Duyuru

Collapse
No announcement yet.

6 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 6 Mart 2006 Haberler

  BÝR GARÝP ÖLÜM

  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’nde Meslek Yüksekokulu 1. sýnýfý öðrencisi Miktad Topal daha önce hiç doktor yüzü görmemiþti...

  Grip belirtileriyle aniden rahatsýzlanan Miktad Topal, önce hastaneye sonra özel doktora götürüldü. Ýlaçlarýný alýp eniþtesinin evine giden talihsiz genç yeniden fenalaþýnca hastaneye kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti.
  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesine baðlý Rýdvanlý Köyü’nden 20 yaþýndaki Mikdat Topal’ýn ani ölümü ilçede büyük üzüntü yarattý.

  Birkaç gün önce grip belirtileri ile rahatsýzlanan Mikdat Topal önceki gün Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne oradan da bir doktorun özel muayenehanesine giderek muayene oldu. Muayenenin ardýndan ilaçlarýný alarak eniþtesinin evine dönen talihsiz genç evde aniden rahatsýzlandý. Tekrar Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne getirilmek üzere yola çýkarýlan Mikdat Topal hastaneye yetiþtirilemeden yolda hayatýný kaybetti.

  ÝLERÝ TETKÝK
  Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu 1. sýnýf öðrencisi olan Topal’ýn yakýnlarý ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapýlmasýný istediler. 12 kardeþten biri olan ve yetim büyüyen gencin annesi Bakiye Topal olay sonrasý sinir krizleri geçirirken, Miktad’ýn daha önce hiç doktora gitmediðini haykýrdý. Vakfýkebir Devlet Hastanesi’nden Trabzon Adli Týp Kurumu’na götürülen Mikdat Topal’ýn ölüm nedeni burada yapýlacak olan incelemelerin artýndan netlik kazanacak. Cesetten alýnacak olan parçalarýn Ýstanbul’a gönderileceði ileri tetkikler yapýlacaðý da öðrenildi.

  DOKTOR ÞAÞKIN
  Vakfýkebir Devlet hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Sebahattin Basa, hastanýn kendisine geldiðinde yaptýðý muayeneler sonucunda, soðuk algýnlýðýndan kaynaklanan boðazýnda iltihaplanma ve kansýzlýk teþhis ettiklerini, ilaçlarýný yazdýktan sonra istirahat için evine gönderdiklerini söyledi.

  BUGÜN TOPRAÐA VERÝLECEK
  Genç yaþýnda aniden hayatýný kaybeden Miktad Topal, bugün öðlen namazýna müteakiben kýlýnacak olan cenaze namazýnýn ardýndan Rýdvanlý Köyü’nde topraða verilecek. Talihsiz gencin ölüm nedenine iliþkin Adli Týp Kurumu raporu merakla bekleniyor. • #2
  TAKLA ATTI

  Trabzon’un Beþirli Mahallesi’nde Sinan Durmuþ’un kullandýðý otomobil aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu takla attý. Yaralanan 4 kiþi tedavi altýna alýndý...

  Trabzon'da trafiðe kapalý alanda meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý.

  Edinilen bilgiye göre, kaza Karadeniz Sahil Yolu'nun trafiðe þehiriçi geçiþinde trafiðe kapalý alanda akþam saatlerinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu inþaatýnda görevli bir firmaya ait 06 AU 6549 plakalý otomobil ile karþý yönden gelen 08 AN 866 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Kaza sonrasý her iki araç da hurdaya dönerken, kazada yaralanan Ceyhun Akdoðan (19), Erhan Birinci (20) ve Gültekin Verep (19) Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Ceyhun Akdoðan'ýn hayati tehlikesinin bulunduðu belirtilirken diðer yaralý Sinan Durmuþ, Numune Hastanesi'nde yapýlan ayakta tedavisinin ardýndan taburcu oldu. Kazadan sonra yolun giriþ ve çýkýþlarýna kum ve çakýl dökülerek yol trafiðe kapatýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.

  Öte yandan dün ayný yolda Faroz Balýkçý Barýnaklarý önünde meydana gelen trafik kazasýnda yine ayný inþaat firmasýna ait bir kamyonetin çarptýðý bir kiþi olay yerinde hayatýný kaybetmiþti.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X