rakibin zayýf noktalarýný en saðlýklý bulabilen, etkili paslar atabilen odur. Maçta tribünleri oyun içine çýkabilen de yine Delgado'dur.


  Kilit oyuncu Delgado

  - Kupadaki bu randevunun sonucu lige nasýl yansýr ?
  * Özellikle son günlerde kulüplerden karþýlýklý yapýlan açýklamalar bana göre ligin tadýný tuzunu kaçýrdý. Bu kadar fazla konuþma yapýlmasý iþin keyfini bozuyor, futbolun güzelliklerini gölgeliyor. Bu maçta rövanþ karþýlaþmasý için avantaj ele geçiren takým ligde de avantajlý duruma geçecektir.
  - Beþiktaþ'ýn nasýl bir sistemle oynamasý gerekir ? Tigana'ya tavsiyeleriniz olacak mý ?
  * Tigana'ya herhangi bir tavsiyem olmaz, fakat Beþiktaþ'ýn özellikle kilit adamlarýný doðru yerde ve çok etkin bir biçimde kullanmasý gerekiyor. Bundan kastým da açýkca Ricardinho ve Delgado'dur.
  Beþiktaþ'ýn sezon baþýndan bu yana özellikle Delgado'yu etkili olabileceði alanlarda tam kapasite ile kullanmadýðý kanaatindeyim. Kupa maçlarý, lige benzemez. Hatalarýn telafi edilmesi imkansýz gibidir. Beþiktaþ bu maçý gol yemeden kapatmak zorundadýr. Eðer gol yerse ikinci maç için iþi bir hayli zora girer.

  RIDVAN DÝLMEN

  Biraz Beþiktaþ aðýrlýklý geçecek gibi geliyor bana. Ancak kupa veya lig fark etmez, böyle maçlarda sakin olmak, eksik kalmamak birinci þarttýr

  - Fenerbahçe'nin, Beþiktaþ önünde nasýl bir sistemle oynamasý gerekir ? Zico'ya tavsiyeniz olacak mý ?
  Yok caným, ne tavsiyesinde bulunacaðýz. Sonuçta Fenerbahçe takýmýnýn belli bir þablonu, sistemi var. Teknik Direktör Zico'nun bilinen oyun kurgusunda bir deðiþiklik yapacaðýný zannetmiyorum. Kupada yarý final iki etaplý olduðu için Fenerbahçe'nin, Ýnönü Stadý'nda atacaðý bir gol de, skor 3-1 olmadýðý sürece avantaj saðlayacaktýr. 1-1 ve 2-1'lik yenilgi bile Kadýköy'de oynanacak rövanþ için avantajdýr.
  - Ýnönü Stadý'nda Fenerbahçe'nin dezavantajlarý ya da avantajlarý neler ?
  Ýki takým da lige daha fazla konsantre durumda. Beþiktaþ, lig ve kupada ayný kadroyla oynuyor. Kupada þimdiye kadar farklý kadrolar kullanan Fenerbahçe ise derbi için bu kez ideal takýmýyla sahaya çýkacak.
  Karþýlaþma biraz Beþiktaþ aðýrlýklý geçecek gibi geliyor bana. Ancak kupa veya lig fark etmez, böyle maçlarda sakin olmak, eksik kalmamak birinci þarttýr.
  Beþiktaþ'ýn, Çaykur Rize ile oynadýðý son maç iyi analiz edilirse, Rize'nin kenardan yaptýðý ortalara sürekli konuk ekibin hücum oyuncularý kafayý vurdu. Beþiktaþ savunmasýnýn rakip forvetlere bu kadar fazla topla buluþma fýrsatý vermesi, Fenerbahçe'yi bu maçta kanatlardan daha çok hücum etmeye yönlendirebilir.
  Ama her þeyden önce iki çok büyük takýmýn oynayacaðý bu maçýn dostane bir þekilde geçmesini, gergin ortamda oyuncularýn bütün ülkeye örnek olacak bir oyun ortaya koymasýný bekliyorum.


