Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.04.2007  Bakýcýsýný öldüren fil, 18 kiþiyi de yaraladý...

  cnnturk.com


  Hindistan'da bir fil bakýcýsýný öldürüp 18 kiþiyi de yaraladý. Filin, baþka bir file kötü davranýlmasýna sinirlendiði tahmin ediliyor. Uzmanlar, hafýzalarý çok güçlü olan fillerin, yýllar geçse bile yapýlan kötülüðü unutmadýðýný ve intikam alabildiðini belirtiyor.
  Öfkeli fillerle ilgili haberlerin arkasý gelmiyor. Bu ay içinde Ýsrail'de bir hayvanat bahçesindeki ''Yossi'' adlý erkek fil de, diþisi ''Atari''yi ziyaretçilerin gözleri önünde ''döve döve'' öldürmüþtü


  Son olarak; Hindistan'ýn Kerala eyaletinde yapýlan bir dini törende yürütülen fil, aniden kontrolden çýkarak etrafýna saldýrdý.
  "Vinayan" adlý fil, bakýcýsýný hortumuyla yakaladý, havaya fýrlattý, ardýndan ayaklarý altýnda ezdi.
  Diðer bakýcýlarýn taþ ve sopalarla saldýrmasý üzerine filin öfkesi ikiye katlandý. Bu panik ortamýnda 18 kiþi de yaralandý.
  Hýzýný alamayan "Vinayan", baþka bir file de saldýrdý. Fil, üç saatlik bir kovalamacadan sonra yakalanýp bir aðaca zincirlendi.
  Görgü tanýklarý ve sahibine göre, fil baþka bir filin dövüldüðünü gördüðü için tepki gösterdi.
  Hindistan'da filler kutsal sayýlýyor, hatta "Ganeþa" adýnda bir fil tanrýsýnýn varlýðý bile kabul ediliyor.
  Ancak hayvan haklarý örgütleri, fillere eziyet edildiðinin altýný çiziyor. Fillerin öfkesi de bunu doðrular gibi...
Haz?rlan?yor...
X