Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon’dan Rize’ye Mermi Atildi!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon’dan Rize’ye Mermi Atildi!

  TRABZON’DAN RÝZE’YE MERMÝ ATILDI!
  Trabzon’un Of ilçesine baðlý Vuydak köyünden sýkýlan mermi, Rize’nin Ýyidere ilçesi Kalecik köyündeki kahvehanenin camýný kýrýp duvarýna saplandý!
  0 15:35
  Rize’nin Ýyidere ilçesinde bu sabah meydana gelen olay herkesi þaþkýna çevirdi. Ýlçeye baðlý Kalecik köyünde bulunan Selçuk Karafazlý’ya ait kahvede köylülerin bayramlaþma esnasýnda bir mavzer kurþunu camý kýrarak kahvenin duvarýna saplandý. Kahvede bulunan köylüler camýn kýrýlmasý ile neye uðradýklarýný þaþýrarak panik yaþadýlar.
  Kýsa süren þaþkýnlýðýn ardýndan olayý Rize Jandarmasýna bildiren köylüler kurþunun adresini araþtýrmaya baþladýlar.

  Kahvehane iþletmecisi Selçuk Karafazlý “Cam kýrýldýðýný ve ardýndan da duvarýn dibine bir kurþun düþtüðünü gördük. Kurþun karþýdaki Of’a baðlý Vuydak köyünden geldi. Mavzer kurþununun mesafesi 4 kilometredir. 2 kilometre yol alýp köyün kahvesinin camýný kýrdý ve duvara saplandý. Bu büyük bir sorumsuzluktur. Ýnsan canýna da kastedebilirdi.” dedi.

  Yapýlan inceleme sonrasýnda kurþunun Trabzon’un Of ilçesi Vuydak köyünden geldiði tespit edilirken muhtemelen de köy bekçisinin silahýndan çýktýðý tahmin ediliyor. Olayla ilgili Trabzon Jandarmasýna bilgi verildiði ve soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.
Haz?rlan?yor...
X