Duyuru

Collapse
No announcement yet.

25 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 25 Þubat 2006 Haberler

  ÝNANILMAZ KAZA

  Kavþakta iki yayaya çarptý, daha sonra iki araca daha çarptý ve takla attý Trabzon''da meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü 1 kiþi yaralandý...

  Tanjant Yolu Yavuz Selim Bulvarý Özel Karadeniz Hastanesi önünde meydana geldi. Efer Ç. idaresindeki 61 TA 812 plakalý panelvan araç, aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çýkarak önce yoldaki iki yayaya ve bir minibüse, ardýndan da yol kenarýnda park halindeki baþka bir araca çarptý.
  Trabzon'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Saat 12:45 sularýnda Tanjant Yolu Yavuz Selim Bulvarý Özel TAKA Gazetesi önünde meydana gelen kaza ucuz atlatýldý. Görgü tanýklarýnýn ifadesine göre aþýrý süratli olan Efer Ç. idaresindeki 61 TA 812 plakalý panelvan araç, kavþaða yaklaþýrken ýþýklarý yakalamak için daha da hýzlandý. Kavþaða girildiðinde kontrolden çýkan araç önce bir minibüse, ardýndan ýþýklarda bekleyen baþka bir araca çarptý. Çarpmanýn etkisiyle de duramayan araç, kaldýrýmda yürüyen Emel Cinalioðlu (38) ve Gülayþe Çavdar'a (53) çarptý.Araç en son takla atarak durabildi. Kaza sonrasý olay yerine kalabalýk bir vatandaþ topluluðu birikirken yaralý Emel Cinalioðlu Özel Karadeniz Hastanesi ambulansý ile Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Diðer yaralý Gülayþe Çavdar ise gelen ikinci bir ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan ve alýnan bilgilere göre Trabzon Orman Bölge Müdürlüðü'nde yüksek orman endüstri mühendisi olarak çalýþtýðý belirtilen Emel Cinalioðlu’nun durumunun aðýr olduðu belirtilirken Gülalþe Çavdar’ýn ise tedaviye alýndýðý ama tüm müdahalelere karþýn yaþamýný yitirdiði bildirildi. Kaza sonrasý Polis olay yerini kontrol altýna alýrken görkü tanýklarýný belirleyerek ifadelerine baþvurmak üzere Gülbaharhatun Karakolu’na götürdü. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler kazayla ilgili soruþturma açýldýðýný söylediler. Olayý gören vatandaþlar ise daha büyük facianýn eþiðinden dönüldüðünü söyleyerek " Ne yazýk ki iki vatandaþýmýz aracýn çarpmasý sonucu yaralandý. Ama can kaybý olmamasý ve daha büyük bir olayýn yaþanmamasý tek tesellimiz" dediler. Ancak akþam saatlerinde Çavdar’ýn ölüm haberi gelmesi büyük üzüntü yarattý.

  Konu SaFKaN taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/4-safkan Saat 26.02.2006, 08:30 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  KURTULUÞ COÞKUSU


  Trabzon’un kurtuluþu güneþli bir güne denk gelince güzel görüntüler ortaya çýktý...

  Trabzon'un düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýldönümü törenle kutlandý. Sabah Valilik önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende, kurtuluþu temsil eden beyaz kýyafetli öðrencilerin askerlere teslim ettikleri Türk bayraðý Ýstiklal Marþý eþliðinde göndere çekildi.

  Vali Hüseyin Yavuzdemir, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ve Garnizon Komutaný Tuðgeneral Bahadýr Uçkan'ýn vatandaþlarý selamlamasýyla devam eden törende, daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý.

  Yorum yap


  • #3
   KAYALAR EVÝ YUTTU

   Trabzon''un Köprübaþý Ýlçesi''nde kaya parçalarýnýn bir evin üzerine düþmesi sonucu evde büyük çaplý maddi hasar meydana gelirken, þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý...

   Olayda ulaþýma kapanan mahalle yolu, Ýl Özel Ýdare ekiplerinin yoðun çalýþmasý sonucu açýldý.

   Edinilen bilgiye göre, Anaçlar Mahallesi'nde içinde 6 kiþinin yaþadýðý Ali Ýmamoðlu'na ait evin üzerine önceki gece 3 kaya parçasý düþtü. Kaya parçalarýnýn büyük bir gürültüyle düþtüðü olayda, ölen ya da yaralanan olmadý. Olayda ulaþýma kapanan mahalle yolu, Ýl Özel Ýdare ekiplerinin yoðun çalýþmasý sonucu açýldý. Ýlçe Kaymakamý Erdoðan Temizürek'de heyelan bölgesinde incelemelerde bulunurken, evde can kaybýnýn olmamasýnýn sevindirici olduðunu söyledi.

   Yorum yap


   • #4
    KURTLAR VADÝSÝ GENÇLÝÐÝ

    Artýk çocuklar da kalem yerine yumruk konuþturmaya baþladý Okul önünde arbede Rize''de bir okul önünde öðrenciler tekme tokat birbirlerine girdi...

    Olayda bazý öðrenciler yaralandý. Son günlerde okul önlerinde artan býçaklama olaylarýndan sonra yaþanan kavgalarýn da artmasý endiþeye yol açarken kavga esnasýnda bile defter kitaplarýný býrakmayan öðrenciler ilginç ve düþündürücü görüntüler sergilediler.

    Olaylarda artýþ var
    Çevredeki vatandaþlarýn araya girmesi ile ayrýlan gençlerden bazýlarý yaralandý. Görevli polisin bulunmadýðý okul önünde öðrenciler kavganýn ardýndan deðiþik yönlere kaçarak olay yerinden uzaklaþtý. Son günlerde okul önlerinde artan býçaklama olaylarýndan sonra kavgalarýnda artmasý endiþeye yol açýyor.

    Rize Tevfik Ýleri Endüstri Meslek Lisesi önünde hemen hemen hergün öðrenciler arasýnda tartýþmalar yaþanýyor. Kimi zaman da kavgaya dönüþen bu tartýþmalardan biri de dün okul çýkýþýnda yaþandý.Yaþlarý 16 ile 17 arasýnda deðiþen bir grup öðrenci cadde ortasýnda kýyasýya birbirine vurdu. Çevredeki vatandaþlarýn araya girmesi ile ayrýlan gençlerden bazýlarý yaralandý. Görevli polisin bulunmadýðý okul önünde öðrenciler kavganýn ardýndan deðiþik yönlere kaçarak olay yerinden uzaklaþtý. Kavga aný ise fotoðraflara böyle yansýdý. Son günlerde okul önlerinde artan býçaklama olaylarýndan sonra kavgalarýnda artmasý endiþeye yol açarken kavga esnasýnda bile defter kitaplarýný býrakmayan öðrenciler geldiðimiz noktayý gözler önüne seriyordu.


    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X