Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Mart 2006 Haberler

  HÜKÜMETE GELEN ÇARE BULMALIDIR

  KTÜ ve TTSO’da 9. Cumhurbaþkaný Demirel rüzgarý esti. Demirel, fýndýk üreticilerinin paralarýnýn ödenmesini istedi...

  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ayakta alkýþlanan 9.Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel önemli mesajlar verdi. Demirel bugünkü iktidarýn 28 Þubat sürecinin ürünü olmadýðýný savunarak, "Bugünkü iktidar 57.hükümetin hükümetlik yapamamasý, muhalefetin de muhalefet olamamasýndan kaynaklanmýþtýr. Hepsinin oyu düþmüþ AKP doðmuþtur" dedi.

  Soru cevap bölümünde fýndýk üreticilerinin durumu ile ilgili soruya cevap veren Demirel "Ben onlarýn parasýný hep verdim. Her zaman ödedim. Bu hükümet de ödemelidir. Hükümetler çare makamýdýr. Madem ödemeyecektiniz o zaman neden hükümet oldunuz” ifadelerini kullandý.

  Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Trabzon’da dünyaya iliþkin mesajlar da verdi ve ‘Silahýn kime sýkýlacaðý belli olmaz. Bana sýkmaz diye Ýran’ýn nükleer silah üretmesine müsaade edilmemeli, dünya ile hareket edilmeli’ dedi.

 • #2
  KAZA KURBANI

  Trabzon’un Of Ýlçesi’nde meydana gelen kazada Engin Ö. yönetimindeki aracýn direksiyon hakimiyeti kayboldu, yol kenarýnda yürüyen Selamet Þen’e çarptý...

  Aðýr yaralanan Selamet Þen (49), kaldýrýldýðý Farabi Hastanesi’nde hayatýný kaybetti.
  Trabzon'un Of Ýlçesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
  Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yavuz Selim Caddesi'nde Engin Ö. yönetimindeki 61 FE 311 plakalý araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarýnda yürüyen Selamet Þen'e (49) çarptý. Aðýr yaralý olarak önce Of Devlet Hastanesi'ne ardýndan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlan Selamet Þen, dün gece saat 01.00 sýralarýnda hayatýný kaybetti. Þen'in kafa travmasýna baðlý beyin kanamasý sonucu öldüðü belirlenirken, cesedi yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edildi.

  Yorum yap


  • #3
   NASIL SERBEST KALIR


   Trabzon''un Ýskenderpaþa Mahallesi''nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralanarak hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Erdoðan Kapucu...

   Trabzon'un Ýskenderpaþa Mahallesi'nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralanarak hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Erdoðan Kapucu, yasalara tepki göstererek, "Gerekirse Adalet Bakanlýðý’na gideceðim, peþini býrakmayacaðým" dedi.

   Trabzon’un Ýskenderpaþa Mahallesi’nde 11 Mart günü saldýrganýn kendisine 7 kurþun attýðýný ifade eden Erdoðan Kapucu (42), bunlardan ikisinin kendisine isabet ettiðini söyledi. Kapucu, yeni yasaya anlam veremediðini belirterek, "Kurþunlardan biri sað baldýrýmdan girdi, çýktý. Diðeri ise göbeðimin altýndan sýyrýldý. Hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Beni vuranýn serbest kalmasýna bir anlam veremedim. Gerekli yerlere baþvuracaðým. Gerekirse Adalet Bakanlýðý'na kadar gideceðim. Bu olayýn peþini býrakmayacaðým" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan olayýn zanlýsý K.A, olayýn ardýndan teslim olduktan sonra savcýlýk talimatýyla serbest kalmýþtý.


   Yorum yap


   • #4
    ALIÞTIK ARTIK

    Karadeniz Sahil Yolu dolgu çalýþmalarýnda görev yapan kamyonlarýn sýk sýk devrilmesi bu görüntüleri olaðan hale getirdi...

    Artýk devrilen kamyonlarýn yanýna vatandaþlar toplanmýyor.
    Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi sahilinde taþ dökerken devrilen kamyon da yalnýzlar oynadý. Toplum olarak bu tür kazalara gösterdiðimiz ilgi düþünüldüðünde devrilen kamyonun yanýnda kimsenin olamayýþý insanlarýmýzýn artýk bu devriliþleri olaðan gördüðünü kanýtladý. En küçük hasarlý bir kazaya bile büyük ilgi gösteren insanlarýmýz milyarlarca lira deðerindeki kamyonlarýn devriliþini “yine kamyon devrildi” diyerek geçiþtiriyorlar ve sadece bakýyorlar.


    Yorum yap


    • #5
     Süleyman Demirel her zamanki gibi iyi nutuk atmýþ, tek üzüntüm pazartesi okulda deðildim kaçýrdým konferansý ::::::::

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X