Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Þubat 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Þubat 2007 Haberler

  SOBA 5 CAN ALDI
  Kýþ mevsimi nedeniyle soba facialarýna karþý uzmanlarýn yaptýðý uyarýlara karþýn ölüm ve zehirlenme olaylarý sürüyor. Bilinçsizce yakýlan sobalardan sýzan karbonmonoksit gazý Bayburt’ta beþ kiþilik bir ailenin hayatýna maloldu.
  Edinilen bilgiye göre, Bayburt Zahit Mahallesi'nde ikamet eden Devlet Hastanesi'nde temizlik firmasýnda çalýþan Sebahattin Bayramoðlu (37) ve ailesinden cumartesi gününden beri haber alamayan yakýnlarý, bugün saat 14.30 sýralarýnda Bayramoðlu ailesinin evine geldi. Sebahattin Bayramoðlu'nun yeðeni Kemal Bayramoðlu, kapýnýn açýlmamasý üzerine durumu polise bildirdi. Kapýnýn polis nezaretinde açýlmasýyla birlikte 5 kiþinin cesediyle karþýlaþýldý. Bayramoðlu ailesinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek hayatlarýný kaybettiði belirlendi. Sebahattin (37), eþi Zübeyde (35), çocuklarý Nilgün (13), Ýbrahim (11) ve Þafak Bayramoðlu'nun (

 • #2
  MARKETTE SÝLAHLI BASKIN!

  Trabzon’un göbeðin yine silahlar konuþtu. Güpe gündüz iþlenen kurþunlama olayýnda Hasan Salimoðlu adlý þahýs iþyerinde baþýndan ve göðsünden vuruldu. Salimoðlu'nun hayati tehlikesi devam ediyor. Kemerkaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir markete gelen ve kimliði henüz belirlenemeyen kiþi, marketin yazýhane bölümüne geçerek, burada bulunan Hasan Salimoðlu ile tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu kimliði belirsiz þahýs, Hasan Salimoðlu’na kurusýkýdan bozma olan tabancasýyla üç el ateþ ederek aðýr yaraladý. Saldýrgan, olayýn ardýndan yaya olarak kaçarken, baþýna ve karnýna isabet eden kurþunlarla aðýr yaralanan Salimoðlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýldý. Ameliyata alýnan Salimoðlu'nun hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. Güvenlik güçleri, marketteki güvenlik kamerasý görüntülerinden yola çýkarak zanlý H.

  Yorum yap


  • #3
   ZAMAN ANAVATAN'I ÝKTÝDARA TAÞIMA ZAMANIDIR


   Müthiþ bir çekiþmeye sahne olan kongre sonrasý yeniden Anavatan Partisi Trabzon Ýl Baþkaný seçilen Fahrettin Aksoy, kongre sonrasý düþüncelerini sýcaðý sýcaðýna Karadeniz'le paylaþtý.
   Anavatan Partisine yakýþýr, demokratik ortamda bir kongre yaptýklarýný belirten Aksoy, þunlarý söyledi: Bu bir bayrak yarýþý... Þimdi daha ileri bakma, çýtayý daha da yükseltme zamaný... Ben bu süreçte biliyorum ki yalnýz deðilim. Ne deðerli büyüðümüz Esat Keskin ne de ona kongrede oy verenler benden farklý düþünüyor. Hepimizin tek hedefi, Türk siyasetinde özlenen ve acil ihtiyaç duyulan Anavatan Partisi'ni yeniden, üstelik tek baþýna iktidar yapmaktýr. Kongre, beraberindeki güzelliklerle birlikte geride kaldý. Ýlçeleri tek tek gezerek bütün partililerimle yeniden buluþacaðým. Önümüzü görmek zorundayýz. Seçimlere kýsa bir zaman kaldý. Hiç kimseye kýrgýnlýðým söz konusu olamaz. "Kim oy v

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X