Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20 Mart 2006 Haberler

  RUHSATLAR DONDURULDU

  En çok silah ruhsatý veren valilerden biri olan ve bunu da açýklamaktan imtina etmeyen Vali Hüseyin Yavuzdemir’in olaylar üzerine silah ruhsatý vermeyi durdurduðu öðrenildi...

  Silah ruhsatý verme konusunda ‘esnek’ davranan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir’in Rahip Santaro cinayetinin ardýndan frene bastýðý ortaya çýktý. Bu nedenle silah ruhsatý bekleyenler valilikten belli bir süredir olumsuz yanýt almaya baþladýlar.

  Trabzon Valisinin, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanýndan 2.bir emre kadar devlet görevlilerinin ve acil taþýma ruhsatý almasý gerekenlerin dýþýndaki dosyalarýn bekletilmesini istediði öðrenildi.

  Trabzon’da her dönem sorun olan valilerin silah ruhsatý vermesi yada vermemesi konusu yeniden gündeme geldi. Trabzon’a geldiði günden itibaren ‘Kaçak taþýnmaktansa ruhsatlý silaha sahip olunsuz’ mantýðýyla birlikte taleplere olumlu bakan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, silah ruhsatlarý konusunda frene bastý.

  Vali’nin, rahip Santero’nun öldürülmesinin ardýndan, silah ruhsatý verme konusunda daha katý davrandýðý ve Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile Ýl jandarma Alay Komutaný Albay Ali Öz’e "Ýnce eleyin ve belli bir süre de acil olmayanlarýn dýþýnda dosyalarý bekletin’ dediði öðrenildi.
  Bunun üzerine Valilikten, devlet görevlileri ve acil önemli güvenlik sorunu olanlarýn dýþýndaki talepler durduruldu. Taleplerin, Trabzon valisinin yeniden göreve dönmesinin ardýndan deðerlendirileceði öðrenildi.

 • #2
  KUTSAL ALARM

  Hindistan’ýn ünlü kutsal kadýnlarýndan Niranjana Amin fenalaþýnca uçaðý Trabzon’a zorunlu iniþ yaptý...

  Trabzon’a zorunlu iniþ yapan uçaktan sedye ile alýnarak KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýlan Amin’in yüksek tansiyon ve mide rahatsýzlýðý bulunduðu açýklandý. Yoðun Bakým’da 10 saat kalan Amin, ayný uçakla ülkesi Hindistan’a uçtu.

  Hindistan'ýn ünlü kutsal kadýnlarýndan biri olarak deðerlendirilen Niranjana Amin, Almanya'dan Hindistan'a giderken havada fenalaþýnca uçaðý Trabzon'a zorunlu iniþ yaptý.
  Uzun süreden beri Amerika'da bulunan Niranjana Amin, buradaki tedavisinin ardýndan önce Almanya'ya geldi. Amin'in de içinde bulunduðu ve Almanya'dan kalkan ambulans uçak Hindistan'a giderken, Hintli kadýnýn Türkiye hava sahasýnda fenalaþmasý üzerine Trabzon'a zorunlu iniþ yaptý. Gece saat 04.00 sularýnda Trabzon'a acil iniþ yapan uçakta bulunan Hindistanlý kadýn, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrýldý. Yüksek tansiyon ve mide rahatsýzlýðý nedeniyle hastaneye kaldýrýlan kutsal kadýn, burada yoðun bakýma alýndý.
  Yaklaþýk 10 saat süren tedavi ve müþahede sonrasý Niranjana Amin, yeniden ambulans uçakla memleketi Hindistan'a hareket etti.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X