Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.04.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.04.2007  Suç makinesi uçak kaçýrdý

  Diyarbakýr-Ýstanbul seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçaðýný uyuþturucu hap alan bir kiþi kaçýrdý. 10 sabýkasý bulunan korsanýn ikna edilmesi üzerine uçak Esenboða'ya indirildi. Pazarlýk sonucu Gökþingöl teslim oldu


  ANKARA Milliyet


  Pegasus Havayollarý'na ait Diyarbakýr-Ýstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçaðýný, uyuþturucu hap almýþ Mehmet Gökþingöl (39) adlý hava korsaný kaçýrdý. Uçak pilotlarca Ankara Esenboða Havalimaný'na indirilirken, ikna edilen hava korsaný 40 dakika sonra teslim oldu. 10 ayrý suçtan sabýkasý olduðu, PKK'ya yardým ve yataklýktan da yargýlandýðý öðrenilen Gökþingöl'ün, uyuþturucunun etkisiyle eyleminin amacýný söyleyemediði bildirildi.
  Pegasus'a ait yolcu uçaðý, dün 17.40'ta Diyarbakýr'dan 3'ü bebek 178 yolcu ve 6 kiþilik mürettebatla Ýstanbul'a gitmek üzere havalandý

  Tahran'a gitmek istedi

  Yarým saat sonra Diyarbakýrlý Gökþingöl, kabin memurlarýnýn bulunduðu bölgeye geçti. Kemerindeki cep telefonunu gösteren Gökþingöl, üzerinde bomba olduðunu söyleyerek uçaðýn Ankara'ya indirilmesini istedi.
  Kokpitte kilitli olan Kaptan Pilot Memduh Kayýþbudak ve ikinci pilot Cumhur Kaçarlar'a durumun iletilmesi üzerine, Hava Kontrol Merkezi'ne uçaðýn kaçýrýldýðý sinyali verildi. Uçak, Esenboða'ya doðru yönelirken Gökþingöl, bu kez de Tahran'a gitmek istedi. Gökþingöl, yakýtýn Ýran'a kadar yetmeyeceði konusunda ikna edildikten sonra, uçak saat 18.00 sýralarýnda Esenboða'ya indi. Özel tim, uçaðýn etrafýný sararken, hava korsaný uçaðýn ön kýsmýnda elindeki Kuran'dan bölümler okudu ve ardýndan tutarsýz konuþmalar yaptý. Gökþingöl ile mürettebat arasýnda arbede yaþandýðý da iddia edildi.
  Bu sýrada uçaða giriþ yapan özel tim, Gökþingöl'ü teslim olmaya ikna etti. Gökþingöl'ün üzerinde ve uçakta yapýlan aramada bombaya rastlanmadý. Emniyet'e götürülen Gökþingöl'ün uçaða binmeden önce uyuþturucu hap aldýðý ve yakalandýðýnda da hapýn etkisi altýnda olduðu belirtildi.
  Gökþingöl'ün uyuþturucu satýþý ve kullanýmý, çete üyeliði, haraç alma, tehdit, dolandýrýcýlýk gibi suçlardan 10 sabýkasý bulunduðu ve 1994'te Diyarbakýr'da PKK adýna esnaftan zorla para toplamaktan yargýlandýðý bildirildi. Gökþingöl'ün, 2002'de de uçaða bomba yerleþtireceðini söylediði için gözaltýna alýndýðý öðrenildi.
  Korsanýn aðabeyi Muhsin Gökþingöl, kardeþinin 12 yýl önce eþinden ayrýldýðýný, eski eþi ile kýzýnýn Ankara'da yaþadýðýný söyledi. Kardeþinin bunalýmda olduðunu öne süren Gökþingöl, "Böyle bir þey yapacak biri deðildi" dedi. Gökþingöl'ün 9 kardeþi olduðu, aðabeyi Ýhsan ile ablasý Perihan Gökþingöl'ün böbrek yetmezliði nedeniyle yaþamlarýný kaybettiði de öðrenildi.


  Yolcular Ýstanbul'da


  Teslim olan Gökþingöl, sorgulanmak için Emniyet'e götürüldü. Yolcular ise ayný uçakla Sabiha Gökçen Havaalaný'na getirildi. Yolcularý havaalanýnda, saatlerce endiþe içinde bekleyen yakýnlarý karþýladý.
Haz?rlan?yor...
X