Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Mart 2006 Haberler

  ASILSIZ ÝHBARA GÖZALTI

  Trabzon''da bir süre önce Rahip Andrea Santoro''nun öldürüldüðü Santa Maria Kilisesi''ne bir saldýrý ihbarýnda bulunuldu...

  Polis alarma geçti ve kilise bölgesine gidildi. Ýhbarýn asýlsýz olduðu kýsa sürede anlaþýldý ve ihbarý yaptýðý belirlenen Ufuk A.(20) gözaltýna alýndý, ardýndan savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý.

  Trabzon’da bir süre önce cinayete sahne olan Santa Maria Kilisesi’nde silahlý saldýrý düzenleneceði ihbarý Emniyet Müdürlüðü’nü harekete geçirdi. Alarma geçen polis kilise bölgesinde incelemeler yaptý. Ancak ihbarýn asýlsýz olduðu kýsa sürede ortaya çýkarýldý. Asýlsýz ihbar yapan kiþi de kýsa sürede belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk A. (20) isimli bir genç, dün sabah saatlerinde 155 Polis Ýmdat telefonunu cep telefonuyla arayarak Kemerkaya Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne silahlý saldýrýda bulunulacaðý ihbarýnda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarýn asýlsýz çýkmasý üzerine kilise çevresinden ayrýlýrken, ihbarda bulunan Ufuk A. gözaltýna alýndý. Ýhbarý yapan genç, hakkýnda 'asýlsýz ihbarda bulunmak' suçundan iþlem yapýlarak gözaltýna alýnýrken, daha sonra savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý.


 • #2
  8 GÜN KAÇABÝLDÝ

  Doðu kökenli bir iþçiyi otopark tartýþmasý yüzünden öldürdüðü, diðerini ise yaraladýðý iddia edilen genç tutuklandý...

  Emniyet çalýþýyor
  Trabzon'da araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen silahlý kavgada Ýskenderpaþa Mahallesi'ndeki Tanjant Yolu Köprüsü altýnda Aðrý Patnoslu Özkan Yýldýz'ý (24) öldürdüðü, arkadaþý Ercan Matur'u (30) da silahla yaraladýðý iddiasýyla aranan Ali E. yakalandý.

  Geceyarýsý yakalandý
  Gece saat 02.00 sýralarýnda Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri tarafýndan yakalanan ve ifadesinde piþman olduðunu belirten Ali E. dün Trabzon Adliyesi’ne götürüldü. Savcýlýkta ifadesi alýnan Ali E. çýkartýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  Trabzon'da araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen silahlý kavgada 1 kiþinin ölümüne, 1 kiþinin de yaralanmasýna sebep olduðu iddiasýyla yakalanan þahýs, çýkarýldýðý mahkemede tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, 21 Þubat 2006 tarihinde Ýskenderpaþa Mahallesi'ndeki Tanjant Yolu Köprüsü altýnda araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen ve 1 kiþinin ölümü, 1 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan silahlý kavga olayýnýn zanlýsý olduðu iddiasýyla aranan ve önceki gece yakalanan A.E. (Ali Erçin), polisteki sorgusunun ardýndan adliyeye getirildi. Zanlý A.E, cumhuriyet savcýsýndaki ifadesinin ardýndan tutuklanma talebiyle sevk edildiðin nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. Zanlý A.E, olay sýrasýnda amacýnýn öldürmek deðil korkutmak olduðunu belirterek, yaklaþýk 8-10 kiþinin üzerine doðru geldiðini, bu sýrada elinde demir çubuk bulunan bir kiþinin saldýrdýðýný, kendisini korumak ve saldýrganý korkutmak amacýyla elindeki silahýyla ateþ etmek zorunda kaldýðýný ve öldürmek kastýnýn bulunmadýðýný ve piþman olduðunu söyledi. Öte yandan ayný silahlý kavgaya karýþtýðý iddiasýyla Rýza A. isimli þahýs 23 Þubat 2006 tarihinde yakalanarak tutuklanmýþtý.

  Yorum yap


  • #3
   DÜÞMAN DEÐÝL

   Tören alanýndaki stanttan çiçek alan Mehmet Dilsiz sokak ortasýnda dayak yedi...

   Rize’de bayram havasýnda geçen düþman iþgalinden kurtuluþ töreni adeta gölgelendi. Belediye standýndan yapma çiçek alan Mehmet Dilsiz(35) görevlinin uyarýsýna raðmen çiçeði geri býrakmadý. Çiçekle birlikte stanttan uzaklaþan Dilsiz, polise þikayet edildi. Polisin önünü kestiði adam, "Geri ver" ikazýna çiçeði parçalayarak cevap verdi. Yumruklandýðý görülen Dilsiz’in, "Ölüyorum"diye baðýrdýðý duyuldu. Aðzýndan kan gelen adam kelepçelenerek karakola götürüldü.

   Rize'nin düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýldönümü törenleri sonrasý Cumhuriyet Meydaný’nda Belediye’nin kurduðu stantta yer alan yapma çiçeklerden alan Mehmet Dilsiz isimli vatandaþ aldýðýna alacaðýna piþman oldu.
   Stantlarý kaldýrmak üzere olan Belediye görevlilerinin çiçeði geri istemesine duyarsýz kalan Mehmet Dilsiz, stant alanýndan uzaklaþmaya baþladý. Belediye görevlileri ikazlarýný dinlemeyen Mehmet Dilsiz’i polise þikayet etti. Alandan çýkmadan Mehmet Dilsiz’i yakalayan polis, çiçeði geri vermesini istedi. Buna çok sinirlenen Mehmet Dilsiz, çiçeði parçalayarak yere attý. Bu kez polislerin hayli sinirlendiði görüldü. Mehmet Dilsiz yumruk yemeye baþlarken yere düþtü. Ardýndan yerde kelepçelendi. Aðzýndan kanlar gelen Mehmet Dilsiz’in "Ölüyorum" diye baðýrdýðý duyuldu. Ayaða kaldýrýlan Mehmet Dilsiz, vatandaþlarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. Olaya tanýk olan vatandaþlar, "Çiçek aldý diye böyle yapýlmaz"diye eleþtiride bulundu. Mehmet Dilsiz karakola götürülürken, "Beni bu hale getirdiler"diye baðýrdý. Geceyi polis merkezinde geçireceði bildirilen Mehmet Dilsiz’in bugün polise mukavemet suçundan Adliye’ye çýkartýlmasý bekleniyor.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X