Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20 Þubat 2006 Haberler

  DEREDE AÝLE FACÝASI

  Ýþ gezisi dönüþünde, Deðirmendere’ye uçan araçta ayný aileden 4 kiþi hayatýný kaybetti...

  Saka ailesinden Baba Cahit, anne Melahat ve çocuklarý Ýsmail ile Görkem Deðirmendere’de boðularak can verdi.

  “Uyudu” iddiasý
  Trabzon'da meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi hayatýný kaybetti. Maçka Ýlçesi Yazýlýtaþ mevkiinde gece 01.30 sýralarýnda sürücünün direksiyon baþýnda uyumasý sonucu meydana geldiði sanýlan kazada 61 LC 563 plakalý kapalý kasa kamyonet dereye uçtu. Kaza sonucu ayný aileden 4 kiþi hayatýný kaybetti.

  Karayollarý ekipleri buldu
  Kaza Karayollarý ekiplerinin yoldan geçerken derenin içinde aracý fark etmesi üzerine ortaya çýktý. Bir boya þirketinde çalýþan ve hafta sonu Erzincan'a iþ gezisine giden Cahit Saka'nýn, ailesini de yanýnda götürdüðü ve kazanýn da dönüþ yolunda meydana geldiði öðrenildi


  Kazada hayatýný kaybeden ayný aileden 4 kiþinin cenazeleri, öðle saatlerinde yakýnlarý tarafýndan Maçka Devlet Hastanesi''nden alýndý...

  Otopsinin ardýndan dün öðle saatlerinde yakýnlarý tarafýndan naaþlar Kalekapý’daki evine getirildi. Saka ailesi için önce Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

  Kazada hurdaya dönen aracý Karayollarý ekipleri tesadüfen buldu...

  BÝR AÝLE YOK OLDU
  Kazada hayatýný kaybeden Cahit ve Melahat Saka ile çocuklarý Ýsmail ve Görkem son kez evlerine getirildiðinde feryatlar göklere yükseldi, aðýtlar yürekleri yaktý.

 • #2
  MAHALLEDEN PÝSLÝK AKIYOR

  Pelitli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kanalizasyon sularýnýn ýslah edilmemesi tepki çekti...

  Trabzon’un Pelitli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kanalizasyon sularýnýn ýslah edilmemesi ve sularýn mahallenin içinden akmasý mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yetkililerin yapýlan müracaatlarý dikkate almamasý da çevre sakinlerini hayli tedirgin ediyor. Esnaf Odalarý eski Baþkaný Mehmet Salih Yýldýz, dört kuruma dilekçe yazmasýna karþýlýk hiçbir önlem alýnmamasý ve bu sularýn 1000 öðrencisi bulunan 75. Yýl Ýlköðretim Okulu’nun önünden akarak tüm mahalleye yayýlmasýnýn öðrencilerin saðlýðýný da tehdit ettiðini söyledi.
  Yýldýz, bu sularýn saðlýk açýsýndan önemine dikkat çekerek "Ýlköðretim okuluna giden yüzlerce öðrenci her gün bu pis sularýn içinden geçiyor. Ben Pelitli Belediye Baþkanýný iki kez buraya getirdim henüz bir cevap vermedi.Trabzon Valisiyle de görüþtüm. Fakat kendisi konudan bilgi sahibi olduðu halde bize henüz dönmedi. Belediyeye, Saðlýk Ýl Müdürlüðü’ne ve Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü’ne dilekçe yazdým. Yalnýz dilekçelerime bir cevap alamadým. Ben yetkililere soruyorum. Bu sorunun çözülmesi için burada birilerinin rahatsýzlanmasý mý gerekir? Yada bu mahalleli bu pisliðin içinde yaþamaya mecbur mudur?" dedi.
  Ýki müteahhit tarafýndan mahallede yapýlan apartmanýn bina ruhsatlandýrmasý yaptýrmadýðý ve binaya insanlarýn yerleþmesi ile birlikte kanalizasyon sularýnýn baðlanmamasýnýn pis sularýn apartmanlarýn ve okulun giriþinden akarak tüm mahalleye yayýlmasý çevredekileri isyan noktasýna getirdi.

  Yorum yap


  • #3
   GÖZ YAÞLARI NÝZAM ÝÇÝN


   Trafik kazalarý her geçen gün can almaya devam ediyor. Dikkatsizlik, uykusuzluk ve trafik kurallarýna uymama maalesef birçok çocuðu yetim býrakýyor. 4 gün önce de Trabzon’un Beþikdüzü ile Vakfýkebir ilçe sýnýrlarý arasýnda kalan Çamlýk deresine gece saat 04.30 sýralarýnda uçan minibüste; evli ve üç çocuk babasý olduðu belirtilen, Beþikdüzü Hünerli köyü nüfusuna kayýtlý Selahattin Capri olay yerinde hayatýný kaybetmiþti.
   Kaza sonrasý hurdaya dönen araç sürücüsü Beþikdüzü Hünerli köyü nüfusuna kayýtlý Mikdat Kudal (44) ile Duygulu köyü nüfusuna kayýtlý Nizam Elbir (35) aðýr yaralanarak, Trabzon Farabi hastanesinde tedavi altýna alýnmýþlardý.
   DUYGULU KÖYÜ YASTA
   Yaralýlardan önceki gece vefat eden 3 çocuk babasý 35 yaþýndaki Nizam Elbir Mahþeri bir kalabalýkla; dün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Duygulu Köyü’nde aile kabristanlýðýnda gözyaþlarý arasýnda defnedildi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X