Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Þubat 2006 Haberler

  PAPAZA KANLI SALDIRI

  Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi papazý Andrea Sentore, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti.

  Edinilen bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi'ndeki Ýtalyan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne saat 15.30 sýralarýnda giren kimliði belirsiz 15-16 yaþlarýnda bir genç, silahla kilise papazý Andrea Sentore'yi göðsünden tek kurþunla vurarak öldürdü.

  Daha sonra kaçan gri montlu, siyah pantolonlu gencin polisten kaçarken kiliseye gizlendiði ve bu sýrada karþýsýna çýkan papazý vurduðu iddia edildi.

  Olay Yeri Ýnceleme ekipleri, kilisede incelemelerini sürdürüyor.

  2 yýldýr Trabzon'da görev yapan Andrea Sentore'nin daha önce Mardin'de çalýþtýðý öðrenildi.
  Konu empy taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/1-empy Saat 06.02.2006, 05:28 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  HAC DÖNÜÞÜ FACÝA

  Kazada araç içerisinde bulunan ayný aileden 5 kiþi yaþamýný yitirdi. Aracýn içinde sýkýþan cesetleri çýkarmak için Sivil Savunma ekipleri saatlerce uðraþtý...

  Bu sýrada olayý duyup Fýndýklý’ya gelen yakýnlarý ise sinir krizi geçirdi.
  Hacdan dönen aile büyüðü Ýsmail Uzun’u Trabzon Havalimaný’nda karþýlayýp özel araçlarýyla memleketleri Artvin’e dönerken Rize’nin Fýndýklý ilçesi Yeniköy mevkiinde Gürcistan plakalý TIR’la çarpýþan ayný aileden 5 kiþi feci þekilde hayatýný kaybetti.
  Uzun ailesi kendilerine ait özel 2 araçla memleketleri Artvin’in Borçka ilçesine dönmek için Trabzon’dan yola çýktýlar. Önden gitmekte olan Mustafa Uzun (20) yönetimindeki 08 DA 269 plakalý özel taksi Fýndýklý ilçesinde TIR’ýn altýnda kaldý. 5 kiþi öldü.

  Artvin plakalý otomobil karþý yönden gelen Gürcü plakalý TIR’la çarpýþtý. Trabzon havaalanýnda Hacdan dönen aile büyüðü Ýsmail Uzun’u karþýlayýp özel araçlarýyla memleketleri Artvin’e dönerken Rize’nin Fýndýklý ilçesi Yeniköy mevkiinde Gürcistan plakalý týrla çarpýþtý. Ayný aileden 5 kiþi feci þekilde hayatýný kaybetti.
  Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde Trabzon Hava Alanýndan, hacdan dönen aile büyüðünü karþýlayan yakýnlarý, kendilerine ait özel 2 araçla memleketleri Artvin’in Borçka ilçesine dönmek için yola çýktýlar. Önden gitmekte olan Mustafa Uzun (20) yönetimindeki 08 DA 269 plakalý özel taksi Fýndýklý ilçesi Yeniköy mevkiinde karþý yönden gelmekte olan Nodar Phartenadze yönetimindeki G BAS 960 Gürcistan plakalý týr ile sabah 07.00 saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çarpýþtý. Kazada araç içerisinde bulunan 55 yaþýndaki Bekir Özdemir, 43 yaþýndaki Musa Uzun, 42 yaþýndaki eþi Fatma Uzun ile çocuklarý 20 yaþýndaki araç sürücüsü Mustafa Uzun ve 6 yaþýndaki Ömer Uzun hayatlarýný kaybettiler. Hurdaya dönen taksi içerisinde sýkýþan 5 kiþinin cesedi Pazar Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle saatlerce süren bir çalýþmanýn sonucunda araçtan çýkartýlarak Fýndýklý ve Ardeþen Devlet Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý.

