Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Emniyette Yoðun Tempo

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Emniyette Yoðun Tempo

  EMNÝYETTE YOÐUN TEMPO Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay?ýn göreve baþlamasýnýn ardýndan Trabzon?da huzur adýna önemli adýmlar atýlmaya baþlandý.
  Altay?ýn çalýþma arkadaþlarý Asayiþ Þube Müdürü Abdurrahman Tosun ile Organize Kaçakçýlýk Þube Müdürü Ýsa Yýlmaz ve Ýstihbarat Þube Müdürü Faruk Sarý?nýn görevlendirilmesinin ardýndan baþlayan yoðun çalýþma temposu kentin huzur bulmasýnada önemli katkýlar koymaya baþladý.
  Emniyetin eksik bulunan polis kadrolarýnýn tamamlanmasý ile birlikte daha geniþ çalýþma fýrsatý yakalayacak emniyetin Müdür Altay ve çalýþma arkadaþlarý ile Türkiye?nin örnek ili olmasýna büyük katký koyacak.
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.12.2007, 18:50 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X