  Anahtar ön liberolar

  - Ýlk kupa sýnavýnda Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu kim olur ?
  Fenerbahçe savunmasýnda, Nobre'yi tutacak oyuncularýn performansý çok önemli. Bunun dýþýnda maçýn kader oyuncularý her iki takýmýn ön liberolarý olur. Diðer futbolculara göre demarke pozisyonda görev yapacak olan ön liberolarýn ortaya koyacaklarý oyun, takýmlarýnýn performansýný da olumlu veya olumsuz etkileyecek.
  - Kupadaki bu randevunun sonucu lige nasýl yansýr ?
  Lig ve kupa çok farklý alanlar. Bana göre bugünkü maçtan çýkacak olan netice hiçbir þekilde ligi etkilemez.


  BEÞÝKTAÞ
  Runje
  Baki
  Gökhan Zan
  Ý.Toraman
  Mustafa (A.Tandoðan)
  Ricardinho
  Serdar
  Koray
  Delgado
  Bobo
  Nobre


  FENERBAHÇE
  Serdar
  Ümit
  Can (Önder)
  Lugano
  Serkan
  Tuncay
  Deniz
  Aurelio
  Appiah
  Alex
  Kezman


  Demirören'in karnesi iyi

  Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým, Beþiktaþ karþýsýnda 8 galibiyet, 10 da yenilgi yaþadý, 4 karþýlaþma ise berabere sonuçlandý. Beþiktaþ Baþkaný Yýldýrým Demirören ise Fener derbilerinde, oynanan 6 karþýlaþmadan 3'ünü kazandý, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldý.


  Hocalarýn 2. randevusu

  Beþiktaþ'ýn Teknik Direktörü
  Tigana ile Fenerbahçe'nin teknik patronu Zico, ezeli rekabette ikinci kez karþýlaþacak. Ligin ilk yarýsýndaki maçta golsüz berabere kalan iki teknik adamdan Tigana, bundan önce oynanan 10 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 da yenilgi yaþadý. Zico ise Beþiktaþ dýþýnda Galatasaray ile karþýlaþtý, bu maçý da 2-1 kazandý.


  Nasýl geldiler? Beþiktaþ

  Bucaspor-Beþiktaþ: 1-5
  Beþiktaþ -Çaykur Rizespor: 3-1
  Gençlerbirliði-Beþiktaþ: 3-0
  Beþiktaþ-Ankaragücü: 2-1
  Beþiktaþ-Vestel Manisa: 4-0
  Vestel Manisa-Beþiktaþ: 2-0


  Nasýl geldiler? Fenerbahçe

  Fenerbahçe-Gaziantepspor: 2-0
  Sivasspor - Fenerbahçe: 0-4
  Fenerbahçe -Ýnegöl: 6-0
  Büyükþehir Bld.-Fenerbahçe: 0-5
  Fenerbahçe -Gençlerbirliði: 2-1
  Gençlerbirliði -Fenerbahçe: 0-1


  24 yýllýk hasret

  Fenerbahçe, Türkiye Kupasý maçlarýnda 24 yýldýr Beþiktaþ önünde galip gelemiyor. Ezeli rakibi karþýsýnda kupada son galibiyetini, 4 Mayýs 1983 tarihinde, hükmen elde eden sarý-lacivertliler, daha sonra yaptýðý 12 kupa maçýnda da galibiyet alamadý. Kartal, 9'unu kazanýrken, 3 maç berabere bitti.


  Kupa statüsü

  Çift maç eleme usulüne göre yapýlan müsabakalarda sonucun eþitliði halinde deplasmanda daha fazla gol atan takým tur atlar. (Ayný þehrin takýmlarý arasýnda oynanan müsabakalar dâhil). Ýki takýmýn da gol sayýsý eþit ise, ikinci müsabaka 15'er dakikalýk iki devre halinde uzatýlýr. Uzatma süresinde gol atýlamazsa, seri penaltý atýþlarý yapýlýr


  BEÞÝKTAÞ-FENERBAHÇETÜR0BJKBFBBJKGOLFBGOLTürkiye Ligi9934333210796Türkiye Kupasý169432417Cumhurbaþkanlýðý Kup.420265Baþbakanlýk Kup.22--62Atatürk Kupasý2--215TSYD Kupasý351310124239Milli Küme2310583939Ýst. Amatör Ligi43208155560Ýst. Prof. Ligi164752124Ýst. Þildi51-4611Ýst. Kupasý32-153Donanma Kup.512235Spor Toto Kup.22--2-Özel maç-kupa5715142875108Resmi maç2551006986317306Özel maç5715142875108TOPLAM31211583114392414
Haz?rlan?yor...
X