  Yorum yap


  • #3
   HAYRAT'DA ÞÜPHELÝ ÖLÜM


   Trabzon'un Hayrat Ýlçesi'nde bir kiþi, evinde baþýndan vurulmuþ olarak bulundu.
   Edinilen bilgiye göre, Pýnarca Köyü'ne bir süre önce Ýstanbul'dan geldiði belirtilen Azman Kansýz'ýn (56), dün Cuma namazýna gelmemesinden þüphelenen vatandaþlar, þahsýn evine gitti. Kansýz, evinde baþýndan vurulmuþ olarak bulundu. Polis olayýn intihar olabileceði ihtimali üzerinde duruyor.

   Yorum yap


   • #4
    HORONDA BAYILDI

    Tonya Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 2006 yýlý Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý yarýþmasý, Akçaabat, Çarþýbaþý, Düzköy, Beþikdüzü, Þalpazarý, Tonya ve Vakfýkebir ilçeleri halkoyunlarý ekiplerinin katýlýmýyla önceki gün Trabzon’un Tonya ilçesinde gerçekleþtirildi.
    Tonya Kapalý Spor Salonu’nda eksiksiz bir organizasyonla yapýlan yarýþmalarda, folklorcu kýzlardan biri horon oynarken bayýldý.
    Salonda bulunan doktor Ercan Durmuþ tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan öðrenci daha sonra tedavisinin yapýlmasý için hastaneye kaldýrýldý. Çevre ilçe kaymakam, belediye baþkanlarý, resmi daire amirleri yaný sýra çok sayýda izleyicinin doldurduðu salonda; folklor ekiplerinin bir çoðunun heyecanlý olduðu gözlendi.
    Her yönden mükemmel bir organizasyonla gerçekleþtirilen Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý yarýþmasýnda Tonya ilçesi önemli bir sýnavý baþarýyla geçti.

    Yorum yap


    • #5
     AKREPLERLE GETIRILDI

     Kurþunlama olaylarýna karýþtýðý iddia edilen zanlý Bursa’da yakalandý ancak suçsuz olduðunu belirtti...

     Burada özel koruma ile havaalanýndan Trabzon’a getirilen Kýlýç, hastaneye götürüldü ve saðlýk raporu alýndý. Ýlk ifadesinde kendisinin suçsuz olduðunu ifade eden ve olaylarla ilgisinin olmadýðýný söyleyen Kýlýç, için sorgulanmak üzere 24 saat gözaltý süresi olduðu öðrenildi.
     Öte yandan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, "Hukukun üstünlüðü olan bir ülkedeyiz. Biz adaletin gücüne inanýyoruz. O bakýmdan sabýrlý olmamýz lazým. Bu tip olaylarý azaltmamýz lazým. Cesaretle bunun önüne geçilebilir. Trabzon camiasý olarak çok üzüldük" diye konuþtu.
     Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ile eþlerinin otomobilleri ve iþyerlerinin kurþunlanmasý olayýna karýþtýðý iddia edilen Erdem Kýlýç, Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nün verdiði bilgi üzerine Bursa’da yapýlan operasyon sonucu yakalandý. Kýlýç Bursa’da verdiði ifadenin ardýndan Ýstanbul’a götürüldü.

     Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermeye yönelik kurþunlama olayýna iliþkin soruþturma çerçevesinde olaya karýþtýðý öne sürülen ve önceki gece 02.00 sýralarýnda Bursa'nýn Yýldýrým Ýlçesi'nde yakalanan Erdem Kýlýç, uçakla Ýstanbul'dan Trabzon'a getirildi.
     Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yaþanan kurþunlama olaylarý sonrasýnda Bursa'ya kaçtýðý belirlenen Erdem Kýlýç'ýn yakalanmasý için Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nün verdiði bilgi doðrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüðü Organize Suç ve Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü ekipleri harekete geçti. Polisinin yaptýðý araþtýrmada, Kýlýç'ýn akrabalarýnýn Bursa-Ankara Karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasýnýn arkasýnda iþyerleri olduðu bilgisine ulaþtý. Önceki gece saat 12.00'den gece 02.00'ye kadar Karapýnar Mahallesi'nde araþtýrma yapan ekipler, son olarak þahsýn amcasý R.K ve oðlu R.K'nýn evini tespit etti. Eve yapýlan baskýnda Erdem Kýlýç uyurken yakalanýrken, Bursa Emniyet Müdürlüðü Organize Suç ve Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü ekipleri, kurþunlama olaylarýndan arandýðý belirtilen þahsý, sabah saatlerinde Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'na götürdü. Kýlýç, buradan polis ekipleri ile uçakla Trabzon'a götürüldü. 12.25 sýralarýnda havalimanýna inen uçaktan polis kontrolünde zýrhlý 'akrep' diye tabir denilen araca bindirilen Kýlýç, Havalimaný Özel Harekat Þubesi'ne götürüldü.
     EMNÝYET’E GÖTÜRÜLDÜ
     Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermeye yönelik kurþunlama olayýna iliþkin soruþturma çerçevesinde olaya karýþtýðý öne sürülen ve önceki gece Bursa'da yakalanarak öðle saatlerinde uçakla Ýstanbul'dan Trabzon'a götürülen Erdem Kýlýç, Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Havalimanýnda bir süre Havalimaný Özel Hareket Þubesi'nde tutulan Kýlýç (24), daha sonra zýrhlý araçlar sorgulanmak üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü binasýna getirildi. Yoðun güvenlik önlemleri altýnda "Akrep" tabir edilen zýrhlý araçtan çýkartýlan Kýlýç, kendisini görüntüleyen basýn mensuplarýna "Ayýptýr, ayýp. Suçsuz insanlarý suçlu ilan ettiniz" diyerek tepki gösterdi.
     SAÐLIK
     KONTROLÜNDEN GEÇTÝ
     Erdem Kýlýç, saðlýk kontrolünden geçirildi.
     Havalimanýndan zýrhlý araçla sorgulanmak üzere Trabzon Emniyet Müdürlüðü binasýna getirilen Kýlýç, burada yaklaþýk 1 saat tutulduktan sonra Trabzon Numune Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirildi. Saðlýk kontrolü sonrasýnda Kýlýç'ýn ifadesinin alýnmasýna devam edildi.
     BAKAN ÖZAK: ADALETE
     GÜVENÝYORUZ
     Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e yapýlan silahlý saldýrý olayýnýn bir zanlýsýnýn yakalanmasýný, "Futbolun bütçesi ekonomik olarak büyüdükçe, istenmeyen, arzu edilmeyen kiþiler de iþin içine girebiliyor. Biz adaletin gücüne inanýyoruz. O bakýmdan sabýrlý olmamýz lazým. Bu tip olaylarý azaltmamýz lazým" diye deðerlendirdi.
     Bursa'da çeþitli temaslarda bulunan Bakan Özak, zanlýlardan Erdem K.'nýn Bursa'da yakalandýðý haberini gazetecilerden öðrendi. Bakan Özak, olayý þiddetle kýnadýðýný belirterek, "Bunlar milli takýma mal olmuþ oyuncularýmýzdýr. Çirkin bir hareket olarak görüyoruz. Bu, Türk futboluna yapýlmýþ bir harekettir. Futbolun bütçesi ekonomik olarak büyüdükçe, istenmeyen, arzu edilmeyen kiþiler de girebiliyor. Bunun önüne geçilmesi lazým. Burada bir bilinç oluþmasý lazým. Özellikle Trabzon'da deðil, bazý yerlerde de bu tür giriþimler oluyor. Bunlarýn sayýsýný azaltmak ve ortadan kaldýrmak lazým" dedi. Bakan Özak, bu tür saldýrýlarýn olmamasý gerektiðini ifade ederek, "Zanlýlardan birisinin yakalandýðýný sizden duydum. Hukukun üstünlüðü olan bir ülkedeyiz. Biz adaletin gücüne inanýyoruz. O bakýmdan sabýrlý olmamýz lazým. Bu tip olaylarý azaltmamýz lazým. Bu yalnýz yasalarla olmuyor. Sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn ilgisi ve bilinciyle oluyor. Burada medyaya büyük önem düþüyor. Cesaretle bunun önüne geçilebilir. Trabzon camiasý olarak çok üzüldük" diye konuþtu.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X